Тест екзистенційних мотивацій
[В.Шумський та ін.]

Головна

Ґрунтуючись на концепції фундаментальних екзистенційних мотивацій А. Ленглі, автори створили опитувальник, спрямований на виявлення як функціональних екзистенційних мотивацій, так і загальної екзистенційної виконаності.
Шумський Діагностика екзистенційної наповненості, 2016.

Методика

1. У житті я маю надійну опору
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
2. Я легко вступаю в контакт із людьми
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
3. Мене не займає мій внутрішній світ
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
4. У мене достатньо можливостей вибрати те, чим займатися
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
5. Я нерідко відчуваю тривогу та страх
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
6. Мені постійно не вистачає часу на те, що я вважаю для себе справді важливим
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
7. Я вважаю, що життя справедливе до мене
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
8. Я відчуваю себе частиною чогось важливого
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
9. Я відчуваю, що мені не вистачає простору для життя
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
10. Немає нікого, з ким я був би близьким по-справжньому
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
11. Мені нема за що себе поважати
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
12. Я не маю певних цілей та намірів у житті
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
13. Я не відчуваю підтримки від близьких людей
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
14. Мені важко зближатися з людьми
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
15. Я вважаю навколишній світ нудним
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
16. Я відчуваю, що маю мало можливостей для самореалізації
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
17. Я почуваюся добре захищеним від мінливості життя
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
18. У мене є почуття, що я витрачаю свій час дарма
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
19. Інші люди не цінують мене
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
20. Я почуваюся потрібним
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
21. Мені достатньо простору для життя та розвитку
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
22. Емоційна близькість іншої людини викликає у мене дискомфорт
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
23. Я розумію, що мені не вистачає почуття власної гідності
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
24. У мене немає життєвих орієнтирів
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
25. Мені ні на що спертися в житті
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
26. Я волію зберігати дистанцію по відношенню до інших людей
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
27. Мене не дуже цікавить внутрішній світ інших людей
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
28. Світ для мене – широке поле можливостей
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
29. Я відчуваю, що обставини мого життя тиснуть на мене
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
30. Більшість часу я займаюся тим, що вважаю справді важливим
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
31. Я відчуваю, що інші люди несправедливо до мене ставляться
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
32. Я знайшов своє місце у житті
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
33. Зазвичай я почуваюся небезпечно
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
34. Підтримування близьких відносин викликає у мене труднощі та розчарування
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
35. Я ціную себе за те, ким я є
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
36. Я не знаю, чого хочу від життя>
а) абсолютно не згоден
b) швидше не згоден
c) швидше згоден
d) повністю згоден
Ваш результат:
Загальний показник «Екзистенційної наповненості»: балів

1. Функціональна Мотивація «Можливості буття у світі»
Опора: балів
Захищеність: балів
Простір: балів

2. Функціональна Мотивація «Цінність життя»
Співвіднесеність: балів
Час: балів
Близькість: балів

3. Функціональна Мотивація «Самоцінність»
Зацікавлена увага: балів
Справедливе ставлення: балів
Визнання цінності: балів

4. Функціональна Мотивація «Зміст»
Можливості для діяльності: балів
Включеність у взаємозв'язку: балів
Цінність у майбутньому: балів

Інтерпретація результатів

1. Функціональна Мотивація «Можливості буття у світі»
Низькі бали – 9–19
Середні бали – 20–29
Високі – 30–36
Відповідно до першої ФМ для того, щоб проживати «вільне буття», людина прагне мати різні можливості для вибору. Цьому відповідає переживання "Я можу" ("можу" = "маю можливості"), трьома передумовами якого є простір, захищеність і опора. Людині необхідний не тільки фізичний простір для життя, а й психологічний простір у сім'ї, на роботі, в суспільстві, а також певна дистанція до себе, що створює простір свободи по відношенню до своїх почуттів, бажань, думок. Психологічну захищеність людина переживає, коли почувається у безпеці, почувається прийнятим іншими людьми у соціумі, у міжособистісних відносинах. Опора може бути знайдена у зовнішньому світі - у законах природи, у структурах, закономірностях соціального життя, і в самому собі - у своїх здібностях, знаннях, переконаннях, досвіді.

