Якоря кар'єри - методика діагностики ціннісних орієнтацій у кар'єрі
[Е. Шейн]

Головна

Якоря кар'єри — це ціннісні орієнтації, соціальні установки, інтереси тощо, соціально зумовлені спонукання до діяльності, характерні для певної людини. Кар'єрні орієнтації виникають у початкові роки розвитку кар'єри, вони стійкі та можуть залишатися стабільними тривалий час. При цьому дуже часто людина реалізує свої кар'єрні орієнтації несвідомо.

Тест дозволяє виявити такі кар'єрні орієнтації: професійна компетентність, менеджмент, автономія, стабільність, служіння, виклик, інтеграція стилів життя, підприємництво.

Текст

Наскільки важливим для Вас є кожне з наступних тверджень?
Варіанти відповідей: від 1 до 10, 1 – абсолютно не важливо, 10 – виключно важливо.

1.) Будувати свою кар'єру в межах конкретної наукової чи технічної сфери.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.) Здійснювати спостереження та контроль над людьми, впливати на них на всіх рівнях.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.) Мати можливість робити все по-своєму і не бути обмеженим правилами будь-якої організації.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.) Мати постійне місце роботи з гарантованим окладом та соціальною захищеністю.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.) Використовувати своє вміння спілкуватися на користь людям, допомагати іншим.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6.) Працювати над проблемами, які видаються майже нерозв'язними.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.) Вести такий спосіб життя, щоб інтереси сім'ї та кар'єри взаємно врівноважували одне одного.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.) Створити і побудувати щось, що буде цілком моїм виробом чи ідеєю.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9.) Продовжувати роботу за своєю спеціальністю, ніж отримати вищу посаду, що не пов'язана з моєю спеціальністю.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.) Бути першим керівником в організації.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.) Мати роботу, не пов'язану з режимом чи іншими організаційними обмеженнями.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.) Працювати в організації, яка забезпечить мені стабільність на тривалий час.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.) Вжити свої вміння та здібності на те, щоб зробити світ кращим.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14.) Змагатися з іншими та перемагати.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15.) Будувати кар'єру, яка дозволить мені не змінювати свій спосіб життя.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16.) Створити нове комерційне підприємство.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17.) Присвятити все життя обраній професії.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.) Обійняти високу керівну посаду.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19.) Мати роботу, яка представляє максимум свободи та автономії у виборі характеру занять, часу виконання тощо.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.) Залишатися на одному місці проживання, ніж переїхати через підвищення.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.) Мати можливість використовувати свої вміння та таланти для служіння важливій меті.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наскільки Ви погоджуєтесь з кожним з наступних тверджень?
Варіанти відповідей: від 1 до 10, 1 – абсолютно не згоден, 10 – повністю згоде.

22.) Єдина дійсна мета моєї кар'єри – знаходити та вирішувати важкі проблеми, незалежно від того, в якій галузі вони виникли.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23.) Я завжди прагну приділяти однакову увагу моїй родині та моїй кар'єрі.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24.) Я завжди знаходжуся в пошуку ідей, які дадуть мені можливість розпочати та побудувати свою власну справу.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.) Я погоджуся на керівну посаду лише в тому випадку, якщо вона перебуває у сфері моєї професійної компетенції.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26.) Я хотів би досягти такого становища в організації, яке давало б можливість спостерігати за роботою інших та інтегрувати їхню діяльність.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
27.) У моїй професійній діяльності я найбільше дбав про свою свободу та автономію.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.) Для мене важливіше залишитися на нинішньому місці проживання, ніж отримати підвищення чи нову роботу в іншій діяльності.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.) Я завжди шукав роботу, на якій міг би приносити користь іншим.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30.) Змагання та виграш – це найбільш важливі та хвилюючі сторони моєї кар'єри.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31.) Кар'єра має сенс лише в тому випадку, якщо вона дозволяє вести життя, яке мені подобається.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32.) Підприємницька діяльність складає центральну частину моєї кар'єри.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33.) Я б швидше пішов з організації, ніж почав займатися роботою, не пов'язаною з моєю професією.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34.) Я вважатиму, що досяг успіху в кар'єрі тільки тоді, коли стану керівником високого рівня в солідній організації.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35.) Я не хочу, щоб мене обмежувала якась організація чи світ бізнесу.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36.) Я хотів би працювати в організації, яка забезпечує тривалий контракт.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37.) Я б хотів присвятити свою кар'єру досягненню важливої та корисної мети.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
38.) Я почуваюся успішним лише тоді, коли я постійно залучений до вирішення важких проблем чи в ситуації змагання.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
39.) Вибрати і підтримувати певний спосіб життя важливіше, ніж досягати успіху в кар'єрі.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40.) Я завжди хотів заснувати та побудувати свій власний бізнес.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41.) Я віддаю перевагу роботі, яка не пов'язана з відрядженнями.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ваш результат:
1. Професійна компетентність: балів
2. Менеджмент: балів
3. Автономія (незалежність): балів
4. Стабільність роботи: балів
5. Стабільність місця проживання: балів
6. Служіння: балів
7. Виклик: балів
8. Інтеграція стилів життя: балів
9. Підприємництво: балів

