Міжнародний опитувальник травм (ITQ)


Головна

Міжнародний опитувальник травм (International Trauma Questionnaire, ITQ) зосереджений на основних ознаках посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і комплексного ПТСР (КПТСР). Опитувальник ITQ було розроблено відповідно до організаційних принципів ICD-11, викладених Всесвітньою організацією охорони здоров’я, які покликані максимізувати клінічну корисність і забезпечити міжнародну застосовність шляхом зосередження уваги на основних симптомах певного розладу.

Людині може бути поставлений діагноз або ПТСР, або КПТСР, але не обидва одночасно. Якщо людина відповідає критеріям КПТСР, йому не ставлять діагноз ПТСР.

Як сильно за останній місяць Вас турбували такі проблеми?

Тест

1. Тривожні сни які відтворюють частину досвіду або чітко пов’язані з цим досвідом
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
2. Наявність яскравих образів або спогадів, які іноді виникають у вашій пам’яті, у яких ви відчуваєте, що цей досвід повторюється тут і зараз
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
3. Уникнення внутрішніх нагадувань про досвід (наприклад, думок, почуттів або фізичних відчуттів)
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
4. Уникнення зовнішніх нагадувань про пережите (наприклад, людей, місць, розмов, предметів, дій чи ситуацій)
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
5. Перебувати у стані надуважності, пильності або насторожі?
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
6. Почуття знервованості або легкого переляку?
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
Протягом останнього місяця вищезазначені симптоми, які...
7. Вплинули на ваші стосунки чи соціальне життя?
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
8. Вплинули на вашу роботу чи здатність працювати?
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
9. Торкнулися будь-якої іншої важливої частини вашого життя, наприклад, виховання дітей, роботу в школі або коледжі або інші важливі види діяльності?
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
Нижче наведені проблеми, з якими іноді стикаються люди, які пережили стресові або травмуючі події. Питання стосуються того, як ви зазвичай почуваєтеся, як ви зазвичай думаєте про себе і як ви зазвичай ставитеся до інших. Дайте відповідь на наступні питання, думаючи про те, наскільки кожне твердження правильне для вас.
10. Коли я засмучений, мені потрібно багато часу, щоб заспокоїтися
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
11. Я почуваюся заціпенілим або емоційно замкненим.
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
12. Я відчуваю себе невдахою.
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
13. Я почуваюся нікчемним.
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
14. Я почуваюся відстороненим чи відрізаним від людей.
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
15. Мені важко залишатися емоційно близьким до людей
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
Протягом останнього місяця мали місце вищезазначені проблеми в емоціях, переконаннях про себе та у відносинах, вони:
16. Викликали занепокоєння чи дистрес щодо ваших стосунків чи суспільного життя
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
17. Вплинули на вашу роботу чи здатність працювати?
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
18. Вплинули на будь-які інші важливі частини вашого життя, такі як виховання дітей, робота в школі чи коледжі чи інша важлива діяльність?
Не турбували
Трохи
Помірно
Досить сильно
Дуже сильно
Ваш результат:
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР): балів
Повторне переживання: балів
Уникнення: балів
Відчуття загрози: балів
Порушення самоорганізації (ПСО): балів
Афективна дисрегуляція: балів
Негативне самосприйняття: балів
Порушення у відносинах: балів

Інтерпретація результатів

Посттравматичний стресовий розлад, ПТСР (діапазон: 0-24 балів)


Порушення самоорганізації (ПСО) (діапазон: 0-24 балів)