Шкала оцінки спортивної мотивації (SMS)

Головна
(див. також:
Опитувальник змагальної тривоги, CSAI-2)

Шкала оцінки спортивної мотивації (The Sport Motivation Scale, SMS) оцінює 7 типів мотивації людей до занять спортом. Вона спирається на структурну модель спортивної мотивації, запропоновану вченими Люком Пеллетье і Робертом Валлерандом, що включає три компоненти: внутрішня або справжня мотивація, зовнішня мотивація, демотивація/амотивація (сукупний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, що зменшують мотивацію заняттям спортом).

Використовуючи наведену нижче шкалу, будь ласка, вкажіть, якою мірою кожен із наступних пунктів відповідає одній із причин, через які ви зараз займаєтесь спортом.
Чому ви займаєтесь спортом?

Тест

1. Заради задоволення, яке мені приносить захоплюючий життєвий досвід.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
2. Мені приємно дізнатися більше про спорт, яким я займаюся.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
3. Раніше у мене були вагомі причини займатися спортом, але зараз я запитую себе, чи варто мені продовжувати.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
4. Задля задоволення від відкриття нових методик тренування.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
5. Я навіть не знаю; У мене таке відчуття, що я не здатний досягти успіху в цьому виді спорту.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
6. Тому що це дозволяє мені здобути повагу знайомих.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
7. Тому що, на мій погляд, це один із найкращих способів знайомитися з новими людьми.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
8. Тому що відчуваю задоволення собою під час виконання важких вправ.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
9. Тому що це просто необхідно займатися спортом, якщо хочеш бути у формі.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
10. Заради престижу бути професійним спортсменом.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
11. Тому що це один із найкращих способів, які я вибрав для розвитку інших аспектів своєї особистості.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
12. Заради задоволення, яке я відчуваю, коли розвиваю свої слабкі сторони.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
13. Заради збудження, яке я відчуваю, коли по-справжньому залучений до того, що роблю.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
14. Тому що я маю займатися спортом, щоб почуватися добре.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
15. Заради задоволення, яке я відчуваю, коли вдосконалюю свої здібності.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
16. Тому що оточуючі вважають, що важливо бути у формі.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
17. Тому що це хороший спосіб дізнатися безліч речей, які можуть стати в нагоді і в інших сферах моєї діяльності.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
18. Заради сильних емоцій, які я відчуваю під час занять спортом, який мені подобається.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
19. Мені вже не зрозуміло; я не думаю, що моє місце у спорті.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
20. Для задоволення, яке я відчуваю під час виконання певних складних рухів.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
21. Тому що я почувався б погано, якби не знайшов часу цим займатися.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
22. Щоб показати іншим, як багато я вмію у моєму виді спорту.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
23. Заради задоволення, яке я відчуваю, коли пробую такі техніки та вправи, яких не знав раніше.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
24. Тому що це один із найкращих способів підтримувати добрі стосунки з друзями.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
25. Тому що мені подобається відчуття повного занурення у справу.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
26. Тому що я маю регулярно займатися спортом.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
27. Заради насолоди від відкриття нових стратегій для досягнення високих результатів.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
28. Я не можу уявити, як досягти тих цілей, що я ставлю перед собою.
Зовсім не відповідає
Не відповідає
Швидше не відповідає
Помірно відповідає
Швидше відповідає
Відповідає
Повністю відповідає
Ваш результат:
1. Внутрішня мотивація - Орієнтація на знання: балів
2. Внутрішня мотивація - Орієнтація на досягнення: балів
3. Внутрішня мотивація - Орієнтація на чуттєву стимуляцію: балів
4. Зовнішня мотивація – Орієнтація на виявлення: балів
5. Зовнішня мотивація – Інтроєктована орієнтація: балів
6. Зовнішня мотивація - Орієнтація на зовнішню регуляцію: балів
7. Амотивація: балів

Діапазон балів: 4-28.

Інтерпретація результатів

Внутрішня мотивація описує бажання людини займатися певним родом діяльності заради отримання задоволення від процесу її виконання, і навіть досягнення бажаного результату. Якщо спортсмен володіє високою внутрішньою мотивацією, він займатиметься тим, що йому подобається, не замислюючись про матеріальний або якийсь інший тип винагороди. Основним підкріпленням для нього буде суб'єктивне задоволення від самого процесу наближення до своєї мети та її досягнення. У структурі внутрішньої мотивації виділяються три основні категорії: орієнтація на знання, орієнтація на досягнення, орієнтація на чуттєву стимуляцію.

На відміну від внутрішньої, зовнішня мотивація опосередковує виконання індивідом певної діяльності для мети, не пов'язаної безпосередньо з виконанням поставленого завдання. Спочатку вважалося, що зовнішня мотивація відноситься виключно до поведінки, пов'язаної з впливом сторонніх факторів (наприклад, отримання будь-якої винагороди). Однак роботи багатьох дослідників доводять наявність у структурі зовнішньої мотивації й інших компонентів: орієнтація на виявлення, інтроєктована орієнтація, орієнтація на зовнішню регуляцію.

Демотивація, чи амотивація – це не стільки відсутність спортивної мотивації, скільки окремий, протилежно спрямований мотив закінчення чи переривання спортивної кар'єри. Демотивований спортсмен не бачить зв'язку між своїми діями та тим, що відбувається в результаті цих дій. Така людина переживає почуття власної некомпетентності та відсутності контролю над тим, що відбувається. Тому, коли спортсмен перебуває в подібному стані, він не знаходить жодних причин для того, щоб продовжувати тренуватися.