Методика Дембо-Рубінштейн
[Т. Дембо, С. Рубінштейн]

Головна

Методика Дембо-Рубінштейн (модифікація Прихожан) – метод психодіагностики, спрямований на вивчення самооцінки випробуваного, розроблений Тамарою Дембо та доповнений Сусанною Рубінштейн.
Обстежуваним пропонується на горизонтальних лініях відзначити рівень розвитку у них цих якостей (показник самооцінки) і рівень домагань, тобто, рівень розвитку цих якостей, який би задовольняв їх.
Методика може проводитися як фронтально – з цілою групою, так і індивідуально.

Позначте на першій прямій рівень розвитку у Вас позначених якостей та властивостей на даний момент,
а на другій — бажаний рівень розвитку у Вас позначених якостей та властивостей.

Методика

1. Здоров'я.
рівень розвитку:
0100
бажаний рівень розвитку:
0100

2. Розумові здібності.
рівень розвитку:
0100
бажаний рівень розвитку:
0100

3. Характер.
рівень розвитку:
0100
бажаний рівень розвитку:
0100

4. Авторитет у однолітків.
рівень розвитку:
0100
бажаний рівень розвитку:
0100

5. Вміння багато робити своїми руками.
рівень розвитку:
0100
бажаний рівень розвитку:
0100

6. Зовнішність.
рівень розвитку:
0100
бажаний рівень розвитку:
0100

7. Впевненість в собі.
рівень розвитку:
0100
бажаний рівень розвитку:
0100
Ваш результат:
1. Самооцінка: балів
2. Рівень домагань: балів

Рівень самооцінки.
Кількість балів від 45 до 74 ("середня" та "висока" самооцінка) засвідчують реалістичну (адекватну) самооцінку.

Кількість балів від 75 до 100 і вище свідчить про завищену самооцінку та вказує на певні відхилення у формуванні особистості.
Завищена самооцінка може підтверджувати особистісну незрілість, невміння правильно оцінити результати своєї діяльності, порівнювати себе з іншими; така самооцінка може вказувати на суттєві спотворення у формуванні особистості - "закритості для досвіду", нечутливості до своїх помилок, невдач, зауважень та оцінок оточуючих.

Кількість балів нижче 45 вказує на занижену самооцінку (недооцінку себе) і свідчить про крайнє неблагополуччя у розвитку особистості. Ці випробувані становлять " групу ризику " , їх, зазвичай, мало. За низькою самооцінкою можуть ховатися два абсолютно різні психологічні явища: справжня невпевненість у собі та "захисна", коли декларування (самому собі) власного невміння, відсутності здібності тощо дозволяє не докладати жодних зусиль.

Рівень домагань.
Норму, реалістичний рівень домагань, характеризує результат від 60 до 89 балів.
Оптимальний - порівняно високий рівень - від 75 до 89 балів, що підтверджує оптимальне уявлення про свої можливості, що є важливим фактором особистісного розвитку.
Результат від 90 до 100 балів зазвичай засвідчує нереалістичне, некритичне ставлення до своїх можливостей.
Результат менше 60 балів свідчить про занижений рівень домагань, він - індикатор несприятливого розвитку особистості.