Методика для діагностики навчальної мотивації студентів
[Реан, Якунін]

Головна

Методика для діагностики навчальної мотивації студентів розроблена на основі опитувальника А. Реана та В.Якуніна. До 16 тверджень вищезгаданого опитувальника додано твердження, що характеризують мотиви вчення, виділені В. Леонтьєвим (2002), а також твердження, що характеризують мотиви вчення, отримані Н. Бадмаєвою в результаті опитування студентів та школярів. Це комунікативні, професійні, навчально-пізнавальні, широкі соціальні мотиви, а також мотиви творчої самореалізації, уникнення невдачі та престижу.

Оцініть ступінь згоди з відповідями на запитання: "Для чого я навчаюсь?".

Методика

1. Тому що мені подобається обрана професія.
1 2 3 4 5
2. Щоб забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності.
1 2 3 4 5
3. Хочу стати фахівцем.
1 2 3 4 5
4. Щоб дати відповіді на актуальні питання, що стосуються сфери майбутньої професійної діяльності.
1 2 3 4 5
5. Хочу повною мірою використовувати наявні у мене задатки, здібності та схильності до обраної професії.
1 2 3 4 5
6. Щоб не відставати від друзів.
1 2 3 4 5
7. Щоб працювати з людьми, треба мати глибокі та всебічні знання.
1 2 3 4 5
8. Тому що хочу бути серед кращих студентів.
1 2 3 4 5
9. Тому що хочу, щоб наша навчальна група стала найкращою в інституті.
1 2 3 4 5
10. Щоб заводити знайомства та спілкуватися з цікавими людьми.
1 2 3 4 5
11. Тому що отримані знання дозволять мені досягти всього необхідного.
1 2 3 4 5
12. Необхідно закінчити інститут, щоб у знайомих не змінилася думка про мене, як про здібну, перспективну людину.
1 2 3 4 5
13. Щоб уникнути засудження та покарання за погане навчання.
1 2 3 4 5
14. Хочу бути шановною людиною навчального колективу.
1 2 3 4 5
15. Не хочу відставати від однокурсників, не хочу опинитися серед відстаючих.
1 2 3 4 5
16. Тому що від успіхів у навчанні залежить рівень моєї матеріальної забезпеченості у майбутньому.
1 2 3 4 5
17. Успішно вчитися, складати іспити на «4» та «5».
1 2 3 4 5
18. Просто подобається вчитися.
1 2 3 4 5
19. Потрапивши до інституту, змушений вчитися, щоб закінчити його.
1 2 3 4 5
20. Бути постійно готовим до чергових занять.
1 2 3 4 5
21. Успішно продовжити навчання на наступних курсах, щоб дати відповіді на конкретні навчальні питання.
1 2 3 4 5
22. Щоб придбати глибокі та міцні знання.
1 2 3 4 5
23. Тому що в майбутньому думаю зайнятися науковою діяльністю за фахом.
1 2 3 4 5
24. Будь-які знання знадобляться у майбутній професії.
1 2 3 4 5
25. Тому що хочу принести більше користі суспільству.
1 2 3 4 5
26. Стати висококваліфікованим фахівцем.
1 2 3 4 5
27. Щоб дізнаватися про нове, займатися творчою діяльністю.
1 2 3 4 5
28. Щоб дати відповіді на проблеми розвитку суспільства, життєдіяльності людей.
1 2 3 4 5
29. Бути на хорошому рахунку у викладачів.
1 2 3 4 5
30. Домогтися схвалення батьків та оточуючих.
1 2 3 4 5
31. Навчаюся заради виконання обов'язку перед батьками, школою.
1 2 3 4 5
32. Тому що знання надають мені впевненості у собі.
1 2 3 4 5
33. Тому що від успіхів у навчанні залежить моє майбутнє службове становище.
1 2 3 4 5
34. Хочу отримати диплом з хорошими оцінками, щоб мати перевагу перед іншими.
1 2 3 4 5
Ваш результат:
Шкала 1. Комунікативні мотиви: балів
Шкала 2. Мотиви уникнення: балів
Шкала 3. Мотиви престижу: балів
Шкала 4. Професійні мотиви: балів
Шкала 5. Мотиви творчої самореалізації: балів
Шкала 6. Навчально-пізнавальні мотиви: балів
Шкала 7. Соціальні мотиви: балів