Síla náboženské víry Santa Clara Dotazník (SCSRFQ)


Testy

Síla náboženské víry Santa Clara Dotazník (The Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire, SCSRFQ) — byl vyvinut k diagnostice zástupců téměř všech náboženských tradic.

Text

1. Moje víra je pro mě velmi významná.
Výrazně souhlasím
Souhlasím
Nesouhlasím
Výrazně nesouhlasím
2. Denně se modlím.
Výrazně souhlasím
Souhlasím
Nesouhlasím
Výrazně nesouhlasím
3. Vnímá svoji víru jako zdroj inspirace.
Výrazně souhlasím
Souhlasím
Nesouhlasím
Výrazně nesouhlasím
4. Vnímám svoji víru jako zdroj smyslu a významu pro můj život.
Výrazně souhlasím
Souhlasím
Nesouhlasím
Výrazně nesouhlasím
5. Považuji se v mé víře nebo církvi za aktivního.
Výrazně souhlasím
Souhlasím
Nesouhlasím
Výrazně nesouhlasím
6. Moje víra je důležitou součástí toho, kdo vlastně jsem.
Výrazně souhlasím
Souhlasím
Nesouhlasím
Výrazně nesouhlasím
7. Můj vztah k bohu je pro mě velmi významný.
Výrazně souhlasím
Souhlasím
Nesouhlasím
Výrazně nesouhlasím
8. Jsem rád mezi lidmi, kteří sdílejí moji víru.
Výrazně souhlasím
Souhlasím
Nesouhlasím
Výrazně nesouhlasím
9. Vnímám svoji víru jako zdroj útěchy.
Výrazně souhlasím
Souhlasím
Nesouhlasím
Výrazně nesouhlasím
10. Moje víra určuje řadu z mých rozhodnutí.
Výrazně souhlasím
Souhlasím
Nesouhlasím
Výrazně nesouhlasím
Váš výsledek:
Posuzování náboženské víry: bodů

Posuzování náboženské víry: (rozsah: 10-40 bodů).