Психологічні методики та тести
Автоматичний підрахунок

Тест екзистенційних мотивацій [Шумський та ін.]
Багатовимірна шкала перфекціонізму [Хьюітт, Флетт]
Діагностика типу поведінкової активності [Вассерман, Гуменюк]
Самооцінка лідерства [Фетіскін та ін.]
П'ятифакторний особистісний опитувальник (Велика п'ятірка) [МакКраї, Коста]
Мельбурнський опитувальник прийняття рішень, MDMQ [Манн, Барнетт, Редфорд, Форд]
Діагностика лідерських здібностей [Жаріков, Крушельницький]
Особовий опитувальник EPI (варіант А) [Айзенк] (ru)
Діагностика мотивації досягнення [Мехрабіан] (ru)
Методика багатофакторного дослідження особистості (форма C) [Кеттелл] (ru)
Особистісна шкала проявів тривоги [Тейлор] (ru)
Методика оцінки темпераменту - опитувальник Кейрсі [Кейрсі] (ru)
Методика розподілу ролей у команді [Белбін] (ru)
Методика "Характер взаємодії подружжя у конфліктних ситуаціях" [Алєшина] (ru)
Тест тривожності Спілбергера [Спілбергер] (ru)
Багатофакторний опитувальник лідерства [Басс та ін.] (ru)
Мотивація успіху та страх невдачі [Реан] (ru)
Визначення діяльності ефективності організації [Зігерт, Ланг] (ru)
Визначення інтегральних форм комунікативної агресивності [Бойко] (ru)
Опитувальник MFQ-32 [Грехем, Хайдт, Носік] (ru)
Опитувальник "Дослідження психологічної структури темпераменту" [Смирнов] (ru)
Опитувальник "Чоловічі нормативні установки" [Луйт] (ru)
Опитувальник професійної ідентичності студентів-психологів [Родигіна] (ru)
Методика діагностики міжособистісних відносин [Лірі] (ru)
Методика "Індикатор копінг-стратегій" [Амірхан] (ru)
Тест Хейманса визначення темпераменту і соціотипи [Хейманс, Ле Сенн] (ru)
Опитувач рівня легітимізованої агресії ЛА-44 [Єніколопов, Цибульський] (ru)
Самоактуалізаційний тест – САТ [Шостром] (ru)
Оцінка агресивності у відносинах [Ассінгер] (ru)
Методика визначення типу особистості та особистісних розладів [Олдхем, Морріс] (ru)
Опитувальник рівня суб'єктивного контролю (УСК) [Бажин] (ru)
Опитувальник РЕА: розуміння, емоційне тяжіння, авторитетність [Волков] (ru)
Шкала екзистенції (тест ШЕ) [Ленглі, Орглер] (ru)
Тест на эмоциональный интеллект [Холл] (ru)
Тест Томаса - типи поведінки у конфлікті [Томас] (ru)
Методика "Ефективність лідерства" (ru)
Опитувач рівня агресивності Басса-Даркі [Басс, Даркі] (ru)
Діагностика емоційних бар'єрів у міжособистісному спілкуванні [Бойко] (ru)
Якоря кар'єри – методика діагностики ціннісних орієнтацій у кар'єрі [Шейн] (ru)
Методика визначення рівня депресії [Жмуров] (ru)
Методика вивчення лідерського стилю [Бейлз, Шнейєр] (ru)
Опитувальник формально-динамічних властивостей індивідуальності [Русалов] (ru)
Методика діагностики рівня емпатичних здібностей [Бойко] (ru)
Методика дослідження самовідносини (МІС) [Пантелеєв] (ru)
Методика "Визначення сформованості ціннісних орієнтацій" [Круглов] (ru)