Опитувальник проявів прокрастинації особистості (ОППО)
[Рудоманенко]

Головна

Опитувальник по проявам поведінки при зволіканні з прийняттям важливих рішень та виконанням важливих справ складається з 9 шкал, 20 запитань, на кожне з яких пропонується 5 варіантів відповідей, де 0 означає відсутність, 5 максимальну ступінь даного прояву. Також пропонується визначити, на розсуд респонденту, яким він вважає даний прояв, позитивним чи негативним.

Відомо, що серед фундаментальних типів прокрастинації дослідники виділяють два: «розслаблену» (пасивну) і «напружену» (активну). Тому подані прояви відносяться до двох типів поведінки, та, відповідно до двох шкал: Шкала Активні прояви та Шкала Пасивні прояви. Також активні та пасивні прояви поділяються на позитивні та негативні, також визначаються загальний рівень проявів прокрастинації, загальні рівні позитивних та негативних проявів прокрастинації.

Визначте, будь ласка, відсутність чи ступінь проявів поведінки при зволіканні з прийняттям важливих рішень та виконанням важливих справ, де 0 означає відсутність, 5 максимальну ступінь даного прояву. Також визначте, на свій розсуд, яким вважаєте даний прояв, позитивним чи негативним. (Навпроти прояву виберіть лише одну цифру).

Методика

1. Лінь:
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
2. Легкі задоволення
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
3. Неуважність
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
4. Виправдання витрат часу
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
5. Переключення на інші справи
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
6. Уповільнення
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
7. Уникання
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
8. Запізнення
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
9. Спроби вмотивувати себе
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
10. Емоційна напруга
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
11. Ігнорування строків
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
12. Активний відпочинок
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
13. Відмова від виконання
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
14. Поспіх перед дедлайном
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
15. Знаходження ресурсів
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
16. Хаотичне виконання в строк
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
17. Очікування допомоги
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
18. Перевантаження справами
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
19. Пошук ідей та альтернатив
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
20. Бунтарство та супротив
позитивний 0 1 2 3 4 5
негативний 0 1 2 3 4 5
Ваш результат:
1. Активні прояви (А): балів
2. Активні позитивні (Апоз): балів
3. Активні негативні (Анег): балів
4. Пасивні прояви (П): балів
5. Пасивні позитивні (Ппоз): балів
6. Пасивні негативні (Пнег): балів
7. Позитивні прояви (ПОЗ): балів
8. Негативні прояви (НЕГ): балів
9. Загальний (ПРзаг): балів

Інтерпретація результатів.
Максимальний бал по загальній шкалі проявів (ПРзаг), також по шкалам позитивні прояви (ПОЗ) та негативні прояви (НЕГ) складає 100 балів.
0 – 30 балів – низький рівень проявів;
30 – 70 – середній рівень проявів;
70 – 100 – високий рівень проявів прокрастинації особистості.

Максимальний бал по шкалам по всім іншим шкалам складає 50 балів.
0 – 15 балів – низький рівень проявів;
15 – 35 балів – середній рівень проявів;
35 – 50 – високий рівень проявів по шкалі.

Ключі шкал тест-опитувальника проявів прокрастинації особистості:
1. Загальний (ПРзаг) – А + П
2. Активні прояви (А) – 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20
3. Активні позитивні (Апоз) – сума всіх активних проявівз позначкою позитивні
4. Активні негативні (Анег) – сума всіх активних проявів з позначкою негативні
5. Пасивні прояви (П) – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 17
6. Пасивні позитивні (Ппоз) – сума всіх пасивних проявів з позначкою позитивні
7. Пасивні негативні (Пнег) – сума всіх пасивних проявів з позначкою негативні
8. Позитивні прояви (ПОЗ) – Апоз + Ппоз
9. Негативні прояви (НЕГ) – Анег +Пнег
За кожну відповідь надається від 0 до 5 балів, де 0 означає відсутність, 5 максимальну ступінь даного прояву. Також пропонується визначити, на розсуд респонденту, яким він вважає даний прояв, позитивним чи негативним.