Kessler psychologische noodschaal (K10)


Tests

Kessler psychologische noodschaal (K10) (Kessler Psychological Distress Scale) is een psychologisch screeningsinstrument dat is ontworpen om volwassenen met aanzienlijke psychische problemen te identificeren. De schaal wordt vaak gebruikt in de eerstelijnszorg om personen met klinisch significante psychologische problemen te identificeren, en is een nuttige maatstaf voor het volgen van de symptoomprogressie in de loop van de behandeling.

Test

1. Hoe vaak voelde u zich in de afgelopen 4 weken vermoeid zonder goede reden?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
2. Hoe vaak voelde u zich zenuwachtig in de afgelopen 4 weken?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
3. Hoe vaak voelde u zich de afgelopen 4 weken zo zenuwachtig dat niets u kon kalmeren?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
4. Hoe vaak voelde u zich hopeloos in de afgelopen 4 weken?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
5. Hoe vaak voelde u zich in de afgelopen 4 weken onrustig?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
6. Hoe vaak voelde u zich de afgelopen 4 weken zo rusteloos dat u niet stil kon zitten?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
7. Hoe vaak voelde u zich de afgelopen 4 weken depressief?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
8. Hoe vaak had u in de afgelopen 4 weken het gevoel dat alles moeite kostte?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
9. Hoe vaak voelde u zich de afgelopen 4 weken zo verdrietig dat niets u kon opvrolijken?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
10. Hoe vaak voelde u zich waardeloos in de afgelopen 4 weken?
Nooit
Zelden
Soms
Vaak
Heel vaak
Resultaat:
Psychologische noodschaal: punten
Depressie (vermoeidheid en negatief effect): punten
Angst (zenuwachtig en opgewonden): punten

Interpretatie

Psychologische noodschaal (bereik: 10-50 punten):
10-19 punten: waarschijnlijk psychologisch gezond
20-24 punten: duidt op milde psychologische problemen
25-29 punten: duidt op matige psychische problemen
30-50 punten: duidt op ernstige psychologische problemen

Depressie (vermoeidheid en negatief effect) (bereik: 6-30 punten)
Angst (zenuwachtig en opgewonden) (bereik: 4-20 punten)