Мотивація успіху та страх невдачі
[Реан]

Головна

Тест Мотивація успіху та страх невдачі А. Реана дозволяє оцінити, яке прагнення більшою мірою визначає вашу поведінку: бажання досягти успіху або уникнути невдачі. Перевагою одного з цих двох варіантів багато в чому і визначається рівень наших домагань - чи готові ми ставити перед собою важкі завдання, щоб переживати значний успіх, або ж вибираємо скромніші цілі, аби не випробувати розчарування.

Методика

1.Включаючись у роботу, сподіваюся на успіх.
а) так
b) ні
2. У діяльності активний.
а) так
b) ні
3. Схильний до прояву ініціативи.
а) так
b) ні
4. При виконанні відповідальних завдань намагаюсь по можливості знайти причини відмови від них.
а) так
b) ні
5. Часто вибираю крайнощі: або занижено легкі завдання, або нереально важкі.
а) так
b) ні
6. При зустрічі з перешкодами зазвичай не відступаю, а шукаю способи їх подолання.
а) так
b) ні
7. При чергуванні успіхів та невдач я схильний до переоцінки своїх успіхів.
а) так
b) ні
8. Продуктивність діяльності здебільшого залежить від моєї цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю.
а) так
b) ні
9. За виконання досить важких завдань за умов обмеженого часу результативність моєї діяльності погіршується.
а) так
b) ні
10. Я схильний виявляти наполегливість у досягненні мети.
а) так
b) ні
11. Я схильний планувати своє майбутнє на досить віддалену перспективу.
а) так
b) ні
12. Якщо ризикую, то обдумано, а чи не відчайдушно.
а) так
b) ні
13. Я не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо якщо відсутній зовнішній контроль.
а) так
b) ні
14. Вважаю за краще ставити перед собою середні за труднощами або трохи завищені, але досяжні цілі.
а) так
b) ні
15. У разі невдачі при виконанні завдання його привабливість для мене знижується.
а) так
b) ні
16. При чергуванні успіхів та невдач я більше схильний до переоцінки своїх невдач.
а) так
b) ні
17. Вважаю за краще планувати своє майбутнє лише на найближчий час.
а) так
b) ні
18. При роботі в умовах обмеженого часу результативність діяльності у мене покращується, навіть якщо завдання досить тяжке.
а) так
b) ні
19. У разі невдачі я зазвичай не відмовляюся від поставленої мети.
а) так
b) ні
20. Якщо я сам вибрав для себе завдання, то у разі невдачі його привабливість тільки зростає.
а) так
b) ні
Ваш результат: балів
Інтерпретація результатів
– від 1 до 7 балів включно – більш виражений страх невдачі;
– від 14 до 20 балів включно – більш виражене прагнення досягнення успіху;
– від 8 до 13 балів включно - певної тенденції не виявлено, але 8-9 балів говорять про те, що ви швидше (хоча і не завжди) схильні до уникнення невдач, а 12-13 - про те, що вам ближча мотивація успіху.

Обробка результатів

Згода («так») із твердженнями 1-3, 6, 8, 10—12, 14, 16, 18—20 – по 1 балу за кожний збіг;
незгода («ні») із твердженнями 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17 – по 1 балу за кожну відповідь «ні» за цими пунктами.