Olayların Etkisi Ölçeği (IES-R)

Testler

Olayların Etkisi Ölçeği (Impact of Event Scale - Revised, IES-R) travmatik bir olayın neden olduğu öznel sıkıntıyı değerlendirir. Bu araç travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) için tanısal değildir ancak belirli bir travmatik olaya verilen öznel tepkileri ölçmek için uygun bir araçtır.

Geçtiğimiz 7 gün içerisinde aşağıdaki sorunlar sizi ne sıklıkla rahatsız etti?

Testi

1. Bu olayın herhangi bir hatırlatıcısı, olan her şeyi yeniden yaşamanıza neden oldu.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
2. Bütün gece uyumakta zorlandım.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
3. Diğer şeyler beni bu konuda düşündürmeye devam etti.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
4. Kendimi sinirli ve kızgın hissettim.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
5. Bu olayı düşününce üzülmeme izin vermedim.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
6. İstemediğim halde bunu düşündüm.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
7. Sanki olmamış ya da gerçek değilmiş gibi hissettim.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
8. Bununla ilgili hatırlatmalardan uzak durdum.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
9. Olan bitenin resimleri birdenbire hafızamda belirdi.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
10. Gergin ve kaygılıydım.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
11. Bunu düşünmemeye çalıştım.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
12. Bu olayla ilgili hâlâ içimde birçok duygu olduğunu fark ettim ama onlarla baş edemedim..
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
13. Bu konudaki duygularım biraz uyuşmuştu.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
14. Kendimi sanki o zamana dönmüşüm gibi davranırken ya da hissederken buldum.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
15. Uykuya dalmakta zorlandım.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
16. Bazen bu olayla ilgili güçlü hislerim vardı.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
17. Hafızamdan çıkarmaya çalıştım.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
18. Konsantre olmakta güçlük çekiyordum.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
19. Bu olayın hatırlatıcıları bende terleme, nefes almada zorluk, mide bulantısı veya yüksek kalp atış hızı gibi fiziksel reaksiyonlara neden oldu.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
20. Bununla ilgili hayallerim vardı.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
21. Kendimi tetikte hissettim.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
22. Bunun hakkında konuşmamaya çalıştım.
Hiçbir Zaman
Nadiren
Bazen
Sık sık
Her zaman
Sonuçlar:
Intrüzyon: puanlar
Kaçınma : puanlar
Aşırı uyarılmışlık: puanlar
Toplam puan: puanlar

Yorumlama

Intrüzyon: (menzil: 0-32 puanlar) Takıntılı düşünceler, kabuslar, takıntılı duygular ve görüntüler, dissosiyatif yeniden deneyimleme.
Kaçınma: (menzil: 0-32 puanlar) duyarlılığın bastırılması, duygulardan, durumlardan ve fikirlerden kaçınma.
Aşırı uyarılmışlık: (menzil: 0-24 puanlar) Öfke, sinirlilik, artan uyanıklık, konsantre olmada zorluk.

Toplam puan:
24-32 puanlar – TSSB klinik bir sorundur. Testte yüksek puan alan kişiler TSSB'ye sahip olmasalar bile, kısmi TSSB veya belirli semptomlara sahip olduklarından şüphelenilmelidir. (Asukai & Kato 2002)
33-38 puanlar – Olası bir TSSB tanısı için eşik değer (Creamer et al. 2002)
39-88 puanlar – bağışıklık sisteminizin işleyişini baskılayacak kadar (olaydan 10 yıl sonra bile) (Kawamura et al. 2001).