Методика Визначення сформованості ціннісних орієнтацій
[Круглов]

Головна

Методика Визначення сформованості ціннісних орієнтацій - це адаптований та модифікований варіант методики М. Рокіча, вона спрямована на вивчення ціннісно-мотиваційної сфери людини. Система ціннісних орієнтацій визначає змістовну сторону спрямованості особистості і складає основу її відносин до навколишнього світу і до себе.

У першій частині наводиться список основних цілей, яких люди прагнуть досягти у своєму житті. У другій – список основних якостей особистості людини. Вкажіть, які з них є для Вас цінними, значущими, проставивши у кожного пункту бали від 1 до 5 (найбільш значимий – 5).

Частина 1 (Т – цінності)

1.) Самостійність як незалежність у судженнях та оцінках
1 2 3 4 5
2.) Впевненість у собі (свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів)
1 2 3 4 5
3.) Матеріальна забезпеченість (відсутність матеріальних труднощів у житті)
1 2 3 4 5
4.) Здоров'я (фізичне та психічне)
1 2 3 4 5
5.) Задоволення (життя, повне задоволень, розваг, приємного проведення часу)
1 2 3 4 5
6.) Цікава робота
1 2 3 4 5
7.) Кохання (духовна та фізична близькість з коханою людиною )
1 2 3 4 5
8.) Свобода як незалежність у вчинках та діях
1 2 3 4 5
9.) Краса (переживання прекрасного в природі та мистецтві)
1 2 3 4 5
10.) Гарні та вірні друзі
1 2 3 4 5
11.) Пізнання (можливе розширення своєї освіти, кругозору, інтелектуальний розвиток)
1 2 3 4 5
12.) Щасливе сімейне життя
1 2 3 4 5
13.) Творчість (можливість творчої діяльності)
1 2 3 4 5
14.) Громадське визнання (повага оточуючих, колективу, товаришів)
1 2 3 4 5
15.) Активне, діяльне життя
1 2 3 4 5
16.) Рівність (братство, рівні можливості для всіх)
1 2 3 4 5

Частина 2 (І – цінності)

1.) Високі запити (високі претензії)
1 2 3 4 5
2.) Чуйність (дбайливість)
1 2 3 4 5
3.) Вихованість (хороші манери, ввічливість)
1 2 3 4 5
4.) Життєрадісність (почуття гумору)
1 2 3 4 5
5.) Ефективність у справах (працелюбність, ефективність у роботі)
1 2 3 4 5
6.) Сміливість у відстоюванні свого погляду, думки
1 2 3 4 5
7.) Виконавчість (дисциплінованість)
1 2 3 4 5
8.) Нетерпимість до недоліків у собі та інших
1 2 3 4 5
9.) Широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші уподобання, звички)
1 2 3 4 5
10.) Чесність (правдивість, щирість)
1 2 3 4 5
11.) Освіченість (широта знань, висока загальна культура)
1 2 3 4 5
12.) Самоконтроль (стриманість, самодисциплін)
1 2 3 4 5
13.) Терпимість (до поглядів та думок інших людей, уміння прощати іншим їх помилки)
1 2 3 4 5
14.) Тверда воля (вміння наполягти на своєму, не відступати перед труднощами)
1 2 3 4 5
15.) Раціоналізм (уміння логічно мислити, приймати обдумані рішення)
1 2 3 4 5
16.) Відповідальність (почуття обов'язку, вміння тримати слово)
1 2 3 4 5
Ваш результат (термінальні цінності): балів
Ваш результат (інструментальні цінності): балів


Ціннісні орієнтації поділяють на дві групи на підставі того, яким цілям та завданням служить та чи інша цінність.
Термінальні цінності – це основні цілі людини, вони відображають довготривалу життєву перспективу, те, чого вона прагне зараз і в майбутньому.
Інструментальні цінності характеризують засоби, які вибираються задля досягнення цілей життя. Вони виступають як інструмент, за допомогою якого можна реалізувати термінальні цінності.

Джерело: Круглов Б.С. Соціальна спрямованість особистості, 1989р.