Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (r-Спірмена)

Головна

Коефіцієнт рангової кореляції r-Спірмена – це непараметричний метод, який застосовується для дослідження кореляційного взаємозв'язку між двома ранговими змінними.
На відміну від коефіцієнта Пірсона, цей варіант коефіцієнта кореляції працює не з вихідними значеннями змінних, а з їх рангами.
Коефіцієнт кореляції Спірмена має такі властивості:
Коефіцієнт кореляції може набувати значень від -1 до 1, причому при r=1 має місце строго прямий зв'язок, а при r= -1 – строго зворотній зв'язок.
(див. також коефіцієнт кореляції Пірсона. )

Обмеження застосовності критерію.
Кількість значень досліджуваних змінних X і Y має бути однаковим n1=n2,
6≤n1,n2≤100.

Інструкція

Введіть у 1-у колонку (Ознака 1) дані 1-ї ознаки, а у 2-у колонку (Ознака 2) дані 2-ї ознаки.
Дані вводяться по одному числу на рядок (без пропусків).
Вводяться лише цифри. Дробові числа вводяться зі знаком "." (крапка). Після заповнення натисніть на кнопку «Ввести», щоб зробити розрахунок коефіцієнта рангової кореляції Спірмена.

Гіпотези:
Н0: Статистично значущий кореляційний зв'язок між параметрами відсутній
Н1: Існує статистично значущий кореляційний зв'язок між параметрами