2. Функціональна Мотивація «Цінність життя»
Низькі бали – 9–19
Середні бали – 20–29
Високі – 30–36
Для вибору з можливостей, які дані людині в життєвих ситуаціях, потрібні підстави. Однією з підстав є якість життя в результаті реалізації певної можливості. Згідно з другою ФМ, людина прагне до того, щоб їй подобалося жити, щоб вона могла радіти життю; Причинами цього є співвіднесеність, час і близькість. У своєму бутті-у-світі людина перебуває у різних співвіднесеннях — у відносинах з іншими людьми та з цінностями у світі, якими можуть бути ідеї, речі тощо. Зі співвіднесеності з «іншим» виникає переживання часу, яке підживлює конкретні відносини, збільшуючи їхню цінність, оскільки людина приділяє їм час свого життя. Час і психологічна близькість до «іншого» уможливлюють виникнення емоційних хвиль, дозволяючи виникнути почуттям задоволення та радості, страждання та болю. Емоції відображають суб'єктивне сприйняття людиною якості свого життя.

3. Функціональна Мотивація «Самоцінність»
Низькі бали – 9–23
Середні бали – 24–32
Високі – 33–36
Сприйняті можливості для вибору повинні бути також співвіднесені з моральними установками людини та загальним змістом її життя. Відповідно до третьої ФМ людина у житті прагне відчувати самоцінність і приймати автентичні рішення. Для цього необхідні три передумови: справедливе ставлення, зацікавлена увага та визнання цінності. Кожній людині важливо, щоб до неї ставилися справедливо, а також щоб і вона сама відчувала, чи робить вона справедливо чи ні. Завдяки здатності розрізняти "правильне" і "неправильне", людина може оцінювати саму себе і пред'являти іншим людям свої дії як адекватні та виправдані. Для справедливого ставлення потрібна зацікавлена увага — виявлення власного «Я» через дбайливий погляд на власну індивідуальність, який укорінений у самоповазі та визнанні цінності буття самим собою.

4. Функціональна Мотивація «Зміст»
Низькі бали – 9–19
Середні бали – 20–31
Високі – 32–36
Вибір також має бути співвіднесений з майбутнім та з тими системами взаємозв'язків, у які людина включена і які вважає для себе важливими (родина, професія, батьківщина тощо). Людина, відповідно до четвертої ФМ, прагне розуміти своє буття у ширших контекстах і бачити в ньому зміст. Для здійснення четвертої ФМ необхідні включеність у взаємозв'язку, полі для діяльності та цінність у майбутньому. Завдяки системам взаємозв'язків життя набуває значущість, цінність і ясний порядок, ці системи відкривають людині поле для діяльності, ставлять перед нею завдання, дозволяючи безперервно розкриватися, прагнучи майбутнього і цінностей, які мають бути в ньому втілені.

Екзистенційна наповненість
Низькі бали – 36–85
Середні бали – 86–119
Високі – 120–144

Якщо людина відчуває, що може щось зробити, якщо їй це подобається, якщо вона також бачить, що має на це право, і відчуває в цьому вчинку зміст, то йдеться про істинно персональне, екзистенційне волевиявлення. Чим більше таких ситуацій як у повсякденності, так і на ширшому життєвому горизонті, тим вища екзистенційна наповненість (ЕН) людини.

Обробка результатів.

1. Функціональна Мотивація «Можливості буття у світі»
Опора 1, 13*, 25*
Захищеність 5*, 17, 33*
Простір 9*, 21, 29*

2. Функціональна Мотивація «Цінність життя»
Співвіднесеність 2, 14*, 26*
Час 6*, 18*, 30
Близькість 10*, 22*, 34*

3. Функціональна Мотивація «Самоценность»
Зацікавлена увага 3*, 15*, 27*
Справедливе ставлення 7, 19*, 31*
Визнання цінності 11*, 23*, 35

4. Функціональна Мотивація «Зміст»
Можливості для діяльності 4, 16*, 28
Включеність у взаємозв'язку 8, 20, 32
Цінність у майбутньому 12*, 24*, 36*

Загальний показник Екзистенційної наповненості
Усі 36 пункти
Зворотні пункти відмічені зірочкою. Варіанти відповідей на прямі питання оцінюються за шкалою 1 2 3 4, на зворотні - за шкалою 4 3 2 1. Після цього для підрахунку балів необхідно