Volwassen ADHD-zelfrapportageschaal (ASRS)

Tests

Volwassen ADHD-zelfrapportageschaal (Adult ADHD Self-Report Scale, ASRS) is nuttig voor screening en diagnose van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) bij volwassenen van 18 jaar en ouder, schaalvragen voldoen aan DSM-IV-TR-criteria.

Test

1. Hoe vaak heeft u moeite met het afronden van de laatste details van een project, nadat de uitdagende onderdelen zijn afgerond?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
2. Hoe vaak heeft u moeite om de zaken op orde te krijgen als u een taak moet uitvoeren die organisatie vereist?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
3. Hoe vaak heeft u problemen met het onthouden van afspraken of verplichtingen?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
4. Als u een taak heeft waarvoor u veel moet nadenken, hoe vaak vermijdt of stelt u dan de start ervan uit?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
5. Hoe vaak maakt u onnodige bewegingen met uw armen en benen als u langere tijd moet zitten?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
6. Hoe vaak voelt u zich hyperactief en gedwongen iets te doen?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
7. Hoe vaak maak je onzorgvuldige fouten als je aan een saai of moeilijk project moet werken?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
8. Hoe vaak heeft u moeite uw aandacht vast te houden als u saai of repetitief werk doet?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
9. Hoe vaak heeft u moeite om u te concentreren op wat mensen tegen u zeggen, zelfs als ze rechtstreeks tegen u praten?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
10. Hoe vaak raakt u spullen kwijt of heeft u moeite om spullen terug te vinden, thuis of op het werk?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
11. Hoe vaak wordt u afgeleid door activiteit of lawaai om u heen?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
12. Hoe vaak verlaat u uw stoel in vergaderingen of andere situaties waarin van u wordt verwacht dat u blijft zitten?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
13. Hoe vaak voelt u zich angstig?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
14. Hoe vaak vindt u het moeilijk om te ontspannen en tot rust te komen als u vrije tijd heeft?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
15. Hoe vaak merkt u dat u te veel praat in sociale situaties?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
16. Hoe vaak merkt u dat u tijdens een gesprek de zinnen afmaakt van de mensen met wie u praat, voordat zij deze zelf kunnen afmaken?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
17. Hoe vaak vindt u het moeilijk om op uw beurt te wachten?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
18. Hoe vaak onderbreekt u anderen als zij het druk hebben??
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
Resultaat:
1. ADHD-score: punten
2. Onoplettende subschaal: punten
3. Hyperactieve/impulsieve subschaal (motorisch): punten
4. Hyperactive/Impulsive subscale (Verbal): punten
5. Totale score: punten

Interpretatie

ADHD-score (bereik 0-6 punten): als de behaalde score 4 of meer punten bedraagt, heeft de patiënt symptomen die grotendeels overeenkomen met ADHD bij volwassenen en is verder onderzoek nodig.

Onoplettende subschaal (bereik 0-9 punten): moeite met concentreren op details, georganiseerd zijn, afspraken onthouden, onzorgvuldige fouten maken en concentreren.

Hyperactieve/impulsieve subschaal (motorisch) (bereik 0-5 punten): moeite met stilzitten, blijven zitten en het vermogen om te ontspannen .

Hyperactieve/impulsieve subschaal (verbaal) (bereik 0-4 punten): moeite met het beheersen van hoeveel ze praten, het onderbreken van anderen en het wachten op hun beurt.

Totale score wordt omgezet in een percentiel om antwoorden te contextualiseren in vergelijking met normatieve gegevens. Een percentiel van 90 betekent bijvoorbeeld dat de respondent hoger scoort dan 90 procent van andere typische volwassenen in hun leeftijdscategorie in de gemeenschap.