Психологічні методики та тести
Автоматичний підрахунок

Шкала діагностики синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ, РДУГ) у дорослих (ASRS)
Тест Голланда (Холланда) на визначення професійного типу особистості
Тест Сонді (проективний)

Особистісний опитувальник Айзенка EPI

Шкала психологічного благополуччя [Ріфф]
Методика дослідження локусу контролю [Роттер]
Опитувальник рівня агресивності Басс-Даркі [Басс, Даркі]
Тест тривожності Спілбергера [Спілбергер]
Тест на емоційний інтелект [Н.Голл]
Самоактуалізаційний тест – САТ [Шостром]
Особистісна шкала проявів тривоги [Тейлор]
Шкала оцінки впливу травматичної події (IES-R)
Методика Дембо-Рубінштейна [Дембо, Рубінштейн]
Методика "Індекс життєвого стилю" [Плутчик, Келлерман]
П'ятифакторний особистісний опитувальник (Велика п'ятірка) [МакКраї, Коста]
Методика діагностики рівня емпатичних здібностей [Бойко]
Мотивація успіху та страх невдачі [Реан]
Методика визначення пізнавальної активності [Пашнєв]
Тест Хейманса на визначення темпераменту та соціотипи

Якоря кар'єри – методика діагностики ціннісних орієнтацій у кар'єрі [Шейн]
Методика для діагностики навчальної мотивації студентів [Реан, Якунін]
Тест на інтернет-залежність [Янг]
Методика вивчення мотивації навчання у вузі [Ільїна]
Опитувальник "Стилі мислення" [Бремсон, Харрісон]
Шкала Вендер Юта (WURS) для самооцінки СДУГ (РДУГ) у дорослих

Шкала депресії Бека (BDI)
Шкала мотивації досягнення [Мехрабіан]
Діагностика лідерських здібностей [Жаріков, Крушельницький]
Госпітальна шкала тривоги і депресії (HADS)
Генералізований тривожний розлад (GAD-7)
Голландський опитувальник харчової поведінки (DEBQ)
Единбурзька шкала післяпологової депресії (ЕШПД, EPDS)
Методика соціально-психологічних установок у мотиваційній сфері [Потьомкіна]

Шкала тривожності Бека (BAI)

Опитувальник "Дослідження психологічної структури темпераменту" [Смирнов]
Міссісіпська шкала для оцінки ПТСР пов’язаних із бойовими діями (M-PTSD)
Методика розподілу ролей у команді [Белбін]
Опитувальник рівня суб'єктивного контролю (РСК) [Бажин]
Торонтська шкала алекситимії (TAS-20)

Методика визначення типу особистості та особистісних розладів [Олдхем, Морріс]
Шкала екзистенції (ES) [Ленглі, Орглер]
Тест Люшера (проективний)
Методика оцінки темпераменту - опитувальник Кейрсі [Кейрсі]
Шкала сприйнятого стресу (PSS)
Шкала самооцінки Розенберга (RSE)
Шкала загальної прокрастинації [К. Лей]
Статево-рольовий опитувальник Бем (BSRI)
Тест вподобань харчової поведінки (ЕАТ-26)


Мельбурнський опитувальник прийняття рішень, MDMQ [Манн, Барнетт, Редфорд]
Тест екзистенційних мотивацій [Шумський та ін.]
Методика "Визначення сформованості ціннісних орієнтацій" [Круглов]
Багатофакторний опитувальник лідерства [Басс]
Багатовимірна шкала перфекціонізму [Хьюітт, Флетт]
Багатовимірний опитувальник сексуальності [Снелл]
Тест емоційного інтелекту Шутте (SREIT)
Опитувальник обстеження розладів харчової поведінки (EDE-QS)
Шкала задоволеності життям (SWLS)
Анкета здоров’я пацієнта – депресія (PHQ-9)
Симптоматичний опитувальник SCL-90

Шкала PCL-5 (контрольний список симптомів ПТСР)
Індекс задоволеності життям (LSIA)
Нарцисичний опитувальник особистості (NPI-16)
Шкала пошуку відчуттів [Цукерман]
Шкала Занга для самооцінки депресії (SDS)
Методика дослідження самовідносини [Пантелеєв]

