Шкала подій моральної травми (MIES)


Головна

Шкала подій моральної травми (Moral Injury Event Scale, MIES) була першим інструментом, розробленим для вимірювання впливу військових подій, які могли завдати моральної травми або шкоди. Оскільки концепція моральної травми привернула підвищену концептуальну та емпіричну увагу серед військовослужбовців та ветеранів, з'явилися попередні спроби реалізувати та виміряти цю концепцію.

Шкала подій моральної травми надає клініцистам і дослідникам інструмент для вимірювання впливу подій у військовому контексті, які можуть суперечити глибоко укоріненим моральним переконанням. Цей інструмент оцінки можна використовувати для оцінки поширеності та сприйнятої інтенсивності таких переживань у зоні бойових дій, що є необхідною передумовою для оцінки біологічних, психологічних, соціальних і духовних наслідків моральної шкоди. Дослідження необхідні для встановлення достовірності моральної травми у контексті унікального синдрому дистресу та порушень, що імовірно виник у результаті моральних проблем на війні.

Текст

1. Я бачив речі, які були неправильними з моральної точки зору.
Цілком не згоден
Швидше не згоден
Дещо не згоден
Дещо згоден
Швидше згоден
Цілком згоден
2. Мене турбує те, що я був свідком аморальних вчинків інших.
Цілком не згоден
Швидше не згоден
Дещо не згоден
Дещо згоден
Швидше згоден
Цілком згоден
3. Я діяв таким чином, що порушував мій власний моральний кодекс або цінності.
Цілком не згоден
Швидше не згоден
Дещо не згоден
Дещо згоден
Швидше згоден
Цілком згоден
4. Мене турбує те, що я діяв таким чином, що порушував мої власні моральні принципи чи цінності.
Цілком не згоден
Швидше не згоден
Дещо не згоден
Дещо згоден
Швидше згоден
Цілком згоден
5. Я порушив власні моральні принципи, не зробивши того, що, на мою думку, повинен був зробити.
Цілком не згоден
Швидше не згоден
Дещо не згоден
Дещо згоден
Швидше згоден
Цілком згоден
6. Мене хвилює те, що я порушив власні моральні принципи, не зробивши того, що, на мою думку, повинен був зробити.
Цілком не згоден
Швидше не згоден
Дещо не згоден
Дещо згоден
Швидше згоден
Цілком згоден
7. Я відчуваю себе зрадженим лідерами, яким я колись довіряв.
Цілком не згоден
Швидше не згоден
Дещо не згоден
Дещо згоден
Швидше згоден
Цілком згоден
8. Я почуваюся зрадженим товаришами по службі, яким я колись довіряв.
Цілком не згоден
Швидше не згоден
Дещо не згоден
Дещо згоден
Швидше згоден
Цілком згоден
9. Я почуваюся зрадженим іншими особами поза армією, яким я колись довіряв
Цілком не згоден
Швидше не згоден
Дещо не згоден
Дещо згоден
Швидше згоден
Цілком згоден
Ваш результат:
Шкала подій моральної травми: балів

Інтерпретація результатів

Шкала подій моральної травми (діапазон: 9-54 балів) високі бали означають більшу схильність до потенційно морально шкідливого досвіду