Методика Ефективність лідерства
[Немов]

Головна

Методика Ефективність лідерства оцінює не лідерські якості людини, а його можливу практичну діяльність у ролі лідера з погляду потенційної ефективності. Щоб уникнути спотворення результатів унаслідок суб'єктивної установки показати себе у кращому світлі, даний опитувальник рекомендується разом із керівником пропонувати його підлеглим, а потім узагальнювати отримані результати.

Текст

1. Чи прагнете ви до використання у своїй роботі новітніх досягнень?
а) так
б) ні
2. Чи прагнете ви співпрацювати з іншими людьми?
а) так
б) ні
3. Якому типу спілкування з колегами ви віддаєте перевагу?
а) короткому, ясному, точному
б) емоційному, образному, з натяками та підтекстом
4. Чи роз'яснюєте ви іншим причини та підстави прийнятих вами рішень?
а) так
б) ні
5. Чи довіряють вам люди, які постійно чи тимчасово перебувають у вашому підпорядкуванні?
а) так
б) ні
6. Чи залучаєте ви всіх виконавців спільної справи до обговорення пов'язаних із нею питань, якщо на вас покладено обов'язок ними керувати?
а) так
б) ні
7. Чи заохочуєте ви у підлеглих людей прояв самостійності, незалежності в роботі та ініціативи?
а) так
б) ні
8. Чи пам'ятаєте ви імена тих людей, з якими спілкуєтесь?
а) так
б) ні
9. Чи надаєте ви свободу дій своїм підлеглим у досягненні тих цілей, які ставите перед ними?
а) так
б) ні
10. Чи контролюєте ви хід виконання завдання вашими підлеглими?
а) так
б) ні
11. Чи допомагаєте ви своїм підлеглим, якщо вони цього потребують?
а) так
б) ні
12. Чи ви висловлюєте подяку підлеглому за добре виконану роботу?
а) так
б) ні
13. Чи прагнете ви шукати в людях кращі їх якості та орієнтуватися на них у спільній роботі?
а) так
б) ні
14. Чи знаєте ви про те, як найкраще використовувати позитивні якості, які є у ваших підлеглих, у роботі?
а) так
б) ні
15. Чи знаєте ви інтереси та потреби ваших підлеглих?
а) так
б) ні
16. Чи вмієте ви бути уважним слухачем?
а) так
б) ні
17. Чи дякуйте співробітникам за роботу в присутності інших?
а) так
б) ні
18. Чи робите ви зауваження своїм підлеглим? Якщо так, то в якій обстановці?
а) наодинці
б) у присутності інших
19. Чи відзначаєте ви добру роботу своїх підлеглих, повідомляючи про підсумки вищому керівнику?
а) так
б) ні
20. Чи довіряєте ви своїм підлеглим?
а) так
б) ні
21. Чи прагнете ви доводити до підлеглих усю основну інформацію, що отримується від вищих керівників та організацій?
а) так
б) ні
22. Чи розкриваєте ви значення роботи, що виконується кожним із ваших підлеглих, для спільної справи?
а) так
б) ні
23. Чи залишаєте ви собі та підлеглим час для планування роботи?
а) так
б) ні
24. Чи є у вас план підвищення своєї кваліфікації?
а) так
б) ні
25. Чи є у ваших підлеглих план підвищення їхньої кваліфікації (або індивідуальні плани такого роду))?
а) так
б) ні
26. Чи регулярно ви читаєте спеціальну літературу?
а) так
б) ні
27. Чи маєте ви бібліотеку новітньої літератури за вашою спеціальністю?
а) так
б) ні
28. Чи дбаєте ви про стан свого здоров'я, збереження та підвищення працездатності?
а) так
б) ні
29. Чи любите ви виконувати складну, але цікаву роботу?
а) так
б) ні
30. Чи проводите ви особисто навчання своїх підлеглих з метою покращення якості та підвищення ефективності їх роботи?
а) так
б) ні
31. Чи знаєте ви про те, на які якості працівника необхідно орієнтуватися при його прийомі на роботу?
а) так
б) ні
32. Чи з бажанням ви займаєтеся розбором скарг та задоволенням персональних прохань, що виходять від підлеглих?
а) так
б) ні
33. Чи зберігаєте ви психологічну дистанцію у спілкуванні з підлеглими?
а) так
б) ні
34. Чи ставитеся ви до своїх підлеглих з увагою та повагою?
а) так
б) ні
35. Чи впевнені ви в собі?
а) так
б) ні
36. Чи добре ви знаєте свої сильні та слабкі сторони?
а) так
б) ні
37. Чи часто ви проявляєте творчість у роботі?
а) так
б) ні
38. Чи регулярно ви підвищуєте свою кваліфікацію на спеціальних курсах, семінарах тощо?
а) так
б) ні
39. Чи достатньо гнучко ви поводитеся при прийнятті рішень і в спілкуванні з людьми?
а) так
б) ні
40. Чи готові ви змінити стиль свого керівництва, якщо потрібно?
а) так
б) ні
Ваш результат: балів

Якщо випробуваний отримаєвід 30 до 40 балів, то стиль його керівництва вважається високоефективним.
Якщо сума балів опинилася в межах від 11 до 29, то стиль керівництва сприймається як середньоефективний.
Якщо загальна сума балів виявилася 10 і менше, то стиль керівництва даної людини розглядається як малоефективний і їй не рекомендується бути керівником колективу чи групи.

Джерело: Райгородський Д. Я. Практична психодіагностика, 2001.
Ключ
За кожну ствердну відповідь на запропоновані запитання («так») випробуваний отримує 1 бал, а за кожний негативний («ні»)— 0 балів.