Тест на емоційний інтелект
[Н. Голл]

Головна
(див. також:
Тест емоційного інтелекту Шутте (SREIT))

Тест на емоційний інтелект (Н. Голл) показує, як ви використовуєте емоції у своєму житті, та враховує різні сторони емоційного інтелекту: ставлення до себе та до інших, здатності до спілкування; ставлення до життя та пошуки гармонії. Емоційний інтелект не менш, ніж класичний IQ сприяє успіху і психічному та фізичному благополуччю людини.

Текст

1. Як негативні, так і позитивні емоції служать для мене джерелом знання про те, як чинити в житті.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
2. Негативні емоції допомагають мені зрозуміти, що я маю змінити в моєму житті.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
3. Я спокійний, коли відчуваю тиск збоку.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
4. Я здатний спостерігати зміну своїх почуттів.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
5. Коли потрібно, я можу бути спокійним і зосередженим, щоб діяти відповідно до запитів життя.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
6. Коли необхідно, я можу викликати у себе широкий спектр позитивних емоцій, такі як веселощі, радість, внутрішній підйом і гумор.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
7. Я стежу за тим, як я почуваюся.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
8. Після того як щось засмутило мене, я можу легко впоратися зі своїми почуттями.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
9. Я здатний вислуховувати проблеми інших людей.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
10. Я не зациклююсь на негативних емоціях.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
11. Я чутливий до емоційних потреб інших.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
12. Я можу діяти заспокійливо на інших людей.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
13. Я можу змусити себе знову і знову долати перешкоди.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
14. Я намагаюся підходити творчо до життєвих проблем.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
15. Я адекватно реагую на настрої, спонукання та бажання інших людей.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
16. Я можу легко входити в стан спокою, готовності та зосередженості.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
17. Коли дозволяє час, я звертаюсь до своїх негативних почуттів та розбираюся, у чому проблема.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
18. Я здатний швидко заспокоїтись після несподіваного засмучення.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
19. Розуміння моїх істинних почуттів є важливим для підтримки «хорошої форми».
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
20. Я добре розумію емоції інших людей, навіть якщо вони не виражені відкрито.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
21. Я добре можу розпізнавати емоції за виразом обличчя.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
22. Я можу легко відкинути негативні почуття, коли потрібно діяти.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
23. Я добре розпізнаю знаки при спілкуванні, які вказують на те, чого інші потребують.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
24. Люди вважають мене добрим знавцем переживань інших людей.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
25. Люди, які усвідомлюють свої справжні почуття, краще керують своїм життям.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
26. Я здатний покращити настрій інших людей.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
27. Зі мною можна порадитися з питань відносин між людьми.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
28. Я добре налаштовуюсь на емоції інших людей.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
29. Я допомагаю іншим використовувати їх спонукання для досягнення особистих цілей.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
30. Я можу легко відключитися від переживання неприємностей.
1) Повністю не згоден
2) Здебільшого не згоден
3) Частково не згоден
4) Частково згоден
5) Здебільшого згоден
6) Повністю згоден
Ваш результат:
Інтегративний рівень емоційного інтелекту: балів
Емоційна обізнаність: балів
Управління своїми емоціями: балів
Самомотивація: балів
Емпатія: балів
Розпізнавання емоцій інших людей: балів

Інтерпретація.
Чим більша плюсова сума балів, тим більше виражений цей емоційний прояв.
Рівні парціального(окремо за кожною шкалою) емоційного інтелекту відповідно до знаку результатів: 14 і більшевисокий; 8–13середній; 7 і меншенизький.
Інтегративний (сума за всіма шкалами) рівень емоційного інтелекту з урахуванням домінуючого знака визначається за такими кількісними показниками: 70 і більшевисокий; 40–69середній; 39 і меншенизький.

1. Емоційна обізнаність — це усвідомлення та розуміння своїх емоцій, постійне поповнення власного словника емоцій. Люди з високою емоційною обізнаністю більшою мірою, ніж в інші, обізнані про свій внутрішній стан.
2. Управління своїми емоціями — це емоційна гнучкість, довільне керування своїми емоціями
3. Самомотивація — управління своєю поведінкою, за рахунок управління емоціями.
4. Емпатія — це розуміння емоцій інших людей, вміння співпереживати поточному емоційному стану іншої людини, а також готовність надати підтримку. Це вміння зрозуміти стан людини з міміки, жестів, відтінків мови.
5. Розпізнавання емоцій інших людей — вміння впливати на емоційний стан інших людей

Підрахунок результатів тесту EQ.
Бальні оцінки відповідей: 1): -3 бали; 2): -2 бали; 3): -1 бал; 4): +1 бал; 5): +2 бали; 6): +3 бали.
За кожною шкалою вираховується сума балів з урахуванням відповідного знака (+ або -). Чим більша плюсова сума балів, тим більше виражений цей емоційний прояв.
Ккюч до методики Голла на емоційний інтелект.
1. Шкала «Емоційна обізнаність»:1, 2, 4, 17, 19, 25.
2. Шкала «Управління своїми емоціями»:3, 7, 8, 10, 18, 30.
3. Шкала Самомотивація:5, 6, 13, 14, 16, 22.
4. Шкала Емпатія: 9, 11, 20, 21, 23, 28.
5. Шкала «Розпізнавання емоцій інших людей»:12, 15, 24, 26, 27, 29.