Skala aleksytymii Toronto (TAS-20)

Testy

Skala aleksytymii Toronto (Toronto Alexithymia Scale, TAS) to kwestionariusz kliniczny przeznaczony do oceny aleksytymii, cechy osobowości charakteryzującej się zmniejszoną lub nieobecną zdolnością do różnicowania, rozpoznawania lub wyrażania przeżyć emocjonalnych i doznań cielesnych. Czasami pojęcie to obejmuje także niski poziom wrażliwości emocjonalnej wobec innych ludzi, małe zaangażowanie emocjonalne w życiu codziennym.

Test

1. Często nie jestem pewien, jakie emocje odczuwam.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
2. Trudno mi znaleźć odpowiednie słowa na określenie moich uczuć.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
3. Mam fizyczne odczucia, których nawet lekarze nie rozumieją.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
4. Potrafię łatwo opisać swoje uczucia.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
5. Wolę analizować problemy niż je tylko opisywać.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
6. Kiedy jestem zdenerwowany, nie wiem, czy jestem smutny, przestraszony, czy zły.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
7. Często dziwią mnie odczucia w moim ciele.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
8. Wolę pozwolić, żeby coś się wydarzyło, niż próbować dociec, dlaczego tak się stało.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
9. Mam uczucia, których nie potrafię do końca zidentyfikować.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
10. Bardzo ważna jest świadomość swoich emocji.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
11. Trudno mi opisać, co czuję do innych ludzi.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
12. Ludzie mówią mi, żebym bardziej opisała swoje uczucia.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
13. Nie wiem, co się we mnie dzieje.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
14. Często nie wiem, dlaczego jestem zły.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
15. Wolę rozmawiać z ludźmi o ich codziennych czynnościach niż o ich uczuciach.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
16. Wolę oglądać „lekkie” programy rozrywkowe niż dramaty psychologiczne.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
17. Trudno mi ujawnić swoje najskrytsze uczucia, nawet bliskim przyjaciołom.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
18. Mogę czuć bliskość z kimś, nawet w chwilach ciszy.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
19. Uważam, że badanie swoich uczuć jest przydatne w rozwiązywaniu problemów osobistych.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
20. Szukanie ukrytych znaczeń w filmach lub sztukach odwraca moją uwagę od przyjemności.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
Wynik:
1. Całkowity wynik: punktów
2. Trudność w identyfikowaniu uczuć: punktów
3. Trudność w opisywaniu uczuć: punktów
4. Myślenie zorientowane na zewnątrz: punktów

Interpretacja

Całkowity wynik (zakres 20-100 punktów):
0–51 punktów: wskazują na brak aleksytymii
52–60 punktów: wskazują na możliwą aleksytymię
61–100 punktów: wskazują na aleksytymię

Trudność w identyfikowaniu uczuć (zakres: 7-35 punktów)
Trudność w opisywaniu uczuć (zakres: 5-25 punktów)
Myślenie zorientowane na zewnątrz (zakres: 8-40 punktów)