Методика діагностики рівня емпатичних здібностей
[Бойко]

Головна

Методика діагностики рівня емпатичних здібностей Бойко призначена для оцінки вміння співпереживати та розуміти думки та почуття іншого. Емпатія передбачає осмислене уявлення внутрішнього світу партнера, вона швидше і легше виникає у разі подібності поведінкових та емоційних реакцій.

Розрізняють три види емпатії: емоційну емпатію, засновану на механізмах наслідування поведінки іншої людини; когнітивну емпатію, що базується на інтелектуальних процесах, предикативну емпатію, що виявляється як здатність людини передбачати реакції іншого в конкретних ситуаціях.

Текст

1. У мене є звичка уважно вивчати особи та поведінку людей, щоб зрозуміти їх характер, нахили, здібності.
а) так
б) ні
2. Якщо оточуючі виявляють ознаки знервованості, я зазвичай залишаюся спокійним.
а) так
б) ні
3. Я більше вірю доказам свого розуму, ніж інтуїції.
а) так
б) ні
4. Я вважаю цілком доречним для себе цікавитися домашніми проблемами товаришів по службі.
а) так
б) ні
5. Я можу легко увійти в довіру до людини, якщо потрібно.
а) так
б) ні
6. Зазвичай я з першої ж зустрічі вгадую «родинну душу» у новій людині.
а) так
б) ні
7. Я з цікавості зазвичай заводжу розмову про життя, роботу, політику з випадковими попутниками в поїзді, літаку.
а) так
б) ні
8. Я втрачаю душевну рівновагу, якщо оточуючі чимось пригнічені.
а) так
б) ні
9. Моя інтуїція — більш надійний засіб розуміння оточуючих, ніж знання чи досвід.
а) так
б) ні
10. Виявляти цікавість до внутрішнього світу іншої особи — нетактовно.
а) так
б) ні
11. Часто своїми словами я ображаю близьких мені людей, не помічаючи того.
а) так
б) ні
12. Я легко можу уявити себе якоюсь твариною, відчути її звички та стани.
а) так
б) ні
13. Я рідко міркую про причини вчинків людей, які мають до мене безпосереднє відношення.
а) так
б) ні
14. Я рідко приймаю близько до серця проблеми своїх друзів.
а) так
б) ні
15. Зазвичай за кілька днів я відчуваю: щось має статися з близькою мені людиною, і очікування виправдовуються.
а) так
б) ні
16. У спілкуванні з діловими партнерами зазвичай намагаюся уникати розмов про особисте.
а) так
б) ні
17. Іноді близькі дорікають мені за черствість, неуважність до них.
а) так
б) ні
18. Мені легко вдається копіювати інтонацію, міміку людей, наслідуючи їх.
а) так
б) ні
19. Мій цікавий погляд часто бентежить нових партнерів.
а) так
б) ні
20. Чужий сміх зазвичай передається мені.
а) так
б) ні
21. Часто, діючи навмання, я, проте, знаходжу правильний підхід до людини.
а) так
б) ні
22. Плакати від щастя безглуздо.
а) так
б) ні
23. Я здатний повністю злитися з коханою людиною, ніби розчинившись в нії.
а) так
б) ні
24. Мені рідко зустрічалися люди, яких я розумів би без зайвих слів.
а) так
б) ні
25. Я мимоволі чи з цікавості часто підслуховую розмови сторонніх людей.
а) так
б) ні
26. Я можу залишатися спокійним, навіть якщо всі навколо мене хвилюються.
а) так
б) ні
27. Мені простіше підсвідомо відчути сутність людини, ніж зрозуміти її, “розклавши по поличках”.
а) так
б) ні
28. Я спокійно ставлюся до дрібних неприємностей, які трапляються у когось із членів сім'ї.
а) так
б) ні
29. Мені було б важко задушевно, довірливо розмовляти з настороженою, замкненою людиною.
а) так
б) ні
30. У мене творча натура – поетична, художня, артистична.
а) так
б) ні
31. Я без особливої цікавості вислуховую сповіді нових знайомих.
а) так
б) ні
32. Я засмучуюсь, якщо бачу людину, що плаче.
а) так
б) ні
33. Моє мислення більше відрізняється конкретністю, строгістю, послідовністю, ніж інтуїцією.
а) так
б) ні
34. Коли друзі починають говорити про свої неприємності, я волію перевести розмову на іншу тему.
а) так
б) ні
35. Якщо я бачу, що у когось із близьких погано на душі, то зазвичай утримуюсь від розпитувань.
а) так
б) ні
36. Мені важко зрозуміти, чому дрібниці можуть так сильно засмучувати людей
а) так
б) ні
Ваш результат: балів
Раціональний канал емпатії: балів
Емоційний канал емпатії: балів
Інтуїтивний канал емпатії: балів
Установки, що сприяють емпатії: балів
Проникаюча здатність в емпатії: балів
Ідентифікація в емпатії: балів

