Шкала психологічного благополуччя
[К. Ріфф]

Головна
(див. також:
Індекс задоволеності життям (LSIA))

Шкала психологічного благополуччя (The scales of psychological well-being) - призначена для вимірювання вираженності основних складових психологічного добробуту, автор Керол Ріфф.

Теоретичні основи
Під «психологічним благополуччям», на відміну від психічного здоров'я, мається на увазі суб'єктивне самовідчуття цілісності та свідомості індивідом свого буття. Дане поняття відноситься до категорії понять екзистенційно-гуманістичної психології. Проблема психологічного добробуту особистості мало вивчена, для розуміння психологічного благополуччя виділяють два основні підходи – гедоністичний (грецьк. «насолода») та евдемоністичний (грец. «щастя, блаженство»). У межах гедоністичного підходу психологічне благополуччя визначається через досягнення задоволення та уникнення невдоволення, при цьому задоволення - це не тільки тілесне задоволення, але і задоволення від досягнення значимих цілей. Евдемоністичний підхід розробляється переважно у рамках гуманістичної психології. З позиції даного підходу психологічне благополуччя розглядається як «повнота самореалізації людини у конкретних життєвих умовах та обставинах, знаходження «творчого синтезу» між відповідністю запитам соціального оточення та розвитком власної індивідуальності».

В рамках евдемоністичного підходу на основі ранніх досліджень М. Ягоди, К. Ріфф розробила багатовимірну модель психологічного благополуччя. Вона включає шість основних складових психологічного благополуччя: наявність мети в житті, позитивні відносини з іншими, особистісне зростання, управління оточенням, самоприйняття та автономія.

