Kesslerova škála psychologické tísně (K10)


Testy

Kesslerova škála psychologické tísně (K10) (Kessler Psychological Distress Scale, K10) je psychologický screeningový nástroj určený k identifikaci dospělých s významnou mírou psychického utrpení. Škála se často používá v prostředí primární péče k identifikaci jedinců s klinicky významnými psychickými potížemi a je užitečným měřítkem pro sledování progrese symptomů v průběhu léčby.

Test

1. Jak často jste se za poslední 4 týdny cítil/a unavený/á bez dobrého důvodu?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
2. Jak často jste se v posledních 4 týdnech cítil/a nervózní?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
3. Jak často jste se v posledních 4 týdnech cítil/a tak nervózní, že Vás nic nedokázalo uklidnit?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
4. Jak často jste se za poslední 4 týdny cítil/a beznadějně?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
5. Jak často jste se za poslední 4 týdny cítil/a neklidně?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
6. Jak často jste se v posledních 4 týdnech cítil/a tak neklidně, že jste nemohl/a klidně sedět?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
7. Jak často jste se za poslední 4 týdny cítil(a) v depresi?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
8. Jak často jste měli v posledních 4 týdnech pocit, že všechno vyžaduje úsilí?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
9. Jak často jste se za poslední 4 týdny cítili tak smutně, že vás nic nedokázalo rozveselit?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
10. Jak často jste se za poslední 4 týdny cítil/a bezcenný/á?
Nikdy
Zřídka
Někdy
Často
Velmi často
Výsledek:
Škála psychické tísně: bodů
Deprese (únava a negativní afekty): bodů
Úzkost (nervózní a rozrušený): bodů

Výklad

Škála psychické tísně (rozsah: 10-50 bodů):
10-19 bodů: pravděpodobně duševně zdravý
20-24 bodů: mírné psychické potíže
25-29 bodů: střední psychické potíže
30-50 bodů: těžké psychické potíže

Deprese (únava a negativní afekty) (rozsah: 6-30 bodů)
Úzkost (nervózní a rozrušený) (rozsah: 4-20 bodů)