Мельбурнський опитувальник прийняття рішень, MDMQ
[Манн, Барнетт, Редфорд, Форд]

Головна

Мельбурнський опитувальник прийняття рішень (Melbourne decision making questionnaire, MDMQ) - це особистісний опитувальник, спрямований на діагностику індивідуального стилю прийняття рішень. З опитувальника можливе отримання значень чотирьох шкал: пильність, уникнення, прокрастинація, надпильність.

Методика

1. У мене виникає відчуття, ніби мені шалено не вистачає часу.
а) так
b) іноді
c) ні
2. Я волію розглядати всі альтернативи.
а) так
b) іноді
c) ні
3. Я волію залишати ухвалення рішень іншим людям.
а) так
b) іноді
c) ні
4. Я намагаюся знайти недоліки у всіх альтернативах.
а) так
b) іноді
c) ні
5. Я витрачаю багато часу на дрібні справи, перш ніж приступаю до прийняття основного рішення.
а) так
b) іноді
c) ні
6. Я обмірковую найкращий спосіб виконання рішення.
а) так
b) іноді
c) ні
7. Навіть після ухвалення рішення я відкладаю на потім його виконання.
а) так
b) іноді
c) ні
8. При прийнятті рішень я волію збирати велику кількість інформації.
а) так
b) іноді
c) ні
9. Я уникаю приймати рішення.
а) так
b) іноді
c) ні
10. Коли мені потрібно ухвалити рішення, я чекаю довгий час перед тим, як почати про нього думати.
а) так
b) іноді
c) ні
11. Мені не подобається брати на себе відповідальність за ухвалення рішень.
а) так
b) іноді
c) ні
12. Я намагаюся мати чітке уявлення про свої цілі перед тим, як зробити вибір.
а) так
b) іноді
c) ні
13. Можливість того, що якась дрібниця піде «не за планом» змушує мене різко змінити рішення.
а) так
b) іноді
c) ні
14. Якщо рішення може бути прийняте мною чи іншою людиною, я дам іншій людині це зробити.
а) так
b) іноді
c) ні
15. Коли я стикаюся з важкою проблемою, я зазвичай песимістичний щодо можливості знайти гарне рішення.
а) так
b) іноді
c) ні
16. Я ретельно все обмірковую перед тим як зробити вибір.
а) так
b) іноді
c) ні
17. Я не ухвалюю рішення поки в цьому немає гострої необхідності.
а) так
b) іноді
c) ні
18. Я відкладаю прийняття рішень до останнього моменту.
а) так
b) іноді
c) ні
19. Я волію, щоб рішення приймалися тими, хто більш інформований, ніж я.
а) так
b) іноді
c) ні
20. Після того, як я прийняв рішення, я витрачаю багато часу, переконуючи себе, що воно було правильним.
а) так
b) іноді
c) ні
21. Я відкладаю прийняття рішень.
а) так
b) іноді
c) ні
22. Я не можу мислити тверезо, якщо мені потрібно прийняти рішення поспіхом.
а) так
b) іноді
c) ні
Ваш результат:
1. Пильність: балів
2. Уникнення: балів
3. Прокрастинація: балів
4. Надпильність: балів

Інтерпретація шкал
Пильність
Основна стильова характеристика людини, як особистості, яка приймає рішення, пов'язана з когнітивною складністю, потребою у пізнанні та толерантністю до невизначеності. Уточнення цілей та завдань вирішення, розгляд альтернатив, пов'язаний з пошуком інформації, асиміляцією її "без забобонів" та оцінки перед вибором.

Уникнення
Уникнення самостійного прийняття рішення, перекладення відповідальності та раціоналізація сумнівних альтернатив.

Прокрастинація
Відкладення рішення

Надпильність
Невиправдане вагання між різними альтернативами, імпульсивне ухвалення рішення, що обіцяє звільнення від ситуації; в екстремальних формах – "паніка" у виборі між альтернативами.

Підрахунок балів: Так - 3 бала, Іноді - 2 бала, Ні - 1 бал
Ключ
Шкала Номери відповідей
Пильність 2, 4, 6, 8, 12, 16
Уникнення 3, 9, 11, 14, 17, 19
Прокрастинація 5, 7, 10, 18, 21
Надпильність 1, 13, 15, 20, 22