Методика

1. Більшість моїх знайомих вважають мене люблячою і відданою людиною.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
2. Іноді я змінюю свою поведінку чи спосіб мислення, щоб не виділятися.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
3. Як правило, я вважаю себе відповідальним за те, як я живу.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
4. Мене не цікавлять заняття, які принесуть результат у віддаленому майбутньому.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
5. Мені приємно думати про те, що я зробив у минулому і сподіваюся зробити в майбутньому.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
6. Коли я озираюся назад, мені подобається, як склалося моє життя.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
7. Підтримка близьких стосунків була пов'язана для мене із труднощами та розчаруваннями.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
8. Я не боюся висловлювати свою думку, навіть якщо вона суперечить думці більшості.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
9. Вимоги повсякденного життя часто пригнічують мене.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
10. В принципі, я вважаю, що з часом дізнаюся про себе дедалі більше.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
11. Я живу сьогоднішнім днем і не особливо замислююсь про майбутнє.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
12. Загалом я впевнений у собі.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
13. Мені часто буває самотньо через те, що у мене мало друзів, з якими я можу поділитися своїми проблемами.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
14. На мої рішення зазвичай не впливає те, що роблять інші.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
15. Я не дуже добре вписуюся в коло людей, що оточують мене.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
16. Я належу до тих людей, яким подобається пробувати все нове.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
17. Я намагаюся зосередитися на сьогоденні, бо майбутнє майже завжди приносить якісь проблеми.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
18. Мені здається, що багато моїх знайомих досягли більшого успіху, ніж я.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
19. Я люблю задушевні бесіди з рідними чи друзями.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
20. Мене турбує те, що думають про мене інші.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
21. Я справляюсь зі своїми повсякденними турботами.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
22. Я не хочу пробувати нові види діяльності - моє життя і так мене влаштовує.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
23. Моє життя має сенс.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
24. Якби в мене була така можливість, я багато чого в собі змінив би.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
25. Мені здається важливо бути добрим слухачем, коли близькі друзі діляться зі мною своїми проблемами.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
26. Для мене важливіше бути у згоді із самим собою, ніж отримувати схвалення оточуючих.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
27. Я часто відчуваю, що мої обов'язки пригнічують мене.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
28. Мені здається, що новий досвід, здатний змінити мої уявлення про себе та навколишній світ, дуже важливий.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
29. Мої повсякденні справи часто здаються мені банальними та незначними.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
30. Загалом я собі подобаюсь.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
31. У мене не так багато знайомих, готових вислухати мене, коли мені потрібно виговоритися.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
32. На мене впливають сильні люди.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
33. Якби я був нещасний у житті, я вжив би ефективних заходів, щоб змінити ситуацію.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
34. Якщо замислитися, то з роками я не став набагато кращим.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
35. Я не дуже добре усвідомлюю, чого хочу досягти у житті.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
36. Я робив помилки, але все, що не робиться, — все на краще.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
37. Я вважаю, що багато чого отримую від друзів.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
38. Людям рідко вдається вмовити мене зробити те, чого я сам не хочу.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
39.Я непогано впораюся зі своїми фінансовими справами.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
40. На мій погляд, людина здатна рости і розвиватися у будь-якому віці.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
41. Колись я ставив перед собою цілі, але тепер це здається мені марнуванням часу.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
42. Багато в чому я розчарований своїми досягненнями у житті.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
43. Мені здається, що у більшості людей більше друзів, ніж у мене.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
44. Для мене важливіше пристосуватися до оточуючих людей, ніж самотужки відстоювати свої принципи.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
45. Я засмучуюсь, коли не встигаю зробити все, що намічено на день.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
46. Згодом я став краще розумітися на житті, і це зробило мене сильнішим і компетентнішим.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
47. Мені приносить задоволення складати плани на майбутнє і втілювати їх у життя.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
48. Як правило, я пишаюся собою і тим, який спосіб життя веду.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
49. Навколишні вважають мене чуйною людиною, у якої завжди знайдеться час для інших.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
50. Я впевнений у своїх судженнях, навіть якщо вони йдуть урозріз із загальноприйнятою думкою.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
51. Я вмію розраховувати свій час так, щоб все робити вчасно.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
52. У мене є відчуття, що з роками я став кращим.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
53. Я активно намагаюся здійснювати плани, які складаю для себе.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
54. Я заздрю способу життя багатьох людей.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
55. У мене було мало теплих довірливих стосунків з іншими людьми.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
56. Мені важко висловлювати свою думку щодо спірних питань.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
57. Я зайнята людина, але я отримую задоволення від того, що я справляюся зі справами.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
58. Я не люблю опинятися у нових ситуаціях, коли потрібно міняти звичну для мене манеру поведінки.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
59. Я не належу до людей, які блукають по життю без жодної мети.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
60. Можливо, я ставлюся до себе гірше, ніж більшість людей.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
61. Коли справа доходить до дружби, я часто почуваюся стороннім спостерігачем.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
62. Я часто змінюю свою точку зору, якщо друзі чи рідні не згодні з нею.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
63. Я не люблю будувати плани на день, бо ніколи не встигаю зробити все заплановане.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
64. Для мене життя – це безперервний процес пізнання та розвитку.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
65. Мені іноді здається, що я вже зробив у житті все, що можна було.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
66. Я часто прокидаюся з думкою про те, що жив неправильно.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
67. Я знаю, що можу довіряти моїм друзям, а вони знають, що можуть мені довіряти..
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
68. Я не з тих, хто піддається тиску суспільства в тому, як поводитися і як мислити.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
69. Мені вдалося знайти собі підходяще заняття та потрібні мені стосунки.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
70. Мені подобається спостерігати, як з роками мої погляди змінилися і стали зрілішими.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
71. Цілі, які я ставив перед собою, частіше приносили мені радість, ніж розчарування.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
72. У моєму минулому були злети та падіння, але я не хотів би нічого міняти.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
73. Мені важко повністю розкритися у спілкуванні з людьми.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
74. Мене турбує, як оточуючі оцінюють те, що я вибираю у житті.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
75. Мені важко облаштувати своє життя так, як би хотілося.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
76. Я вже давно не намагаюся змінити чи покращити своє життя.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
77. Мені приємно думати про те, чого я досяг у житті.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
78. Коли я порівнюю себе зі своїми друзями та знайомими, то розумію, що я багато в чому краще за них.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
79. Ми з моїми друзями ставимося зі співчуттям до проблем один одного.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
80. Я суджу про себе виходячи з того, що вважаю важливим, а не з того, що вважають важливим інші.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
81. Мені вдалося створити собі таку оселю і такий спосіб життя, які мені дуже подобаються.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
82. Старого собаку не навчити новим трюкам.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
83. Я не впевнений, що мені варто чогось чекати від життя.
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
84. Кожен має недоліки, але в мене їх більше, ніж в інших. >
а) абсолютно не згоден
b) не згоден
c) скоріше не згоден
d) скоріше згоден
e) згоден
f) абсолютно згоден
Ваш результат:
1. Позитивні відносини: балів
2. Автономія: балів
3. Управління середовищем: балів
4. Особистісний ріст: балів
5. Цілі в житті: балів
6. Самоприйняття: балів
7. Психологічне благополуччя: балів

