Шкала задоволеності життям (SWLS)


Головна

Шкала задоволеності життям (The Satisfaction with Life Scale, SWLS) є найбільш часто використовуваним показником задоволеності життям. Вона складається з 5 пунктів та призначена для вимірювання глобальних когнітивних суджень про задоволеність життям. SWLS сфокусована на оцінці глобальної задоволеності життям і не торкається пов’язані конструкції, такі як позитивний вплив чи самотність.

Текст

1. Багато в чому моє життя близьке до мого ідеалу.
Цілком не згоден
Не згоден
Швидше не згоден
Важко відповісти
Швидше згоден
Згоден
Цілком згоден
2. Умови мого життя чудові.
Цілком не згоден
Не згоден
Швидше не згоден
Важко відповісти
Швидше згоден
Згоден
Цілком згоден
3. Я задоволений життям.
Цілком не згоден
Не згоден
Швидше не згоден
Важко відповісти
Швидше згоден
Згоден
Цілком згоден
4. Наразі я отримав те важливе, чого хотів у житті.
Цілком не згоден
Не згоден
Швидше не згоден
Важко відповісти
Швидше згоден
Згоден
Цілком згоден
5. Якби я міг прожити своє життя заново, я б майже нічого не змінив.
Цілком не згоден
Не згоден
Швидше не згоден
Важко відповісти
Швидше згоден
Згоден
Цілком згоден
Ваш результат:
Шкала задоволеності життям: балів

Інтерпретація результатів

Шкала задоволеності життям (діапазон: 5-35 балів):
31-35 балів: Дуже задоволений
26-30 балів: Задоволений
21-25 балів: Трохи задоволений
20: Нейтральний
15-19 балів: Трохи незадоволений
10-14 балів: Незадоволений
5-9 балів: Дуже незадоволений