Методика оцінки темпераменту - опитувальник Кейрсі

Головна

Опитувальник Кейрсі - методика оцінки темпераменту, створена на основі робіт К. Юнга та І. Майєрс-Бріггс. Методика розроблена в 1956 р. професором Каліфорнійського університету Девідом Кейрсі. Це одна з найбільш широко використовуваних методик для оцінки темпераменту у світі, база користувачів якої складається з таких компаній як: Bank of America, IBM, AT&T та Coca-Colа.

Методика містить чотири біполярні шкали, що відображають зміст восьми психологічних факторів темпераменту (у рамках теоретичних уявлень К.Г. Юнга та його послідовників). До цих факторів (шкал) відносяться:
1. екстраверсія-інтроверсія (Е-I, Extravertion-Intmvertion)
2. сенсорика-інтуїція (S-N, Sensation-Intuition)
3. логічність-відчуття (T-F, Thinking-Feeling)
4. планування-імпульсивність (J-P, Judging-Perceiving).

Методика

1. У компанії (на вечірці) ви:
а) спілкуєтеся з багатьма, включаючи і незнайомців
b) спілкуєтеся з небагатьма - вашими знайомими
2. Ви людина швидше:
а) реалістична, ніж схильна теоретизувати
b) схильна теоретизувати, ніж реалістична
3.Як на вашу думку, що гірше:
а) "витати в хмарах"
b) йти звичним, легким шляхом
4. Ви більш схильні до впливу:
а) принципів, законів
b) емоцій, почуттів
5. Ви більш схильні:
а) переконувати
b) зачіпати почуття
6. Ви волієте працювати:
а) виконувати все вчасно
b) не обмежуючи себе певними термінами
7. Ви схильні робити вибір:
а) дуже обережно
b) раптово і імпульсивно
8. У компанії (на вечірці) ви:
а) залишаєтеся допізна, не відчуваючи втоми
b) швидко втомлюєтеся і волієте раніше піти
9. Вас більше приваблюють:
а) розсудливі люди
b) люди з багатою уявою
10. Вам цікавіше:
а) те, що відбувається насправді
b) те, що може статися
11. Оцінюючи вчинки людей, ви більше враховуєте:
а) вимоги закону, ніж обставини
b) обставини, ніж вимоги закону
12. Звертаючись до інших, ви схильні:
а) дотримуватися формальності, етикету
b) проявляти свої особисті, індивідуальні якості
13. Ви людина швидше:
а) точна, пунктуальна
b) некваплива, повільна
14. Вас більше турбує потреба:
а) залишати справи незакінченими
b) неодмінно доводити справу до кінця
15. У колі знайомих ви, як правило:
а) у курсі подій
b) дізнаєтеся про новини із запізненням
16. Повсякденні справи вам подобається робити.
а) загальноприйнятим способом
b) своїм оригінальним способом
17. Віддаю перевагу таким письменникам, які:
а) висловлюють свої думки буквально, безпосередньо
b) користуються аналогіями, алегоріями
18. Що вас більше приваблює?
а) правильно та логічно побудовані думки
b) гармонія людських відносин
19. Ви почуваєтеся впевненіше:
а) у логічних міркуваннях
b) у практичних оцінках ситуацій
20. Ви віддаєте перевагу, коли справи:
а) вирішені та влаштовані
b) не вирішені
21. Як на вашу думку, ви людина:
а) серйозна, певна
b) безтурботна
22. При телефонних розмовах ви:
а) заздалегідь не продумуєте все, що треба сказати
b) подумки промовляєте те, що буде сказано
23. Як ви вважаєте, факти:
а) важливими самі по собі
b) прояв загальних закономірностей
24. Фантазери, мрійники:
а) дратують вас
b) досить симпатичні вам
25. Ви частіше дієте як людина:
а) холоднокровна
b) запальна
26. Ким, на вашу думку, гірше бути:
а) несправедливим
b) жорстоким
27. Зазвичай ви вважаєте за краще діяти:
а) ретельно оцінивши можливості
b) покладаючись на волю випадку
28. Вам приємніше:
а) купувати щось
b) мати можливість купити
29. У компанії ви як правило:
а) першим заводите розмову
b) чекаєте, коли з вами заговорять
30. Керуючись здоровим глуздом люди:
а) рідко помиляються
b) часто потрапляють в халепу
31. Дітям часто не вистачає:
а) практичности
b) уяви
32. У прийнятті рішень ви керуєтеся швидше:
а) прийнятими нормами
b) своїми почуттями, відчуттями
33. Ви людина швидше:
а) тверда, ніж м'яка
b) м'яка, ніж тверда
34. Що, на вашу думку, більше вражає:
а) вміння методично організовувати
b) вміння пристосуватися та задовольнятися досягнутим
35. Ви більше цінуєте:
а) визначеність, закінченість
b) відкритість, багатоваріантність
36. Нові та нестандартні відносини з людьми:
а) стимулюють, надають вам енергії
b) стомлюють
37. Ви частіше дієте як:
а) людина практичного складу
b) людина оригінальна, незвичайна
38. Ви більш схильні:
а) знаходити користь у відносинах з людьми
b) розуміти думки та почуття інших
