Психологічні методики та тести

Діагностика лідерських здібностей [Жаріков, Крушельницький]
Діагностика мотивації досягнення [Мехрабіан]
Діагностика типу поведінкової активності [Вассерман, Гуменюк]
Діагностика емоційних бар'єрів у міжособистісному спілкуванні [Бойко]
Особовий опитувальник EPI (варіант А) [Айзенк]
Особистісна шкала проявів тривоги [Тейлор]
Мельбурнський опитувальник прийняття рішень, MDMQ [Манн, Барнетт, Редфорд, Форд]
Методика Дембо-Рубінштейна [Дембо, Рубінштейн]
Методика діагностики міжособистісних відносин [Лірі]
Методика діагностики рівня емпатичних здібностей [Бойко]
Методика для діагностики навчальної мотивації студентів [Реан, Якунін]
Методика вивчення лідерського стилю [Бейлз, Шнейєр]
Методика вивчення мотивації навчання у вузі [Ільїна]
Методика "Індекс життєвого стилю" [Плутчик, Келлерман]
Методика "Індикатор копінг-стратегій" [Амірхан]
Методика дослідження локусу контролю [Роттер]
Методика дослідження самовідносини (МІС) [Пантелеєв]
Методика багатофакторного дослідження особистості (форма C) [Кеттелл]
Методика визначення типу особистості та особистісних розладів [Олдхем, Морріс]
Методика "Визначення сформованості ціннісних орієнтацій" [Круглов]
Методика визначення рівня депресії [Жмуров]
Методика оцінки темпераменту - опитувальник Кейрсі [Кейрсі]
Методика розподілу ролей у команді [Белбін]
Методика соціально-психологічних установок у мотиваційній сфері [Потьомкіна]
Методика "Характер взаємодії подружжя у конфліктних ситуаціях" [Алєшина]
Методика "Ефективність лідерства"
Багатовимірна шкала перфекціонізму [Хьюїт, Флетт]
Багаторівневий особистісний опитувальник (БОО) "Адаптивність" [Маклаков]
Багатофакторний опитувальник лідерства [Басс та ін.]
Мотивація успіху та страх невдачі [Реан]
Визначення діяльності ефективності організації [Зігерт, Ланг]
Визначення інтегральних форм комунікативної агресивності [Бойко]
Опитувальник MFQ-32 [Грехем, Хайдт, Носік]
Опитувальник "Дослідження психологічної структури темпераменту" [Смирнов]
Опитувальник "Чоловічі нормативні установки" [Луйт]
Опитувальник РЕА: розуміння, емоційне тяжіння, авторитетність [Волков]
Опитувальник професійної ідентичності студентів-психологів [Родигіна]
Опитувальник стилів гумору [Мартін]
Опитувальник "Стилі мислення" [Бремсон, Харрісон]
Опитувач рівня агресивності Басса-Даркі [Басс, Даркі]
Опитувач рівня легітимізованої агресії ЛА-44 [Єніколопов, Цибульський]
Опитувальник рівня суб'єктивного контролю (УСК) [Бажин]
Опитувальник формально-динамічних властивостей індивідуальності [Русалів]
Оцінка агресивності у відносинах [Ассінгер]
П'ятифакторний особистісний опитувальник (Велика п'ятірка) [МакКраї, Коста]