Міжнародний опитувальник травм (ПТСР, КПТСР) (ITQ)Методика визначення рівня депресії [Жмуров]
Опитувальник формально-динамічних властивостей індивідуальності [Русалов]
Шкала тяжкості панічного розладу (PDSS)
Шкала тривоги, депресії та ПТСР
Методика вивчення лідерського стилю [Бейлз, Шнейєр]
Шкала оцінки втоми (FAS)
Шкала труднощів у регуляції емоцій (DERS)
Шкала психологічного дистресу Кесслера (K10)

Шкала самооцінки ПТСР Девідсона (DTS)
Чотирьохмодальний емоційний опитувальник [Рабінович]
Тест-опитувальник фасилятивного потенціалу особистості [Казанжи]
Методика Ефективність лідерства [Немов]
Опитувальник моральних основ (MFQ) [Грехем та ін.]
Шкала базових переконань про світ (WAS)
Трьохфакторний опитувальник харчування (TFEQ-R18)
Батьківська рейтингова шкала Коннерса (діангостика СДУГ, CPRS-R:S)
Опитувальник SCOFF (БКШТЇ: блювота-контроль-шість-товстий-їжа)
Скринінгова шкала перинатальної тривожності (PASS)
Шкала психічного благополуччя Ворик-Единбург (WEMWBS)
Сила релігійної віри опитувальник Санта-Клара (SCSRFQ)
Шкала переїдання (Binge Eating Scale)
Шкала оцінки спортивної мотивації (SMS)
Шкала позитивного та негативного досвіду (SPANE)
Шкала процвітання (FS)
Опитувальник тривоги за здоров'я (SHAI)
Опитувальник амбівалентного сексизму (ASI)
Багатовимірна шкала перфекціонізму Фроста (FMPS)
Старомодна шкала сексизму (OFSS)
Сучасна шкала сексизму (MSS)
Шкала конфлікту при прийнятті рішень (DCS)
Шкала рис мета-настрою (TMMS)
Шкала ігрової мотивації (відеоігри, GAMS)
Короткий опитувальник Темної тріади (SD3)
Опитувальник самоефективності під час болю (PSEQ)
Шкали депресії, тривоги та стресу (DASS-21)
Коротка шкала стійкого подолання труднощів (BRCS)

Опитувальник робочого (терапевтичного) альянсу (WAI-SR)
Шкала задоволеності тілом (BAS-2)
Самооцінка лідерства [Фетіскін та ін.]
Опитувальник професійної ідентичності студентів-психологів [Родигіна]
Шкала самоспівчуття (SCS-SF)
Опитувальник когнітивної гнучкості (CFI)
Опитувальник структурних компонентів прокрастинації особистості (ОСКПО) [Рудоманенко]

Методика багатофакторного дослідження особистості [Кеттелл]

Шкала ставлення до жінок (AWS)
Шкала спрямованості мотивації при здійсненні помилки EOMS [Шелл]
Пертський опитувальник алекситимії (PAQ)
Шкала соціального уникнення та дистресу (SADS)
Шкала подій моральної травми (MIES)
Опитувальник Шкала ментальної міцності спортсмена (MTS)
Методика визначення діяльнісної ефективності організації [Зігерт, Ланг]
Опитувальник взаємовідносин тренера та спортсмена (CART-Q)
Шкала вигорання спортсмена (ABM)

Нідерландська шкала трудової залежності (DUWAS)
Шкала діагностики дисоціативного підтипу ПТСР (DSPS)
Опитувальник змагальних цінностей (SOQ)

Шкала гендерно-рольового конфлікту (GRCS-I)
Пенсільванський опитувальник занепокоєння (PSWQ)
Шкала материнської сепараційної тривоги (MSAS)

Тест на ідентифікацію розладів, пов’язаних зі вживанням алкоголю (AUDIT)
Шкала прив'язаності матері та плоду (MFAS)
Шкала пренатальної прихильності матері до дитини (MAAS)
Опитувальник змагальної тривоги (CSAI-2)
Опитувальник нервової орторексії (ORTO-15)

Шкала огиди (DS)
Шкала змагальної особистісної тривожності (SCAT)
Шкала післяпологової прив'язаності матері до дитини (MPAS)

Опитувальник проявів прокрастинації особистості (ОППО) [Рудоманенко]
Опитувальник зволікання у життєвих сферах особистості (ЗЖСО) [Рудоманенко]
Опитувальник наслідків прокрастинації особистості (ОНПО) [Рудоманенко]