Психологічні методики та тести
Автоматичний підрахунок


Тест Голланда (Холланда) на визначення професійного типу особистості
Особистісний опитувальник Айзенка EPI
Шкала психологічного благополуччя [Ріфф]
Опитувальник "Стилі мислення" [Бремсон, Харрісон]
Методика "Індекс життєвого стилю" [Плутчик, Келлерман]
П'ятифакторний особистісний опитувальник (Велика п'ятірка) [МакКраї, Коста]
Методика дослідження локусу контролю [Роттер]
Тест тривожності Спілбергера [Спілбергер]
Самоактуалізаційний тест – САТ [Шостром]

Тест на інтернет-залежність [Янг]
Методика Дембо-Рубінштейна [Дембо, Рубінштейн]
Тест на емоційний інтелект [Н.Голл]

Особистісна шкала проявів тривоги [Тейлор]
Якоря кар'єри – методика діагностики ціннісних орієнтацій у кар'єрі [Шейн]
Методика вивчення мотивації навчання у вузі [Ільїна]
Опитувальник рівня агресивності Басс-Даркі [Басс, Даркі]
Тест Сонді (проективний)

Шкала оцінки впливу травматичної події (IES-R)
Міссісіпська шкала для оцінки ПТСР пов’язаних із бойовими діями (M-PTSD)
Госпітальна шкала тривоги і депресії (HADS)
Шкала депресії Бека (BDI)
Шкала самооцінки ПТСР Девідсона (DTS)
Опитувальник вираженості тривожності (GAD-7)
Торонтська шкала алекситимії (TAS-20)
Пертський опитувальник алекситимії (PAQ)
Мотивація успіху та страх невдачі [Реан]
Методика визначення пізнавальної активності [Пашнєв]
Шкала діагностики синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ, РДУГ) у дорослих
Анкета здоров’я пацієнта (PHQ-9)
Шкала тривоги, депресії та ПТСР
Симптоматичний опитувальник SCL-90
Тест вподобань харчової поведінки (ЕАТ-26)
Голландський опитувальник харчової поведінки (DEBQ)
Опитувальник нервової орторексії (ORTO-15)
Методика визначення типу особистості та особистісних розладів [Олдхем, Морріс]
Единбурзька шкала післяпологової депресії (ЕШПД, EPDS)
Методика для діагностики навчальної мотивації студентів [Реан, Якунін]

Методика діагностики рівня емпатичних здібностей [Бойко]

Тест Хейманса на визначення темпераменту та соціотипи

Багатофакторний опитувальник лідерства [Басс]
Діагностика лідерських здібностей [Жаріков, Крушельницький]
Шкала мотивації досягнення [Мехрабіан]
Чотирьохмодальний емоційний опитувальник [Рабінович]

Методика багатофакторного дослідження особистості [Кеттелл]
Методика розподілу ролей у команді [Белбін]
Опитувальник рівня суб'єктивного контролю (РСК) [Бажин]
Опитувальник змагальної тривоги (CSAI-2)
Опитувальник змагальних цінностей (SOQ)
Опитувальник взаємовідносин тренера та спортсмена (CART-Q)
Шкала вигорання спортсмена (ABM)
Опитувальник Шкала ментальної міцності спортсмена (MTS)
Шкала змагальної особистісної тривожності (SCAT)
Шкала оцінки спортивної мотивації (SMS)
Опитувальник обстеження розладів харчової поведінки (EDE-QS)

Тест Люшера (проективний)
Шкала соціального уникнення та дистресу (SADS)
Опитувальник професійної ідентичності студентів-психологів [Родигіна]
Шкала пошуку відчуттів [Цукерман]
Методика оцінки темпераменту - опитувальник Кейрсі [Кейрсі]

Мельбурнський опитувальник прийняття рішень, MDMQ [Манн, Барнетт, Редфорд]
Багатовимірний опитувальник сексуальності [Снелл]
Шкала загальної прокрастинації [К. Лей]
Багатовимірна шкала перфекціонізму [Хьюітт, Флетт]
Опитувальник "Дослідження психологічної структури темпераменту" [Смирнов]
Шкала діагностики дисоціативного підтипу ПТСР (DSPS)
Методика вивчення лідерського стилю [Бейлз, Шнейєр]
Шкала PCL-5 (контрольний список)
Методика "Визначення сформованості ціннісних орієнтацій" [Круглов]
Шкала екзистенції (ES) [Ленглі, Орглер]
Тест екзистенційних мотивацій [Шумський та ін.]
Шкала психічного благополуччя Ворик-Единбург (WEMWBS)
Самооцінка лідерства [Фетіскін та ін.]
Опитувальник моральних основ (MFQ) [Грехем та ін.]

Шкала спрямованості мотивації при здійсненні помилки EOMS [Шелл]
Методика Ефективність лідерства [Немов]Методика соціально-психологічних установок у мотиваційній сфері [Потьомкіна]
Методика визначення діяльнісної ефективності організації [Зігерт, Ланг]
Опитувальник проявів прокрастинації особистості (ОППО) [Рудоманенко]
Тест-опитувальник фасилятивного потенціалу особистості [Казанжи]
Опитувальник зволікання у життєвих сферах особистості (ЗЖСО) [Рудоманенко]
Опитувальник структурних компонентів прокрастинації особистості (ОСКПО) [Рудоманенко]
Опитувальник наслідків прокрастинації особистості (ОНПО) [Рудоманенко]

Опитувальник формально-динамічних властивостей індивідуальності [Русалов] (ru)
Методика дослідження самовідносини (МІС) [Пантелеєв] (ru)
Методика визначення рівня депресії [Жмуров] (ru)