t-критерій Стьюдента

Головна

t-критерій Стьюдента — загальна назва класу методів статистичної перевірки гіпотез (статистичних критеріїв), заснованих на розподілі Стьюдента. Найчастіші випадки застосування t-критерію пов'язані з перевіркою рівності середніх значень у двох вибірках.
Для порівняння середніх значень трьох і більше груп слід використовувати дисперсійний аналіз ANOVA.

Обмеження застосовності критерію.
Вимога нормальності розподілу даних є необхідною для точного t-тесту. Однак, навіть за інших розподілів даних можливе використання t-статистики.
Досліджувані змінні X та Y повинні бути виміряні в інтервальній шкалі або шкалою відносин.
Кількість значень досліджуваних змінних X і Y у разі залежних вибірок має бути однаковим n1=n2,
3≤n1,n2≤200.

Інструкція

Виберіть розрахунок для випадку з незалежними (незв'язними) або залежними (зв'язковими) вибірками.
Введіть в 1-у колонку (Вибірка 1) дані 1-ї змінної, а в 2-у колонку (Вибірка 2) дані 2-ї змінної.
Дані вводяться по одному числу на рядок (без пропусків).
Вводяться лише цифри. Дробові числа вводяться зі знаком "." (крапка). Після заповнення, натисніть кнопку «Ввести», щоб зробити розрахунок t-критерію Стьюдента.

Гіпотези:
Н0: Статистично значимих відмінностей між результатами 1 та 2 груп немає
Н1: Відмінності між результатами 1 та 2 груп статистично значущі