39. Що приносить вам більше задоволення:
а) ретельне всебічне обговорення спірного питання
b) досягнення угоди щодо спірного питання
40. Ви керуєтеся більш:
а) розумом
b) веліннями серця
41. Вам зручніше виконувати роботу:
а) за попередньою домовленістю
b) яка підвернулася випадково
42. Ви звичайно покладаєтеся:
а) на організованість та порядок
b) на випадковість та несподіванку
43. Ви волієте мати:
а) багато друзів на нетривалий термін
b) кілька старих друзів
44. Ви керуєтеся більшою мірою:
а) фактами, обставинами
b) загальним положеннями, принципами
45.Вас більше цікавлять:
а) виробництво та збут продукції
b) проектування та дослідження
46. Що ви швидше вважаєте за комплімент:
а) "Ви дуже логічна людина"
b) "Ви людина, яка тонко відчуває"
47. Ви більше цінуєте у собі:
а) незворушність
b) захопленість
48. Ви вважаєте за краще висловлювати:
а) остаточні та певні твердження
b) попередні та неоднозначні твердження
49. Ви краще почуваєте себе:
а) після ухвалення рішення
b) не обмежуючи себе рішеннями
50. Спілкуючись із незнайомими ви:
а) легко зав'язуєте тривалі розмови
b) не завжди знаходите спільні теми для розмови
51. Ви більше довіряєте:
а) своєму досвіду
b) своїм передчуттям
52. Ви почуваєте себе людиною:
а) більш практичною, ніж винахідливою
b) більш винахідливою, ніж практичною
53. Хто заслуговує на більше схвалення:
а) розважлива, розсудлива людина
b) людина, яка глибоко переживає
54. Ви більш схильні:
а) бути прямим та неупередженим
b) співчувати людям
55. Що по-вашому, краще:
а) переконатися, що все підготовлено та залагоджено
b) надати подіям можливість вільно розвиватися
56. Відносини між людьми мають будуватися:
а) на попередній взаємній домовленості
b) в залежності від обставин
57. Коли дзвонить телефон, ви:
а) поспішайте підійти першим
b) сподіваєтеся, що підійде хтось інший
58. Що ви цінуєте у собі більше:
а) розвинене почуття реальності
b) палку уяву
59. Ви більше надаєте значення:
а) тому, що сказано
b) тому, як сказано
60. Що гірше:
а) зайва палкість, гарячість
b) надмірна об'єктивність, неупередженість
61. Ви здебільшого вважаєте себе:
а) тверезим та практичним
b) чуйним
62. Які ситуації залучають вас більше:
а) регламентовані та впорядковані
b) невпорядковані та нерегламентовані
63. Ви людина швидше:
а) педантична, ніж примхлива
b) примхлива, ніж педантична
64. Ви частіше схильні:
а) бути відкритим, доступним людям
b) бути стриманим, скритним
65. У літературних творах ви віддаєте перевагу:
а) буквальності, конкретності
b) образності, переносному значенню
66. Що для вас важче:
а) знаходити спільну мову
b) використовувати інших у своїх інтересахх
67. Що б ви собі більше забажали:
а) ясності роздумів
b) вміння співчувати
68. Що гірше:
а) бути невибагливим
b) бути надмірно вибагливим
69. Ви надаєте перевагу:
а) запланованим подіям
b) незапланованим подіям
70. Ви схильні чинити швидше:
а) обдумано, ніж імпульсивно
b) імпульсивно, ніж обдумано
Ваш результат:
1. Екстраверсія: балів
2. Інтроверсія : балів
3. Сенсорика : балів
4. Інтуїція : балів
5. Логіка : балів
6. Відчуття : балів
7. Планування : балів
8. Імпульсивність : балів

Терміни «Екстраверсія» та «Інтроверсія» описують два дуже різні соціальні стилі. Люди, які отримали високі показники екстраверсії, як правило, товариські та експресивні; ті, хто має високі оцінки за інтроверсією, як правило, закриті та стримані.

Шкала Сенсорика-Інтуїція розрізняє два різні світи інтересів або уваги людини. Люди з високим сенсорним балом звертають більше уваги на те, що відбувається поза ними у світі конкретних речей; люди з високим рівнем інтуїції звертають більше уваги на те, що відбувається всередині них в абстрактному світі ідей.

Шкала Логіка-Відчуття оцінює, як люди керують собою та приймають рішення. Звичайно, у всіх нас є і думки, і почуття, але ті, хто має високі оцінки за «Логіка», як правило, використовують свою голову, а ті, хто має високі оцінки за «Відчуття», як правило, слідують своєму серцю.

Шкала Планування-Імпульсивність вимірює, як люди обробляють інформацію та влаштовують своє життя. Ті, хто має високі оцінки за оцінкою «Планування», як правило, швидко приймають рішення та дотримуються розкладу, а ті, хто має високі оцінки за «Імпульсивність», вважають за краще залишати свої варіанти відкритими та гнучкими розкладами.