Шкала тривоги, депресії та ПТСР

Головна

Шкала тривоги, депресії та посттравматичного стресового розладу (ПТСР) — це інструментальний метод діагностики, який дозволяє оцінити наявність та інтенсивність симптомів тривоги, депресії та ПТСР у пацієнтів. Шкала допомагає клінічним психологам та лікарям виявляти, моніторити та керувати психічними розладами.

Діагностика симптомів депресії, тривоги та ПТСР є важливим етапом у розробці плану лікування. Ці розлади часто супроводжуються взаємозв'язаними симптомами, які можуть ускладнювати діагностику та лікування. Використання шкали дозволяє структуровано оцінити симптоми, а також допомагає у визначенні ефективності лікування з часом.

Враховуючи вищезазначене, важливо підкреслити необхідність комплексного підходу до діагностики та лікування тривоги, депресії та ПТСР. Оскільки ці розлади часто взаємопов’язані, ретельна оцінка симптомів за допомогою цієї шкали може бути дуже корисною для визначення найбільш ефективного плану лікування. Зокрема, це дозволяє виявити пацієнтів, у яких є високий ризик розвитку тяжких форм депресії, а також сприяє своєчасному виявленню та лікуванню ПТСР та тривожних розладів.

Тест

1. Напруженість, нездатність “розслабитися”.
Так
Ні
2. Поганий настрій та роздратування.
Так
Ні
3. Вторгнення в свідомість неприємних образів або спогадів про інцидент.
Так
Ні
4. Неуважність, погане зосередження уваги.
Так
Ні
5. Сильний смуток або печаль.
Так
Ні
6. Втома, нестача енергії.
Так
Ні
7. Потрясіння або паніка.
Так
Ні
8. Прагнення уникати всього, що нагадує про інцидент або травмуючу подію.
Так
Ні
9. Труднощі із засипанням, погіршення сну.
Так
Ні
10. Зниження інтересу до життя, до звичної діяльності, у тому числі — професійної.
Так
Ні
Ваш результат: балів

Інтерпретація результатів

Пороговий бал, який свідчить про наявність депресії у цій шкалі, становить 4 бали, тоді як максимальний бал, що можна отримати, - 10 балів.
Зазначимо, що цей діапазон балів вказує на рівень симптоматики: чим вище бал, тим вища інтенсивність симптомів депресії.