Старомодна шкала сексизму (OFSS)


Головна

Старомодна шкала сексизму (Old-Fashioned Sexism Scale, OFSS) вимірює схвалення традиційних гендерних ролей, різне поводження з жінками та чоловіками, а також стереотипи щодо меншої жіночої компетентності.

Тест

1. Жінки, як правило, не такі розумні, як чоловіки.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
2. Мені було б однаково комфортно мати начальником як жінку, так і чоловіка.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
3. Важливіше заохочувати хлопчиків займатися легкою атлетикою, ніж заохочувати дівчат.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
4. Жінки так само здатні логічно мислити, як і чоловіки.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
5. Якщо обидва батьки працюють і їхня дитина захворіла у школі, школа має зателефонувати матері, а не батькові.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
Ваш результат:
Старомодна шкала сексизму: балів

Інтерпретація результатів

Старомодна шкала сексизму (діапазон: 5-25 балів): вищі бали вказують на вищий рівень старомодного сексизму.