Багатофакторний опитувальник лідерства
[Басс]

Головна
(див. також:
Методика вивчення лідерського стилю [Бейлз, Шнейєр])

Багатофакторний опитувальник лідерства (B.M. Bass & B.J. Avolio, 1990) Multifactor leadership questionnaire) дозволяє оцінити таку компетенцію як лідерство. При цьому методика дозволяє визначити, який стиль лідерства демонструє людина. Лідерство є важливою соціально-особистісною компетенцією оскільки включає як компонент соціального впливу, так і особистісний ресурс, що дозволяє людині приймати на себе лідерську роль.

Твердження

1. Я намагаюся робити так, щоб іншим було комфортно зі мною.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
2. Я можу висловити мету простими словами і вказати, що люди повинні робити.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
3. Я сприяю тому, що інші починаю думати по-новому.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
4. Я допомагаю іншим розвиватися.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
5. Я говорю іншим, що потрібно зробити, щоб досягти наміченого.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
6. Я задоволений, коли люди роблять все так, як було сплановано.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
7. Я прагну до того, щоб інші продовжували працювати так само, як завжди.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
8. Люди вірять у мене.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
9. Я показую людям привабливість результату, якого ми маємо досягти.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
10. Я допомагаю іншим побачити нові способи вирішення завдань.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
11. Я говорю людям, що я думаю про їхню роботу.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
12. Я прагну до того, щоб люди отримали визнання/нагороди, коли досягають своїх цілей.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
13. Поки все працює, я не намагаюся щось міняти.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
14. Я не втручаюся у те, як працюють інші люди.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
15. Люди пишаються тим, що пов'язані зі мною.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
16. Я можу допомогти іншим знайти сенс у їхній роботі
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
17. Я допомагаю іншим переосмислити ідеї, у яких вони ніколи не сумнівалися раніше.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
18. Я надаю особисту увагу тим, кого інші відкидають.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
19. Я звертаю увагу на те, що інші можуть отримати за їх досягнення.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
20. Я показую іншим стандарти, яким вони повинні відповідати, щоб виконувати свою роботу.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
21. Я завжди прошу досягати більшого, ніж потрібно.
1) ніколи
2) досить рідко
3) іноді
4) досить часто
5) майже завжди
Ваш результат:
Вплив: балів
Вміння надихати: балів
Інтелектуальна стимуляція: балів
Індивідуальний підхід: балів
Мотивація: балів
Управління: балів
Надання самостійності: балів

Порівняльна шкала
Високі здібності 9-12 балів
Помірні здібності 5-8 балів
Низькі здібності 0-4 бала

Інтерпретація
Фактор 1. Вплив.
Вказує, чи може людина сформувати довіру до себе і виступати як авторитет за необхідності транслювати свої ідеї.

Фактор 2. Вміння надихати.
Вимірює ступінь, в яку людина здатна використовувати символи та образи, щоб стимулювати роботу інших, підштовхнути до дій, долати перешкоди на шляху досягнення мети.

Фактор 3. Інтелектуальна стимуляція.
Показує ступінь, в яку людина готова заохочувати інших до творчого та креативного підходу під час вирішення завдань. Створює середовище в колективі, яке дозволяє людям виявляти свої здібності та самореалізовуватись.

Фактор 4. Індивідуальний підхід.
Вказує ступінь, в яку людина показує зацікавленість в інших людях, здатна знайти індивідуальний підхід до незнайомої людини.

Фактор 5. Мотивація.
Показує, якою мірою людина мотивує людей на досягнення цілі, формує образ результату, позначає його критерії, чітко обумовлює очікування.

Фактор 6. Управління.
Оцінює те, як людина керує процесом досягнення цілі. Чи задовольняється формальними показниками чи прагне зробити групову роботу максимально ефективною.

Фактор 7. Надання самостійності.
Показує, чи людина схильна все робити самостійно або готова правильно і ефективно організувати групову роботу для досягнення мети.
Джерело: Райгородський, Практична психодіагностика, 2001.
Обробка результатів
Багатофакторний опитувальник лідерства дозволяє виявити 7 факторів, пов'язаних із трансформаційним лідерством. Оцінка кожного фактора визначається шляхом підсумовування трьох відповідних пунктів анкети. Наприклад, щоб визначити вашу оцінку за Фактором 1, порахуйте суму балів за вказаними твердженнями. Так необхідно розрахувати суму по кожному із 7 факторів. Здатність до трансформаційного лідерства загалом показує загальна сума балів за всіма 7 чинниками.

Ключ:
Вплив (пункти 1, 8 і 15) - Фактор 1
Вміння надихати (пункти 2, 9, і 16) - Фактор 2
Інтелектуальна стимуляція (пункти 3, 10, і 17) - Фактор 3
Індивідуальний підхід (пункти 4, 11, і 18) - Фактор 4
Мотивація (пункти 5, 12, і 19) - Фактор 5
Управління (пункти 6, 13, і 20) - Фактор 6
Надання самостійності (пункти 7, 14, і 21) - Фактор 7