Дисперсійний аналіз ANOVA
(однофакторний)

Головна

Дисперсійний аналіз (англ. Analysis Of Variance - ANOVA) застосовується для дослідження впливу однієї або кількох якісних змінних (факторів) на одну залежну кількісну змінну (відгук).
В основі дисперсійного аналізу лежить припущення, що одні змінні можуть розглядатися як причини (чинники, незалежні змінні), а інші як наслідки (залежні змінні). Незалежні змінні називають іноді регульованими факторами саме тому, що в експерименті дослідник має можливість варіювати ними та аналізувати результат, що виходить.

Основною метою дисперсійного аналізу (ANOVA) є дослідження значущості відмінностей між середніми за допомогою порівняння (аналізу) дисперсій. Розподіл загальної дисперсії на кілька джерел дозволяє порівняти дисперсію, викликану різницею між групами, з дисперсією, викликаною внутрішньогруповою мінливістю. Розроблено Рональдом Фішером для аналізу результатів експериментальних досліджень.
На відміну від t-критерію Стьюдента дозволяє порівнювати середні значення трьох і більше груп.
Непараметричним аналогом однофакторного дисперсійного аналізу є H-критерій Краскела - Уолліса.
Обмеження застосовності критерію.
Досліджувані змінні мають бути розподілені нормально.
Кількість значень у досліджуваних змінних: 3≤n1,2,...≤100.

Інструкція

Введіть кількість груп і натисніть "Ok".
Далі заповніть колонки даними груп.
Дані вводяться по одному числу на рядок (без пропусків).
Вводяться лише цифри. Дробові числа вводяться зі знаком "." (крапка). Після заповнення натисніть на кнопку «Ввести».

Гіпотези:
Н0: Статистично значимих відмінностей між результатами груп немає
Н1: Відмінності між результатами груп статистично значущі

Кількість груп (за замовч. 3, макс 7):