Skala Dystresu Psychologicznego Kesslera (K10)


Testy

Skala Dystresu Psychologicznego Kesslera (Kessler Psychological Distress Scale, K10) — to narzędzie do badań psychologicznych, mające na celu identyfikację osób dorosłych ze znacznym poziomem stresu psychicznego. Skala jest często używana w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej do identyfikacji osób z klinicznie znaczącym cierpieniem psychicznym, a także jest użyteczną miarą do śledzenia postępu objawów w trakcie leczenia.

Test

1. Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni czułeś się zmęczony bez ważnego powodu?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
2. Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni czułeś się zdenerwowany?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
3. Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni czułeś się tak zdenerwowany, że nic nie było w stanie Cię uspokoić?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
4. Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni czułeś się beznadziejnie?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
5. Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni odczuwałeś niepokój?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
6. Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni czułeś się tak niespokojny, że nie mogłeś usiedzieć spokojnie?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
7. Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni czułeś się przygnębiony?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
8. Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni czułeś, że wszystko wymaga wysiłku?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
9. Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni czułeś się tak smutny, że nic nie było w stanie Cię pocieszyć?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
10. Jak często w ciągu ostatnich 4 tygodni czułeś się bezwartościowy?
Nigdy
Rzadko
Czasami
Często
Bardzo często
Wynik:
Skala dystresu psychicznego: punktów
Depresja (zmęczenie i negatywny wpływ): punktów
Niepokój (nerwowy i pobudzony): punktów

Interpretacja

Skala dystresu psychicznego (zakres: 10-50 punktów):
Depresja (zmęczenie i negatywny wpływ) (zakres: 6-30 punktów)
Niepokój (nerwowy i pobudzony) (zakres: 4-20 punktów)