Провідна кар'єрна орієнтація - кількість набраних балів має бути не менше 5. Іноді провідною не стає жодна кар'єрна орієнтація - у такому разі кар'єра не є центральною в житті особи.

Інтерпретація результатів тесту.
1. Професійна компетентність
Бути професіоналом, майстром у своїй справі.
Ця орієнтація пов'язана з наявністю здібностей та талантів у певній галузі. Люди з такою орієнтацією хочуть бути майстрами своєї справи, вони бувають особливо щасливими, коли досягають успіху у професійній сфері, але швидко втрачають інтерес до роботи, яка не дозволяє розвивати їхні здібності. Навряд чи їх зацікавить навіть більш висока посада, якщо вона не пов'язана з їхніми професійними компетенціями. Вони шукають визнання своїх талантів, що має виражатися у статусі, що відповідає їхній майстерності. Вони готові керувати іншими в межах своєї компетенції, але управління не представляє їм особливого інтересу. Тому багато хто з цієї категорії відкидають роботу керівника, управління розглядають як необхідну умову для просування у своїй професійній сфері.
2. Менеджмент
Керувати – людьми, проектами, бізнес-процесами тощо.
Для цих людей першорядне значення має орієнтація особистості на інтеграцію зусиль інших, повнота відповідальності за кінцевий результат і з'єднання різних функцій організації. З віком та досвідом ця кар'єрна орієнтація проявляється сильніше. Можливості для лідерства, високого доходу, підвищених рівнів відповідальності та внесок у успіх своєї організації є ключовими цінностями та мотивами. Найголовніше для них – управління: людьми, проектами, будь-якими бізнес-процесами – це загалом немає принципового значення. Центральне поняття їхнього професійного розвитку – влада, усвідомлення того, що від них залежить прийняття ключових рішень. Причому для них не є принциповим управління власним проектом чи цілим бізнесом, швидше навпаки, вони більшою мірою орієнтовані на побудову кар'єри в найманому менеджменті, але за умови, що їм буде делеговано значні повноваження. Людина з такою орієнтацією вважатиме, що не досягла мети своєї кар'єри, поки не обійме посаду, на якій керуватиме різними сторонами діяльності підприємства.
3. Автономія (незалежність)
Головне в роботі – це свобода та незалежність.
Первинна турбота особи з такою орієнтацією – звільнення від організаційних правил, розпоряджень та обмежень. Вони мають труднощі, пов'язані з встановленими правилами, процедурами, робочим днем, дисципліною, формою одягу тощо. Вони люблять виконувати роботу своїм способом, темпом та за власними стандартами. Вони не люблять, коли робота втручається в їхнє приватне життя, тому воліють робити незалежну кар'єру власним шляхом. Вони швидше виберуть низькосортну роботу, ніж відмовляться від автономії та незалежності. Для них першочергове завдання розвитку кар'єри – отримати можливість працювати самостійно, самому вирішувати, як, коли та що робити для досягнення тих чи інших цілей. Кар'єра для них – це, перш за все, спосіб реалізації їхньої свободи, тому будь-які рамки та суворе підпорядкування відштовхнуть їх навіть від зовні привабливої вакансії. Така людина може працювати в організації, яка забезпечує достатній рівень свободи.
4. Стабільність роботи
Стабільна, надійна робота на тривалий час
Ці люди відчувають потребу у безпеці, захисті та можливості прогнозування та шукатимуть постійну роботу з мінімальною ймовірністю звільнення. Ці люди ототожнюють свою роботу зі своєю кар'єрою. Їхня потреба у безпеці та стабільності обмежує вибір варіантів кар'єри. Авантюрні або короткострокові проекти і компанії, що тільки стають на ноги, їх, швидше за все, не залучають. Вони дуже цінують соціальні гарантії, які може запропонувати роботодавець, і, як правило, їх вибір місця роботи пов'язаний саме з тривалим контрактом та стабільним становищем компанії на ринку. Такі люди відповідальність за керування своєю кар'єрою перекладають на наймача. Часто дана ціннісна орієнтація поєднується з невисоким рівнем домагань.
5. Стабільність місця проживання
Головне – жити у своєму місті (мінімум переїздів, відряджень).
