Torontská škála alexithymie (TAS-20)

Testy

Torontská škála alexithymie (Toronto Alexithymia Scale, TAS) je klinický dotazník zameraný na hodnotenie alexitýmie, osobnostnej črty charakterizovanej zníženou alebo chýbajúcou schopnosťou rozlišovať, rozpoznávať alebo vyjadrovať emocionálne zážitky a telesné vnemy. Niekedy tento pojem zahŕňa aj nízku úroveň emocionálnej citlivosti voči iným ľuďom, nízku emocionálnu angažovanosť v každodennom živote.

Test

1. Často som zmätený z toho, aké emócie cítim.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
2. Je pre mňa ťažké nájsť správne slová pre moje pocity.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
3. Mám fyzické pocity, ktorým ani lekári nerozumejú.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
4. Ľahko viem opísať svoje pocity.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
5. Radšej problémy analyzujem, ako ich len popisujem.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
6. Keď som naštvaný, neviem, či som smutný, vystrašený alebo nahnevaný.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
7. Často ma prekvapia pocity v mojom tele.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
8. Radšej nechám, aby sa niečo stalo, než aby som sa snažil prísť na to, prečo sa to stalo.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
9. Mám pocity, ktoré neviem celkom identifikovať.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
10. Je veľmi dôležité uvedomiť si svoje emócie.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
11. Je pre mňa ťažké opísať, čo cítim k iným ľuďom.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
12. Ľudia mi hovoria, aby som viac opísal svoje pocity.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
13. Neviem, čo sa vo mne deje.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
14. Často ani neviem, prečo som nahnevaný.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
15. Uprednostňujem rozhovory s ľuďmi o ich každodenných činnostiach ako o ich pocitoch.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
16. Radšej pozerám „ľahké“ zábavné relácie ako psychologické drámy.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
17. Je pre mňa ťažké odhaliť svoje najvnútornejšie pocity, dokonca aj blízkym priateľom.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
18. Cítim sa k niekomu blízko, dokonca aj v tichých chvíľach.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
19. Skúmanie svojich pocitov považujem za užitočné pri riešení osobných problémov.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
20. Hľadanie skrytých významov vo filmoch alebo hrách odvádza pozornosť od môjho potešenia.
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Ani súhlas, ani nesúhlas
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Výsledok:
1. Celkové skóre: bodov
2. Ťažkosti s identifikáciou pocitov: bodov
3. Ťažkosti s opisom pocitov: bodov
4. Vonkajšie orientované myslenie: bodov

Výsledok

Celkové skóre (rozsah: 20-100 bodov):
0–51 bodov: indikujú absenciu alexitýmie
52–60 bodov: indikujú možnú alexitýmiu
61–100 bodov: indikujú alexitýmiu

Ťažkosti s identifikáciou pocitov (rozsah: 7-35 bodov)
Ťažkosti s opisom pocitov (rozsah: 5-25 bodov)
Vonkajšie orientované myslenie (rozsah: 8-40 bodov)