Методика вивчення лідерського стилю
[Бейлз, Шнейер]

Головна

Методика вивчення лідерського стилю розроблена Р. Бейлзом та К. Шнейєром. Ця класична методика широко використовується у всьому світі. На думку К. Шнейєра ця схема дозволяє вивчати 2 стилі лідерської поведінки - діловий (T - task, тобто орієнтований на завдання) і соціо-емоційний (S - socioemotional, тобто орієнтований на взаємини).

Випробуваним необхідно оцінити в балах поведінку лідера: 1 бал ставиться, якщо дана особливість поведінки проявляється дуже рідко, 10 - найчастіше, 0 балів - якщо ви не помітили такої особливості у лідера, що оцінюється.

Методика

1. Підтримує інших, допомагає, заохочує.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Поводиться дружньо, жартує, сміється.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Погоджується, розуміє, поступається іншим.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Пропонує ідеї, радить, керує.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Висловлює думки, аналізує.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Інформує, відповідає на запитання.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Просить повторити, вимагає висловлювати ідеї.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Задає питання, запитує про точки зору.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Підтримує пропозиції.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Критикує, не погоджується.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Проявляє емоції.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Пригнічує інших, стверджує себе.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ваш результат:
1. T: діловий стиль, орієнтований задачу: балів
2. S: соціо-емоційний, орієнтований на взаємини: балів

Інтерпретація результатів
Показник стилю вважається високим, якщо він більше або дорівнює 7 балів,
середнім, якщо він розташовується в проміжку 4-6 балів, та
низьким, якщо він менший або дорівнює 3 балам.

Пза поєднанням стилів лідерів можна розділити на 3 типи:
1) з високим Т і низьким S — орієнтований на завдання;
2) з низьким Т і високим S - орієнтований на взаємини;
3) з середнім Т і середнім S - поєднує обидва стилі.

Обробка результатів.
При обробці в пунктах 1-9 використовується пряма оцінка (той бал, який поставив випробуваний), а в пунктах 10-12 - реверсивна (зворотній бал).
Після цього показники балів підраховуються за такими формулами:
Т = (сума балів за 4-9 питаннями).
S = (сума балів за 1-3 питаннями + сума балів за 10-12 питаннями).
Джерело: Т. Бендас Гендерна психологія: Навчальний посібник, 2006 р.