Інтерпретація результатів

Рівень Позитивні відносини Автономія Управління середовищем Особистісний ріст Мета у житті Самоприйняття Психологічне благополуччя
низький < 53 < 48 < 51 < 53 < 54 < 49 < 315
середній 53-74 48-62 51-71 53-71 54-75 49-71 315-413
високий 75-84 63-84 72-84 72-84 76-84 72-84 414-504
Шкала «Позитивні відносини з іншими»
Респондент, який набрав найменший бал, має лише обмежену кількість довірчих відносин з оточуючими: йому складно бути відкритим, виявляти теплоту та піклуватися про інших; у міжособистісних взаєминах, як правило, він ізольований та фрустрований; не бажає йти на компроміси для підтримки важливих зв'язків із оточуючими.
Респондент, який набрав найбільший бал, має задовільні, довірчі стосунки з оточуючими; піклується про благополуччя інших; здатний співпереживати, допускає прив'язаності та близькі відносини; розуміє, що людські відносини будуються на взаємних поступках.

Шкала Автономія
Високий бал за цією шкалою характеризує респондента як самостійного і незалежного, здатного протистояти спробам суспільства змусити думати і діяти певним чином; самостійно регулює власну поведінку; оцінює себе у відповідності до особистих критеріїв.
Респондент з найменшим балом - залежить від думки та оцінки оточуючих; у прийнятті важливих рішень покладається на думку інших; піддається спробам суспільства змусити думати та діяти певним чином.

Шкала «Управління середовищем»
Високий бал — респондент має владу та компетенцію для управління оточенням, контролює всю зовнішню діяльність, ефективно використовує можливості, здатний вловлювати або створювати умови та обставини, що підходять для задоволення особистих потреб та досягнення цілей.
Низький бал характеризує респондента як людину, яка відчуває складності в організації повсякденної діяльності, почувається нездатною змінити або поліпшити обставини, що складаються, безрозсудно ставиться до можливостей, позбавлений почуття контролю над тим, що відбувається навколо.

Шкала «Особистісний ріст»
Респондент з найбільшим балом - має відчуття безперервного розвитку, відкритий новому досвіду, відчуває почуття реалізації свого потенціалу, спостерігає поліпшення в собі та своїх діях; змінюється відповідно до власних знань та досягнень.
Респондент з найменшим балом - усвідомлює відсутність власного розвитку, не відчуває почуття поліпшення або самореалізації, відчуває нудьгу і не має інтересу до життя, відчуває нездатність встановлювати нові відносини або змінити свою поведінку.

Шкала «Мета у житті»
Випробовуваний з високим балом за цією шкалою має на меті життя і почуття спрямованості; вважає, що минуле та теперішнє життя має сенс; дотримується переконань, що є джерелами мети у житті; має наміри та цілі на все життя.
Випробовуваний з низьким балом - позбавлений сенсу у житті; має мало цілей чи намірів; відсутнє почуття спрямованості, не має перспектив чи переконань, що визначають сенс життя.

Шкала Самоприйняття
Найбільший бал характеризує респондента як людину, яка позитивно ставиться до себе, знає та приймає різні свої сторони, включаючи гарні та погані якості, позитивно оцінює своє минуле.
Респондент з найменшим балом – незадоволений собою, розчарований подіями свого минулого, відчуває занепокоєння з приводу деяких особистих якостей, бажає бути не тим, ким він чи вона є.

Ключ
Шкала Прямі твердження Зворотні твердження
Позитивні відносини 1, 19, 25, 37, 49, 67, 79 7, 13, 31, 43, 55, 61, 73
Автономія 8, 14, 26, 38, 50, 68, 80 2, 20, 32, 44, 56, 62, 74
Управління середовищем 3, 21, 33, 39, 51, 57, 69, 81 9, 15, 27, 45, 63, 75
Особистісний ріст 10, 16, 28, 40, 46, 52, 64, 70 4, 22, 34, 58, 76, 82
Мета у житті 5, 23, 47, 53, 59, 71, 77 11, 17, 29, 35, 41, 65, 83
Самоприйняття 6, 12, 30, 36, 48, 72, 78 18, 24, 42, 54, 60, 66, 84
Психологічне благополуччя Загальна сума балів