Skala konfliktu decyzyjnego (DCS)


Testy

Skala konfliktu decyzyjnego (Decisional Conflict Scale, DCS) opracowano w celu pomiaru postrzegania przez osobę niepewności podczas podejmowania decyzji, czynników przyczyniających się do niepewności oraz jakości podjętej decyzji. Mierzy 5 aspektów podejmowania decyzji (odczucia: niepewność, brak informacji, niejasne wartości, brak wsparcia, nieefektywne podejmowanie decyzji).

Konflikt decyzyjny jest normalną reakcją, gdy dana osoba zdaje sobie sprawę, że musi podjąć trudną decyzję. Inne potrzeby związane z podejmowaniem decyzji zwiększają niepewność i stres podczas podejmowania decyzji, utrudniając w ten sposób podejmowanie i wdrażanie decyzji na czas, na podstawie świadomych i opartych na wartościach.

Test

1. Wiem, jakie opcje są dla mnie dostępne.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
2. Znam korzyści płynące z każdej opcji.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
3. Znam ryzyko i skutki uboczne każdej opcji.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
4. Mam jasność co do tego, które korzyści są dla mnie najważniejsze.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
5. Mam jasność, które ryzyko i skutki uboczne są najważniejsze.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
6. Mam jasność co do tego, co jest dla mnie ważniejsze (korzyści czy ryzyko i skutki uboczne).
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
7. Mam wystarczające wsparcie ze strony innych, aby dokonać wyboru.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
8. Dokonuję wyboru bez presji ze strony innych.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
9. Mam wystarczająco dużo rad, aby dokonać wyboru.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
10. Mam jasność co do najlepszego dla mnie wyboru.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
11. Mam pewność co wybrać.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
12. Ta decyzja jest dla mnie łatwa do podjęcia.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
13. Mam poczucie, że dokonałem świadomego wyboru.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
14. Moja decyzja pokazuje, co jest dla mnie ważne.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
15. Mam nadzieję, że wytrwam w swojej decyzji.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
16. Jestem usatysfakcjonowany swoją decyzją.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Ani się zgadzam, ani nie zgadzam się
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
Wynik:
Całkowity wynik: punktów
Skala Niepewność: punktów
Niedoinformowany: punktów
Niejasne co do wartości: punktów
Brak wsparcia: punktów
Nieskuteczne podejmowanie decyzji: punktów

Interpretacja

Całkowity wynik (zakres: 0-100 punktów): 0 - brak konfliktu przy podejmowaniu decyzji, 100 - niezwykle wysoki konflikt przy podejmowaniu decyzji.

Skala Niepewność (zakres: 0-100 punktów): 0 - niezwykle pewni najlepszego wyboru, 100 - niezwykle niepewny przy podejmowaniu decyzji

Niedoinformowany (zakres: 0-100 punktów): 0 - bardzo poinformowany, 100 - wyjątkowo niedoinformowany.

Niejasne co do wartości (zakres: 0-100 punktów): 0 - jasne wartości osobiste przy podejmowaniu decyzji, 100 - niezwykle niejasne wartości osobiste.

Brak wsparcia (zakres: 0-100 punktów): - czuje duże wsparcie przy podejmowaniu decyzji, 100 - czuje się pozbawiony wsparcia w podejmowaniu decyzji.

Nieskuteczne podejmowanie decyzji (zakres: 0-100 punktów): 0 - skuteczna decyzja, 100 - nieskuteczna decyzja.