Діагностика емоційних бар'єрів у міжособистісному спілкуванні
[Бойко]

Головна
Методика діагностики бар'єрів («перешкод») у встановленні емоційних контактів спрямована на виявлення рівня емоційної ефективності у спілкуванні та виявлення типу емоційних перешкод.

Текст

1. Зазвичай до кінця робочого дня на моєму обличчі помітна втома.
а) так
б) ні
2. Трапляється, що при першому знайомстві емоції заважають мені справити більш сприятливе враження на партнерів.
а) так
б) ні
3. У спілкуванні мені часто бракує емоційності, виразності.
а) так
б) ні
4. Мабуть, я здаюсь оточуючим надто суворим.
а) так
б) ні
5. Я в принципі проти того, щоб зображати чемність, якщо тобі не хочеться.
а) так
б) ні
6. Я зазвичай вмію приховати від партнерів спалахи емоцій.
а) так
б) ні
7. Часто у спілкуванні з колегами я продовжую думати про щось своє.
а) так
б) ні
8. Буває, я хочу висловити партнеру емоційну підтримку (увага, співчуття, переживання), але він цього не відчуває.
а) так
б) ні
9. Найчастіше в моїх очах чи на обличчі видно занепокоєння.
а) так
б) ні
10. У діловому спілкуванні я намагаюся приховувати свої симпатії до партнерів.
а) так
б) ні
11. Усі мої неприємні переживання зазвичай написані на моєму обличчі.
а) так
б) ні
12. Якщо я захоплююсь розмовою, то моя міміка стає надто виразною.
а) так
б) ні
13. Мабуть, я дещо скований, затиснутий.
а) так
б) ні
14. Я зазвичай перебуваю в стані нервової напруги.
а) так
б) ні
15. Зазвичай я відчуваю дискомфорт, коли доводиться обмінюватися рукостисканнями в діловій обстановці.
а) так
б) ні
16. Іноді близькі люди смикають мене: розслаб м'язи обличчя, не криви губи, не морщи обличчя і т.п.
а) так
б) ні
17. Розмовляючи, я зайве жестикулюю.
а) так
б) ні
18. Зазвичай у новій ситуації мені важко бути розкутим, природнім.
а) так
б) ні
19. Мабуть, моє обличчя часто виражає смуток чи стурбованість, хоча на душі спокійно.
а) так
б) ні
20. Мені важко дивитися в очі при спілкуванні з малознайомою людиною.
а) так
б) ні
21. Якщо я хочу, то мені завжди вдається приховати свою ворожість до поганої людини.
а) так
б) ні
22. Мені часто чомусь буває весело без жодної причини.
а) так
б) ні
23. Мені легко даються різні вирази обличчя: смуток, радість, переляк, розпач тощо.
а) так
б) ні
24. Мені казали, що мій погляд важко витримати
а) так
б) ні
25. Мені щось заважає висловлювати теплоту, симпатію людині, навіть якщо я відчуваю ці почуття до неї.
а) так
б) ні
Ваш результат:
Емоційна ефективність: балів
Невміння керувати емоціями, дозувати їх: балів
Неадекватний прояв емоцій: балів
Негнучкість, нерозвиненість, невиразність емоцій: балів
Домінування негативних емоцій: балів
Небажання зближуватися з людьми на емоційній основі: балів

Інтерпретація
Рівні емоційної ефективності у спілкуванні:
1-ий рівень - 0-2 бали - випробуваний погано бачить себе зі сторони або у своїх відповідях нещирий.
2-ий рівень - 3-5 балів - емоції зазвичай не заважають спілкуватися з партнерами.
3-ій рівень — 6-8 балів - є деякі емоційні проблеми у повсякденному спілкуванні.
4-ий рівень — 9–12 балів — емоції певною мірою ускладнюють взаємодію з партнерами.
5-ий рівень — 13 і більше балів - емоції явно заважають встановлювати контакти з людьми.

Якщо випробуваний набрав 3 і більше балів за якоюсь групою, то робиться висновок про наявність істотних «перешкод» у встановленні емоційних контактів.
Джерело: Н.П. Фетіскін, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлів. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості та малих груп, 2002.
Ключ.
За кожну відповідь "так" нараховується 1 бал. Висновок про рівень емоційної ефективності у спілкуванні робиться виходячи із суми набраних балів (вона може коливатися в межах від 0 до 25)).
Емоційні перешкоди об'єднані у 5 груп.
«Перешкоди» у встановленні емоційних контактів Номери запитань та відповіді
Невміння керувати емоціями, дозувати їх: +1 –6 +11 +16 –21
Неадекватний прояв емоцій: -2 +7 +12 +17 +22
Негнучкість, нерозвиненість, невиразність емоцій: +3 +8 +13 +18 -23
Домінування негативних емоцій: +4 +9 +14 +19 +24
Небажання зближуватися з людьми на емоційній основі: +5 +10+15 +20 +25