Шкала самоспівчуття (SCS-SF)


Головна

Шкала самоспівчуття - коротка форма (Self-Compassion Scale, SCS-SF) використовується для вимірювання здатності співчуття до себе. Самоспівчуття — це відносно нова концепція в галузі соціальної, особистісної та клінічної психології, що визначається як здатність стримувати свої почуття страждання з почуттям тепла, зв'язку та турботи.

Cпівчуття до себе пов’язане з психологічним благополуччям і є важливим захисним фактором, який сприяє емоційній стійкості. Наприклад, високий рівень співчуття до себе зазвичай пов’язаний з кращим психологічним здоров’ям, про що свідчить низький рівень депресії та тривоги та високий рівень щастя та оптимізму.

Текст

1. Коли я зазнаю невдачі в чомусь важливому для мене, мене охоплює почуття неадекватності.
Майже ніколи
Рідко
Іноді
Часто
Майже завжди
2. Я намагаюся з розумінням і терпінням ставитися до тих аспектів моєї особистості, які мені не подобаються.
Майже ніколи
Рідко
Іноді
Часто
Майже завжди
3. Коли трапляється щось болісне, я намагаюсь виважено поглянути на ситуацію.
Майже ніколи
Рідко
Іноді
Часто
Майже завжди
4. Коли я почуваюся пригніченим, мені здається, що більшість людей щасливіші за мене.
Майже ніколи
Рідко
Іноді
Часто
Майже завжди
5. Я намагаюся розглядати свої недоліки як частину людського стану.
Майже ніколи
Рідко
Іноді
Часто
Майже завжди
6. Коли я переживаю дуже важкі часи, я віддаю собі турботу та ніжність, які мені потрібні.
Майже ніколи
Рідко
Іноді
Часто
Майже завжди
7. Коли мене щось засмучує, я намагаюся тримати свої емоції в рівновазі.
Майже ніколи
Рідко
Іноді
Часто
Майже завжди
8. Коли я зазнаю невдачі в чомусь важливому для мене, я почуваюся самотнім у своїй невдачі
Майже ніколи
Рідко
Іноді
Часто
Майже завжди
9. Коли я почуваюся пригніченим, я схильний зациклюватись на всьому, що не так.
Майже ніколи
Рідко
Іноді
Часто
Майже завжди
10. Коли я в чомусь відчуваю себе неадекватним, я намагаюся нагадати собі, що почуття неадекватності поділяє більшість людей.
Майже ніколи
Рідко
Іноді
Часто
Майже завжди
11. Я не схвалюю та засуджую власні недоліки та невідповідності.
Майже ніколи
Рідко
Іноді
Часто
Майже завжди
12. Я нетерпимий і нетерплячий до тих аспектів моєї особистості, які мені не подобаються.
Майже ніколи
Рідко
Іноді
Часто
Майже завжди
Ваш результат:
Самозневага: балів
Самодопомога: балів
Загальна оцінка самоспівчуття: балів

Інтерпретація результатів

Самозневага (діапазон: 6-30 балів): вказує на те, як клієнт бачить себе з точки зору нетерпіння, несхвалення та засудження себе. Вищий бал свідчить про більшу самозневагу та самокритику.

Самодопомога (діапазон: 6-30 балів): ознака співчуття і того, як клієнт ставиться до себе з погляду ніжності, терпіння та співчуття. Вищий бал вказує на велику турботу про себе та співчуття до себе.

Загальна оцінка самоспівчуття (діапазон: 12-60 балів): вищий бал свідчить про більше співчуття до себе.