Тест Сонді

Головна

Тест Сонді - невербальний проективний особистісний тест, метою якого є виявлення психічних відхилень. Тест розроблений швейцарським лікарем, психоаналітиком та психологом Леопольдом Сонді у 1947 році і базується на положенні, що типологічно різні особистісні структури можуть бути представлені поєднаннями 8 основних потягів. Кожен з яких виявляє (за допомогою тесту Сонді) ту чи іншу патологію чи проблему особистості. В обґрунтування свого тесту, Сонді висловлює припущення, що найбільш виражену силу та психодіагностичне значення мають портрети, які відповідають найбільш значущим потребам індивіда та відповідають його генетично обумовленим нахилам.

Стимульний матеріал складається з 48 зображень портретів людей із психічними розладами (гомосексуалізм, садизм, епілепсія, істерія, кататонічна форма шизофренії, депресія, параноїдна шизофренія, манія). Картки-портрети поділені на 6 серій по 8 штук (по одному портрету від кожної категорії хворих). Обстежуваному пропонується у всіх серіях портретів вибрати по два, що найбільше і найменш сподобалися.

Методика

Виберіть два найбільш приємні (або симпатичні) портрети і два найбільш неприємні (несимпатичні) портрети.

Серія 1Ваш результат:
h+/-: /, сексуальна недиференційованість
s+/-: /, садизм
e+/-: /, епілептоїдні тенденції (гнів, ревнощі тощо)
hy+/-: /, істеричні прояви (демонстративність тощо);
k+/-: /, кататонні тенденції (замкненість, уразливість тощо)
p+/-: /, паранояльні тенденції;
d+/-: /, депресивно-меланхолійні риси (сум, потяг до занять чимось незвичайним);
m+/-: /, маніакальні прояви (підвищений тон настрою, пошук задоволень у житті).

Обробка результатів обстеження:
Позитивна реакція з високою напругою: 4-6 портретів одного фактора, причому всі як симпатичні (+4,+5,+6 балів);
Негативні реакції з високою напругою: 4-6 портретів одного фактора, причому всі як несимпатичні (-4,-5,-6 балів);
Повна амбівалентна реакція — обстежуваний вибирає 6 портретів одного фактора у варіантах:
а) два чи три — як симпатичні, інші два чи три — як несимпатичні (+2/-2; +2/-3; +3/-2; +3/-3);
б) чотири - як симпатичні (несимпатичні), два - у протилежному напрямку (+4/-2, +2/-4).

Інтерпретація результатів:
Розглянемо інтерпретацію позитивних та негативних виборів щодо кожної потреби (фактору). Сонді вважає, що потреба (фактор) розщеплюється на дві протилежні тенденції, які на профілі позначаються знаками (+) та (-).

Фактор «h» - сексуальна недиференційованість ("ерос-фактор"). Позитивні вибори свідчать про тенденцію до персонального кохання та ніжності; негативні - про тенденцію любові до людства, гуманізму.

Фактор «s» - садизм (фактор мужності або "танатос-фактор"). Позитивні вибори свідчать про такі якості, як мужність, активність, агресивність, садизм. Негативні – протилежні якості: цивілізованість, пасивність, покірність, готовність до самопожертви, шляхетність.
Позначені два фактори разом створюють вектор сексуального спонукання «S».

Фактор «е» — епілептоїдні тенденції («етос-фактор»). Позитивні вибори пов'язані з такими якостями як доброта, справедливість, терпимість, м'якість, готовність допомогти іншому. Негативні - з такими як накопичення гніву, ревнощі, нетерпимість, ненависть.

Фактор «hy» — істеричні прояви ("фактор моралі"). Позитивні вибори свідчать про такі якості, як демонстративність, прагнення справити враження на оточуючих, артистизм. Негативні вибори – скромність, моральна цензура, схильність до фантазування.
Ці два фактори створюють вектор демонстративності «Р».

Фактор «к» — катотонні тенденції (матеріальний фактор Я). Позитивні вибори визначають наявність таких особистісних якостей як егоцентризм, педантизм, уразливість, схильність до логічно розумових процесів. Негативні - самопожертва, прагнення пристосуватися до колективу.

Фактор «р» — паранояльні тенденції (духовний фактор Я). Позитивні вибори свідчать про прагнення до лідерства, суперництва, завищеної самооцінки. Негативні — про занижену самооцінку, обережність, підозрілість, вразливість.
Ці два фактори створюють вектор «Я-спонукання» — «Sch».

Фактор «d» — депресивно-меланхолійні риси.

Фактор «m» — маніакальні прояви. Позитивні вибори підтверджують присутність прагнення насолоди, веселощів, присутності групи; негативні вибори свідчать про тенденцію до самотності та самостійності.
Ці два фактори створюють вектор соціальної залученості «С».

Основні принципи інтерпретації
Відповідно до теорії потягів Сонді, фактори потягу - це провідні життєві радикали. Вони мають здатність до перетворення на різні форми прояву, тобто мають кілька варіацій, що виявляються в "можливості долі". Завдяки їхній здатності до метаморфози людина має перспективу безлічі можливих напрямів життєвого шляху, а не єдиний, накреслений наперед.

Схема трансформації факторів потягу

S, Сексуальний потяг
h
Потреба в особистій та колективній ніжності
h+ h-
Особисте кохання: ніжність, податливість, м'якість характеру Любов до людства: потяг до культури, любов до природи
s
Садомазохізм
s+ s-
Садизм: жорстокість, підприємливість, наполегливість Мазохізм: відданість, покірність, самопожертва

Sch, Я-потяг
k
Потреба в особистій та колективній ніжності
k+ k-
Тенденція до присвоєння: егоїзм, розважливість, педантизм, впертість Тенденція заперечення: пристрасть до заперечення, деструкція
p
Садомазохізм
p+ p-
Інфляція: запал, переоцінка себе, ентузіазм Проекція: недооцінка себе, недовіра, педантичність

P, Пароксизмальний потяг
e
Потреба в етичній поведінці
e+ e-
Тенденція доброти: добросердечність, простодушність, доброзичливість Тенденція зла: злобность, мстительность, злопамятность
hy
Потреба у моральній поведінці
hy+ hy-
Ексгібіціонізм: спрага схвалення, честолюбство Самомаскування: сором, брехливість, боязкість

C, Контактний потяг
d
Пошук об'єкту
d+ d-
Пошук об'єкту: цікавість, невпевненість, мінливістьь Інерція: вірність, жадібність, інертність
m
Збереження та відторгнення об'єкту
m+ m-
Збереження об'єкту: мінливість, жага до розваг Відторгнення об'єкту: самотність, метушливість, неспроможність