U-критерій Манна-Уітні

Головна

U-критерій Манна-Уітні - статистичний критерій, використовується для оцінки відмінностей між двома незалежними вибірками за рівнем будь-якої ознаки, виміряної кількісно. Дозволяє також виявляти відмінності у значенні параметра між малими вибірками.

Обмеження застосовності критерію.
У кожній із вибірок має бути не менше 5 значень ознаки.
У кожній вибірці має бути не більше 60 спостережень.
5 ≤ n1,n2 ≤ 60
У вибіркових даних не повинно бути значень, що збігаються або таких збігів повинно бути мало.

Інструкція

Введіть у 1-у колонку («Вибірка 1») дані 1-ої вибірки, а в 2-у колонку («Вибірка 2») дані 2-ої вибірки.
Дані вводяться по одному числу на рядок (без пропусків).
Вводяться лише цифри. Дробові числа вводяться зі знаком "." (крапка). Після заповнення, натисніть кнопку «Ввести», щоб зробити розрахунок U-критерію Манна-Уітні.

Гіпотези U – критерію Манна-Уітні
H0: Статистично значимих відмінностей між результатами 1 та 2 груп немає.
H1: Відмінності між результатами 1 та 2 груп статистично значущі.