Шкала конфлікту при прийнятті рішень (DCS)


Головна

Шкала конфлікту при прийнятті рішень (Decisional Conflict Scale, DCS) була розроблена для вимірювання сприйняття людиною своєї невпевненості при прийнятті рішень, факторів, що сприяють невизначеності, і якості прийнятого рішення. Вона вимірює 5 аспектів прийняття рішень (відчуття: Невизначеності, Непоінформованості, Неясні цінності, Відсутність підтримки, Неефективне прийняття рішень).

Конфлікт при прийнятті рішень — це нормальна реакція, коли людина усвідомлює, що вона має прийняти важке рішення. Інші потреби у прийнятті рішень посилюють невизначеність і стрес, пов'язані з прийняттям рішень, тим самим погіршуючи своєчасне, поінформоване, засноване на цінностях прийняття рішень та їх реалізацію..

Тест

1. Я знаю, які варіанти мені доступні.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
2. Я знаю переваги кожного варіанту.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
3. Я знаю ризики та побічні ефекти кожного варіанту.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
4. Я чітко розумію, які переваги важливі для мене.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
5. Я чітко розумію, які ризики та побічні ефекти мають найбільше значення.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
6. Я чітко розумію, що для мене важливіше (користь чи ризики та побічні ефекти).
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
7. Я маю достатню підтримку з боку інших, щоб зробити вибір.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
8. Я роблю вибір без тиску з боку оточуючих.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
9. У мене достатньо порад, щоб зробити вибір.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
10. Я чітко розумію, який вибір найкращий для мене.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
11. Я впевнений, що вибрати.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
12. Мені легко прийняти це рішення.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
13. Я відчуваю, що зробив усвідомлений вибір.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
14. Моє рішення показує, що для мене важливо.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
15. Сподіваюся, я дотримаюся свого рішення.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
16. Я задоволений своїм рішенням.
Цілком не згоден
Не згоден
Важко відповісти
Згоден
Цілком згоден
Ваш результат:
Загальна оцінка: балів
Шкала Невизначеності: балів
Шкала Непоінформованості: балів
Шкала Неясні цінності: балів
Шкала Відсутність підтримки: балів
Неефективне прийняття рішень: балів

Інтерпретація результатів

Загальна оцінка (діапазон: 0-100 балів): 0 - відсутність конфлікту при прийнятті рішень, 100 - надзвичайно високий конфлікт при прийнятті рішень.

Шкала Невизначеності (діапазон: 0-100 балів): 0 - надзвичайно впевнений щодо найкращого вибору, 100 - почувається вкрай невпевненим при при ухваленні рішень

Шкала Непоінформованості (діапазон: 0-100 балів): 0 - надзвичайно поінформований, 100 - вкрай непоінформований.

Шкала Неясні цінності (діапазон: 0-100 балів): 0 - чіткі особисті цінності при ухваленні рішень, 100 - вкрай нечіткі особисті цінності.

Шкала Відсутність підтримки (діапазон: 0-100 балів): - відчуває велику підтримку при прийнятті рішень, 100 - відчуває себе позбавленим підтримки при ухваленні рішень.

Неефективне прийняття рішень (діапазон: 0-100 балів): 0 - ефективне рішення, 100 - неефективне рішення.