Kesslerova škála psychologickej tiesne (K10)


Testy

Kesslerova škála psychologickej tiesne (Kessler Psychological Distress Scale, K10) je psychologický skríningový nástroj určený na identifikáciu dospelých s významnými úrovňami psychického stresu. Škála sa často používa v prostredí primárnej starostlivosti na identifikáciu jedincov s klinicky významnými psychickými ťažkosťami a je užitočným meradlom na sledovanie progresie symptómov v priebehu liečby.

Test

1. Ako často ste sa za posledné 4 týždne cítili unavení bez dobrého dôvodu?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
2. Ako často ste sa za posledné 4 týždne cítili nervózne?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
3. Ako často ste sa za posledné 4 týždne cítili tak nervózne, že vás nič nedokázalo upokojiť?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
4. Ako často ste sa za posledné 4 týždne cítili beznádejne?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
5. Ako často ste sa za posledné 4 týždne cítili nepokojný alebo rozrušený?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
6. Ako často ste sa za posledné 4 týždne cítili tak nepokojne, že ste nedokázali pokojne sedieť?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
7. Ako často ste sa za posledné 4 týždne cítili depresívne?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
8. Ako často ste za posledné 4 týždne mali pocit, že všetko si vyžaduje extra úsilie?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
9. Ako často ste boli za posledné 4 týždne taký smutný, že vás nič nedokázalo rozveseliť?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
10. Ako často ste sa za posledné 4 týždne cítili bezcenný?
Nikdy
Málokedy
Niekedy
Často
Veľmi často
Výsledok:
Škála psychologickej tiesne: bodov
Depresia (únava a negatívny vplyv): bodov
Úzkosť (nervózna a nepokojná): bodov

Interpretácia

Škála psychologickej tiesne (rozsah: 10-50 bodov):
10-19 bodov: pravdepodobne psychicky zdravý
20-24 bodov: označuje miernu psychickú tieseň
25-29 bodov: označuje priemerný psychickú tieseň
30-50 bodov: naznačuje ťažkú psychickú tieseň

Depresia (únava a negatívny vplyv) (rozsah: 6-30 bodov)
Úzkosť (nervózna a nepokojná) (rozsah: 4-20 bodov)