Критерій Краскела - Уолліса (H-критерій)

Головна

Критерій Краскела - Уолліса - непараметричний метод, призначений для перевірки рівності медіан кількох вибірок. Критерій Краскела - Уолліса є ранговим, тому він інваріантний по відношенню до будь-якого монотонного перетворення шкали виміру.
Відомий також як: H-критерій Фаркела - Уолліса, односторонній дисперсійний аналіз Фаркела - Уолліса (англ. Kruskal - Wallis one-way analysis of variance).
На відміну від U-критерія Манна-Уітні дозволяє порівнювати середні значення трьох і більше груп.
Параметричним аналогом H-критерію Краскела - Уолліса є однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA.
Обмеження застосовності критерію.
Кількість значень у досліджуваних змінних: 3≤n1,2,...≤100.

Інструкція

Введіть кількість груп і натисніть "Ok".
Далі заповніть колонки даними груп.
Дані вводяться по одному числу на рядок (без пропусків, перепусток тощо).
Вводяться лише цифри. Дробові числа вводяться зі знаком "." (крапка). Після заповнення натисніть на кнопку «Ввести», щоб зробити розрахунок критерію.

Гіпотези:
Н0: Статистично значимих відмінностей між результатами груп немає
Н1: Відмінності між результатами груп статистично значущі

Кількість груп (за замовч. 3, макс 7):