Skala samoopisu ADHD u dorosłych (ASRS)

Testy

Skala samoopisu ADHD u dorosłych (Adult ADHD Self-Report Scale, ASRS) jest przydatna w badaniach przesiewowych i diagnostyce ADHD (zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) u osób dorosłych w wieku 18+, pytania skali spełniają kryteria DSM-IV-TR.

Test

1. Jak często masz problem z dokończeniem ostatecznych szczegółów projektu, gdy już wszystkie wymagające części zostały już wykonane?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
2. Jak często masz trudności z uporządkowaniem spraw, gdy musisz wykonać zadanie wymagające organizacji?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
3. Jak często masz problemy z zapamiętywaniem spotkań lub obowiązków?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
4. Kiedy masz zadanie wymagające dużo przemyślenia, jak często unikasz jego rozpoczęcia lub opóźniasz jego rozpoczęcie?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
5. Jak często wykonujesz niepotrzebne ruchy rękami i nogami, gdy musisz siedzieć przez dłuższy czas?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
6. Jak często czujesz się nadpobudliwy i zmuszony do zrobienia czegoś?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
7. Jak często popełniasz nieostrożne błędy, gdy musisz pracować nad nudnym lub trudnym projektem?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
8. Jak często masz trudności z utrzymaniem uwagi podczas wykonywania nudnej lub powtarzalnej pracy?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
9. Jak często masz trudności z koncentracją na tym, co mówią do Ciebie ludzie, nawet jeśli zwracają się do Ciebie bezpośrednio?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
10. Jak często gubisz rzeczy lub masz trudności ze znalezieniem rzeczy w domu lub w pracy?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
11. Jak często rozprasza Cię aktywność lub hałas wokół Ciebie?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
12. Jak często opuszczasz swoje miejsce podczas spotkań lub w innych sytuacjach, w których oczekuje się, że pozostaniesz na swoim miejscu?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
13. Jak często odczuwasz niepokój lub pobudzenie?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
14. Jak często masz trudności z odprężeniem się i zrelaksowaniem, gdy masz czas dla siebie?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
15. Jak często zdarza Ci się mówić za dużo w sytuacjach towarzyskich?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
16. Kiedy prowadzisz rozmowę, jak często zdarza Ci się kończyć zdania osób, z którymi rozmawiasz, zanim oni sami je dokończą?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
17. Jak często trudno Ci poczekać na swoją kolej?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
18. Jak często przeszkadzasz innym, gdy są zajęci?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
Wynik:
1. Ocena ADHD: punktów
2. Podskala nieuwagi: punktów
3. Podskala nadpobudliwości/impulsywności (motoryczna): punktów
4. Podskala nadpobudliwości/impulsywności (werbalna): punktów
5. Wynik całkowity: punktów

Interpretacja

Ocena ADHD (zakres 0-6 punktów): jeśli uzyskany wynik wynosi 4 i więcej punktów, wówczas u pacjenta występują objawy w dużej mierze odpowiadające ADHD u dorosłych i wymagane jest dalsze badanie.

Podskala nieuwagi (zakres 0-9 punktów): trudności w skupieniu się na szczegółach, zorganizowaniu się, zapamiętywaniu spotkań, popełnianiu nieostrożnych błędów i koncentracji.

Podskala nadpobudliwości/impulsywności (motoryczna) (zakres 0-5 punktów): trudności w siedzeniu nieruchomo, utrzymaniu pozycji siedzącej i zdolności do relaksu.

Podskala nadpobudliwości/impulsywności (werbalna) (zakres 0-4 punktów): trudności w kontrolowaniu ilości mówienia, przerywaniu innym i czekaniu na swoją kolej.

Wynik całkowity jest przeliczany na percentyl w celu umieszczenia odpowiedzi w kontekście w porównaniu z danymi normatywnymi. Na przykład percentyl wynoszący 90 oznacza, że respondent uzyskał wyższy wynik niż 90 procent innych typowych dorosłych w danej społeczności w tym samym przedziale wiekowym.