Чотирьохмодальний емоційний опитувальник
[Рабінович]

Головна

Чотирьохмодальний емоційний опитувальник (Л. Рабінович, варіант Ільїна), методика спрямована на виявлення переважаючих у людини емоцій. Тест дозволяє виявити стійкі емоційні переживання респондентів, їх схильність до оптимістичності чи песимістичності, до позитивного чи негативного емоційного фону.

Емоції - особливий клас психічних процесів та станів, пов'язаних з інстинктами, мотивами та потребами. Вони відображаються у формі безпосереднього переживання (задоволення, радості, страху і т.д.) явищ, що діють на індивіда, і ситуацій для здійснення його життєдіяльності. Супроводжуючи практично будь-які прояви активності суб'єкта, емоції є одним з головних механізмів внутрішнього регулювання психічної діяльності та поведінки, спрямованих на задоволення актуальних потреб. Емоції вважаються одним із механізмів регуляції зовнішньої та внутрішньої діяльності, а також стану організму, всіх його систем.
Джерело: Ільїн Є.П. Емоції та почуття, 2001.

Методика

1. Ви не наважитеся піти вночі в будь-яке страшне місце, навіть на спір?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
2. Чи часто у вас псується настрій, находить хандра?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
3. Чи можна сказати, що ваш настрій буває найчастіше веселим і бадьорим?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
4. Чи страшно вам буває йти темною, безлюдною вулицею?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
5. Чи страшно вам дивитися вниз з великої висоти?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
6. Чи часто ви відчуваєте почуття невдачі, незадоволеності собою, розчарування?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
7. Якби над вами зло пожартували, привело б це вас у стан гніву?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
8. Чи опановує вами обурення, якщо не виконуються ваші вимоги?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
9. Чи легко ви заряджаєте радісним настроєм оточуючих?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
10. Чи можна про вас сказати, що ви не вірите у свої сили?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
11. Чи вважаєте ви, що ваші життєві обставини дають вам багато приводів для обурення?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
12. Чи викликають у вас страх страшні сцени у кінофільмах?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
13. У Вас часто з'являється бажання з кимось посваритися?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
14. Чи можна сказати, що у вас переважає радісне світосприйняття?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
15. Чи можна назвати вас не сміливою людиною?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
16. Чи може невелика складність викликати у вас роздратування?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
17. Чи відчуваєте ви страх, коли вам необхідно звернутися до начальства?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
18. Чи буваєте ви активним учасником веселощів у компаніях?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
19. Вас легко розсердити?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
20. Чи можна сказати про вас, що ви людина сумна?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
21. Чи можна про вас сказати, що у вас переважає сумний і похмурий настрій?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
22. Вам властивий стан задоволеності життям?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
23. Чи боїтеся темряви в незнайомій обстановці?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
24. Чи вважаєте себе веселою людиною?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
25. Ви не схильні вдаватися до невеселих, похмурих думок?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
26. Вами опановує неприємне почуття в ліфті, тунелі?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
27. Чи часто невдачі приводять вас до відчаю?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
28. Чи можете ви сказати про себе, що ви за своєю натурою оптиміст?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
29. Чи викликають у вас почуття туги книги з поганим кінцем?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
30. Чи боїтеся ви виходити на сцену, виступати перед аудиторією?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
31. Ви непоступливі?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
32. Вами опановує злість, якщо ви дуже поспішайте, а вам завадили?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
33. Коли на вас кричать, вам хочеться відповісти тим же?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
34. Чи властиво вам переживати почуття страху при сильній грозі?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
35. Якщо ви зазнаєте поразки в суперечці, чи опановує вами роздратування і агресія?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
36. Чи відчуваєте ви радість, коли знаходите вирішення важливої для вас задачі?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
37. Чи можете ви приєднатися до думки, що в житті більше негараздів та смутків, ніж радостей?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
38. Чи здається вам майбутнє безперспективним та похмурим?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
39. Чи може невелика перешкода, що заважає досягти бажаного, викликати у вас почуття пригніченості?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
40. Чи любите ви веселе пожвавлення і метушню навколо себе?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
41. Чи легко ви відчуваєте відчуття втрати чогось?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
42. Чи опановує вами роздратування, якщо, як вам здається, вас не розуміє близька людина?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
43. Зазвичай вранці у вас бадьорий і радісний настрій?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
44. Чи опановує вами гнів так сильно, що ви довго не можете заспокоїтися?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
45. Ви, ймовірно, відмовилися б займатися якимось небезпечним видом спорту?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
46. Чи буває у вас почуття страху при необхідності відвідати зубного лікаря або зробити укол?
а) безумовно, так
b) мабуть, так
c) мабуть, ні
d) безумовно, ні
Ваш результат:
1. Радість: балів
2. Гнів: балів
3. Страх: балів
4. Печаль: балів

Обробка та інтерпретація результатів тесту
Бали за відповіді нараховуються за наступною схемою:
Безумовно, так – 4 балла;
мабуть, так – 3;
мабуть, ні – 1;
безумовно, ні – 0.
Ключ
ШкалаВідповіді "Так" Відповіді "Ні"
Радість3, 9, 14, 18, 22, 24, 25, 28, 36, 40, 43 37
Гнів7, 8, 11, 13, 16, 19, 31, 32, 33, 35, 42, 44 -
Страх1, 4, 5, 12, 15, 17, 23, 26, 30, 34, 45, 46 -
Печаль2, 6, 10, 20, 21, 27, 29, 37, 38, 39, 41 25