Важливіше залишитись на одному місці проживання, ніж отримати підвищення чи нову роботу на новій місцевості. Переїзд для таких людей є неприйнятним, і навіть часті відрядження є для них негативним фактором при розгляді пропозиції щодо роботи.
6. Служіння
Втілювати в роботі свої ідеали та цінності.
Дана ціннісна орієнтація характерна для людей, які займаються справою через бажання реалізувати у роботі головні цінності. Вони часто орієнтовані більше на цінності, ніж на необхідні здібності. Вони прагнуть приносити користь людям, суспільству, для них дуже важливо бачити конкретні плоди своєї роботи, навіть якщо вони не виражені в матеріальному еквіваленті. Основна теза побудови їхньої кар'єри – отримати можливість максимально ефективно використати їхні таланти та досвід для реалізації суспільно важливої мети. Люди, орієнтовані на служіння, товариські та часто консервативні. Людина з такою орієнтацією не працюватиме в організації, яка ворожа її цілям та цінностям.
7. Виклик
Зробити неможливе – можливим, вирішувати унікальні завдання.
Ці люди вважають успіхом подолання непереборних перешкод, вирішення нерозв'язних проблем чи просто виграш. Вони орієнтовані те що, щоб “кидати виклик”. Для одних людей виклик представляє більш важка робота, для інших це конкуренція та міжособистісні відносини. Вони орієнтовані на рішення заздалегідь складних завдань, подолання перешкод заради перемоги у конкурентній боротьбі. Вони почуваються успішними лише тоді, коли постійно залучені до вирішення важких проблем чи ситуації змагання. Кар'єра для них – це постійний виклик їхньому професіоналізму, і вони завжди готові його прийняти. Соціальна ситуація найчастіше розглядається з позиції "виграшу - програшу". Процес боротьби і перемога більш важлива для них, ніж конкретна сфера діяльності або кваліфікація. Новизна, різноманітність та виклик мають для них дуже велику цінність, і, якщо все йде надто просто, їм стає нудно.
8. Інтеграція стилів життя
Збереження гармонії між особистим життям і кар'єрою, що склалася.
Для людей цієї категорії кар'єра має асоціюватися із загальним стилем життя, врівноважуючи потреби людини, сім'ї та кар'єри. Вони хочуть, щоб організаційні відносини відображали б повагу до їхніх особистих та сімейних проблем. Вибирати і підтримувати певний спосіб життя для них важливіше, ніж досягати успіху в кар'єрі. Розвиток кар'єри їх приваблює лише у тому випадку, якщо вона не порушує звичний їм стиль життя та оточення. Для них важливо, щоб все було врівноважено – кар'єра, сім'я, особисті інтереси тощо. Жертвувати чимось одним заради іншого їм явно не властиво. Такі люди зазвичай у своїй поведінці виявляють конформність (тенденція змінювати свою поведінку залежно від впливу інших людей, для того, щоб вона відповідала думці оточуючих)
9. Підприємництво
Створювати нові організації, товари, послуги.
Цим людям подобається створювати нові організації, товари чи послуги, які можуть бути ототожнені з їхніми зусиллями. Працювати на інших – це не для них, вони – підприємці за духом, і мета їхньої кар'єри – створити щось нове, організувати свою справу, втілити в життя ідею, що цілком належить тільки їм. Вершина кар'єри в їхньому розумінні – власний бізнес.

Джерело: Чікер В.А. Психологічна діагностика організації та персоналу, 2006.
Ключ до тесту
По кожній із кар'єрних орієнтацій підраховується кількість балів. Для цього необхідно, користуючись ключем, підсумовувати бали з кожної орієнтації та отриману суму поділити на кількість запитань. Таким чином, визначається провідна кар'єрна орієнтація - кількість набраних балів має бути не менше 5. Іноді провідною не стає жодна кар'єрна орієнтація - у такому разі кар'єра не є центральною в житті особи.

Ключ
Шкала Номери відповідей
Професійна компетентність 1, 9, 17, 25, 33
Менеджмент 2, 10, 18, 26, 34
Автономія (незалежність) 3, 11, 19, 27, 35
Стабільність роботи 4, 12, 36
Стабільність місця проживання 20, 28, 41
Служіння 5, 13, 21, 29, 37
Виклик 6, 14, 22, 30, 38
Інтеграція стилів життя 7, 15, 23, 31, 39
Підприємництво 8, 16, 24, 32, 40