Опитувальник наслідків прокрастинації особистості (ОНПО)
[Рудоманенко]

Головна

Опитувальник наслідків прокрастинації особистості (ОНПО) діагностує 12 шкал-наслідків прокрастинації. Використовується для психологічного діагнозу, психокорекції, наукового дослідження.

Будь ласка, поставте позначку навпроти кожного наслідку прокрастинації особистості.
«Так» - позитивний наслідок», якщо Ви згодні з поданим твердженням та вважаєте наслідок позитивним;
«Так -негативний наслідок», якщо згодні та вважаєте наслідок негативним;
«Ні» - не згодні, у Вас не було такого наслідку.

Після зволікань з прийняттям важливих рішень та зволікань з виконанням термінової важливої діяльності стикаюсь з наступними наслідками:

Методика

I. Особистісні
1. Емоційний дискомфорт
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
2. Самокритика
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
3. Зниження самооцінки
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
4. Упущення шансу самовдосконалення
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
5. Зменшення самоефективності
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
6. Переоцінка цінностей
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
7. Винахід нових власних можливостей
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
II. Міжособистісні
8. Догана від керівництва
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
9. Незадоволення оточуючих
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
10. Конфлікти з колегами
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
11. Втрачена довіра
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
12. Припинення відносин
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
13. Отримання визнання
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
14. Покращення стосунків
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
III. Соціальні
15. Втрачений прибуток та можливості
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
16. Сплата штрафів та санкції
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
17. Зіпсований результат діяльності
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
18. Зниження рейтингу навчальної чи професійної успішності
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
19. Зміна статусу
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
20. Зміна напрямку діяльності
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
21. Успішне виконання діяльності
а) Так позитивний
b) Так негативний
c) Ні
Ваш результат:
1. Загальний рівень наслідків (Нзаг): балів
2. Особистісні наслідки (О): балів
3. Особистісні позитивні наслідки (Опоз): балів
4. Особистісні негативні наслідки (Онег): балів
5. Міжособистісні наслідки (МО): балів
6. Міжособистісні позитивні наслідки (МОпоз): балів
7. Міжособистісні негативні наслідки (МОнег): балів
8. Соціальні наслідки (СО): балів
9. Соціальні позитивні наслідки (СОпоз): балів
10. Соціальні негативні наслідки (СОнег): балів
11. Позитивні наслідки (ПОЗн): балів
12. Негативні наслідки (НЕГн): балів

Інтерпретація результатів.
Максимальний бал по загальній шкалі проявів (ПРзаг), також по шкалам позитивні прояви (ПОЗ) та негативні прояви (НЕГ) складає 100 балів.
0 – 30 балів – низький рівень проявів;
30 – 70 – середній рівень проявів;
70 – 100 – високий рівень проявів прокрастинації особистості.

Максимальний бал по шкалам по всім іншим шкалам складає 50 балів.
0 – 15 балів – низький рівень проявів;
15 – 35 балів – середній рівень проявів;
35 – 50 – високий рівень проявів по шкалі.

Ключі шкал тест-опитувальника наслідків прокрастинації особистості:
1. (Нзаг) загальний рівень наслідків = О+МО+СО
2. ( О ) особистісні наслідки – 1 – 7( Опоз + Онег)
3. (Опоз) особистісні позитивні наслідки– 1 – 7 (сума всіх відповідей «Так» - позитивний)
4. (Онег) особистісні негативні наслідки – 1 – 7 (сума всіх відповідей «Так» - негативний)
5. (МО) міжособистісні наслідки – 8 – 14 ( МОпоз + МОнег)
6. (МОпоз) міжособистісні позитивні наслідки – 8 – 14 (сума всіх відповідей «Так» - позитивний)
7. (МОнег) міжособистісні негативні наслідки – 8 – 14 (сума всіх відповідей «Так» - негативний)
8. (СО) соціальні наслідки – 15 – 21 ( СОпоз + СОнег)
9. (СОпоз) соціальні позитивні наслідки – 15 – 21 (сума всіх відповідей «Так» - позитивний)
10. (СОнег) соціальні негативні наслідки – 15 – 21 (сума всіх відповідей «Так» - негативний)
11. (ПОЗн) позитивні наслідки = Опоз + МОпоз + СОпоз
12. (НЕГн) негативні наслідки = Онег + МОнег + СОнег

За кожну відповідь «Так»-позитивний та «Так»-негативний надається 1 бал, за відповідь «Ні» - 0 балів. Максимальний бал по загальній (Нзаг) шкалі наслідків, також по шкалам (ПОЗн) позитивні наслідки та (НЕГн) негативні наслідки складає 21 бал. 0 – 7 балів – низький рівень; 8 – 14 – середній рівень; 15 – 21 – високий рівень наслідків прокрастинації особистості. Максимальний бал по шкалам ( О ) особистісні наслідки, (Опоз) особистісні позитивні наслідки, (Онег) особистісні негативні наслідки, (МО) міжособистісні наслідки,(МОпоз) міжособистісні позитивні наслідки, (МОнег) міжособистісні негативні наслідки, (СО) соціальні наслідки,(СОпоз) соціальні позитивні наслідки та (СОнег) соціальні негативні наслідки– 7 балів.