Інтерпретація
Сумарний показник теоретично може змінюватись і в межах від 0 до 36 балів.
30 балів і вище — дуже високий рівень емпатії; 29-22 — середній; 21-15 — занижений; менее 14 балів — дуже низький.

Раціональний канал емпатії характеризує спрямованість уваги, сприйняття та мислення емпатіюючого на сутність будь-якої іншої людини — на її стан, проблеми, поведінку. Це спонтанний інтерес до іншого, що відкриває шлюзи емоційного та інтуїтивного відображення партнера. У раціональному компоненті емпатії годі було шукати логіку чи мотивацію інтересу до іншого. Партнер привертає увагу своєю буттєвістю, що дозволяє емпатуючому неупереджено виявляти його сутність.

Емоційний канал емпатії. Фіксується здатність емпатуючого входити в одну емоційну «хвилю» з оточуючими — співпереживати. Емоційна чуйність у цьому випадку стає засобом “входження” в енергетичне поле партнера. Зрозуміти його внутрішній світ, прогнозувати поведінку та ефективно впливати можливо тільки в тому випадку, якщо відбулося емоційне підстроювання до емпатії.

Інтуїтивний канал емпатії. Свідчить про здатність людини бачити поведінку партнерів, діяти в умовах нестачі об'єктивної інформації про них, спираючись на досвід, що зберігається у підсвідомості. На рівні інтуїції формуються різні відомості про партнерів. Інтуїція менш залежить від стереотипів, ніж осмислене розуміння партнерів.

Установки, що сприяють чи перешкоджають емпатії, відповідно, полегшують чи ускладнюють дію всіх емпатичних каналів. Ефективність емпатії знижується, якщо людина намагається уникати особистих контактів, вважає недоречним виявляти цікавість до іншої особистості, спокійно ставитися до переживань та проблем оточуючих. Подібні умонастрої різко обмежують діапазон емоційної чуйності та емпатичного сприйняття. Навпаки, різні канали емпатії діють активніше та надійніше, якщо немає перешкод з боку установок особистості.

Проникаюча здатність в емпатії розцінюється як важлива комунікативна властивість людини, що дозволяє створювати атмосферу відкритості, довірливості, щирості. Кожен із нас своєю поведінкою та ставленням до партнерів сприяє словесно-емоційному обміну або перешкоджає йому. Розслаблення партнера сприяє емпатії, а атмосфера напруженості, неприродності, підозрілості перешкоджає розкриттю та емпатичному осягненню.

Ідентифікація — Ще одна неодмінна умова успішної емпатії. Це вміння зрозуміти іншого на основі переживань, постановки себе на місце партнера. В основі ідентифікації легкість, рухливість та гнучкість емоцій, здатність до наслідування.

Джерело: Методики та тести. Навчальний посібник, 1998.
Ключ
Підраховується кількість правильних відповідей за кожною шкалою, а потім визначається сумарна оцінка. Оцінки за кожною шкалою можуть варіювати від 0 до 6 балів та вказують на значимість конкретного параметра у структурі емпатії.
1. Раціональний канал емпатії: +1, +7, -13, +19, +25, -31;
2. Емоційний канал емпатії: -2, +8, -14, +20, -26, +32;
3. Інтуїтивний канал емпатії: -3, +9, +15, +21, +27, -33;
4. Установки, що сприяють емпатії: +4, -10, -16, -22, -28, -34;
5. Проникаюча здатність в емпатії: +5, -11, -17, -23, -29, -35;
6. Ідентифікація в емпатії: +6, +12, +18, -24, +30, -36.