Шкала PCL-5 (контрольний список симптомів ПТСР)

Головна
(див. також:
Шкала самооцінки ПТСР Девідсона (DTS))

Шкала PCL-5 (контрольний список) оцінює наявність і тяжкість симптомів посттравматичнного стресового розладу та відповідає критеріям DSM-5 для ПТСР. PCL-5 має різні призначення, зокрема: (1) кількісна оцінка та моніторинг симптомів у часі; (2) скринінг осіб на посттравматичний стресовий розлад; (3) допомога в постановці попереднього діагнозу ПТСР

PCL-5 не слід використовувати як окремий діагностичний інструмент. Під час розгляду діагнозу клініцисту все одно доведеться використовувати навички клінічного інтерв’ю та рекомендоване структуроване інтерв’ю.

Протягом останнього місяця, наскільки сильно вас турбували наступні проблеми?

Тест

1. Тривожні та небажані спогади про стресовий досвід, що повторюються.
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Дуже сильно
2. Повторювані, тривожні сни про стресовий досвід.
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
3. Раптове відчуття або поведінка, ніби стресовий досвід насправді повторюється (ніби ви переживаєте ситуацію знову).
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
4. Почуття сильного засмучення, коли щось нагадує вам про стресовий досвід.
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
5. Сильні фізичні реакції, коли щось нагадує вам про стресовий досвід (наприклад, прискорене серцебиття, проблеми з диханням, пітливість).
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
6. Уникнення спогадів, думок або почуттів, пов’язаних зі стресовим досвідом.
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
7. Уникнення зовнішніх нагадувань про стресовий досвід (наприклад, людей, місць, розмов, дій, предметів або ситуацій).
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
8. Проблеми із пригадуванням важливих частин травмуючої ситуації минулого.
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
9. Наявність сильних негативних переконань щодо себе, інших людей або світу (наприклад, такі думки, як: я поганий, зі мною щось серйозно не так, нікому не можна довіряти, світ абсолютно небезпечний).
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
10. Звинувачувння себе або когось іншого в стресовому досвіді або в тому, що сталося після нього.
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
11. Наявність сильних негативних почуттів, таких як страх, жах, гнів, провина або сором.
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
12. Втрата інтересу до занять, які вам раніше подобалися.
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
13. Почуття віддаленості або відстороненості від інших людей.
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
14. Проблеми з переживанням позитивних почуттів (наприклад, нездатність відчувати щастя або відчувати любов до близьких вам людей).
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
15. Дратівлива або агресивна поведінка, спалахи гніву.
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
16. Надто багато ризиків або вчинків, які можуть завдати вам шкоди.
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
17. «Надуважність», пильність, або настороженість.
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
18. Відчуття знервованості або легка лякливість.
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
19. Проблеми з концентрацією уваги.
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
20. Труднощі із засинанням або переривчастий поверхневий сон
Зовсім не турбували
Трохи
Помірно
Cильно
Весь час
Ваш результат:
Загальна оцінка: балів

Інтерпретація результатів

Діапазон загальної оцінки від 0 до 80 балів.

Використання граничної оцінки 31-33 видається доцільним на основі поточної психометричної роботи.

Загальний бал 31-33 або вище свідчить про те, що лікування ПТСР може принести користь пацієнту. Пацієнта можна направити до спеціалізованої клініки посттравматичних стресових розладів або запропонувати лікування посттравматичних стресових розладів.

Показники, нижчі за 31-33, можуть вказувати на те, що пацієнт має підпорогові симптоми ПТСР або не відповідає критеріям ПТСР.