Психологічні методики та тести
Автоматичний підрахунок

Методика вивчення мотивації навчання у вузі [Ільїна]
Тест екзистенційних мотивацій [Шумський та ін.]
Багатовимірна шкала перфекціонізму [Хьюітт, Флетт]
Опитувальник стилів гумору [Мартін]
Діагностика типу поведінкової активності [Вассерман, Гуменюк]
Опитувальник рівня легітимізованої агресії ЛА-44 [Єніколопов, Цибульський]
П'ятифакторний особистісний опитувальник (Велика п'ятірка) [МакКраї, Коста]
Опитувальник професійної ідентичності студентів-психологів [Родигіна]
Самооцінка лідерства [Фетіскін та ін.]
Багатофакторний опитувальник лідерства [Басс]
Діагностика лідерських здібностей [Жаріков, Крушельницький]
Мельбурнський опитувальник прийняття рішень, MDMQ [Манн, Барнетт, Редфорд]
Особистісний опитувальник Айзенка EPI
Особистісна шкала проявів тривоги [Тейлор]
Методика вивчення лідерського стилю [Бейлз, Шнейєр]
Шкала екзистенції (ES) [Ленглі, Орглер]
Шкала спрямованості мотивації при здійсненні помилки EOMS [Шелл]
Тест Хейманса на визначення темпераменту та соціотипи
Діагностика емоційних бар'єрів у міжособистісному спілкуванні [Бойко]
Опитувальник рівня суб'єктивного контролю (РСК) [Бажин]
Методика діагностики рівня емпатичних здібностей [Бойко]
Методика Ефективність лідерства [Немов]
Опитувальник РЕА: розуміння, емоційне тяжіння, авторитетність [Волков]
Методика "Визначення сформованості ціннісних орієнтацій" [Круглов]
Методика діагностики міжособистісних відносин [Лірі] (ru)
Методика визначення рівня депресії [Жмуров] (ru)
Опитувальник формально-динамічних властивостей індивідуальності [Русалов] (ru)
Методика багатофакторного дослідження особистості (форма C) [Кеттелл] (ru)
Методика дослідження самовідносини (МІС) [Пантелеєв] (ru)
Методика оцінки темпераменту - опитувальник Кейрсі [Кейрсі] (ru)