Kwestionariusz siły wiary religijnej Santa Clara (SCSRFQ)


Testy

Kwestionariusz siły wiary religijnej Santa Clara (The Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire, SCSRFQ) został opracowany w celu diagnozowania przedstawicieli niemal wszystkich tradycji religijnych.

Tekst

1. Moja wiara ma dla mnie duże znaczenie.
Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
2. Modlę się każdego dnia.
Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
3. Moja wiara jest dla mnie źródłem inspiracji w życiu.
Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
4. Moja wiara sprawia, że moje życie ma sens i cel.
Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
5. Uważam, że jestem zaangażowany w życie moje wspólnoty wyznaniowej.
Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
6. Moja wiara jest ważną częścią mnie jako osoby.
Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
7. Moja relacja z Bogiem ma dla mnie bardzo duże znaczenie.
Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
8. Dobrze czuję się w towarzystwie osób, o których wiem, że podzielają moje przekonania dotyczące wiary.
Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
9. Moja wiara stanowi dla mnie oparcie.
Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
10. Moja wiara ma duży wpływ na decyzje, jakie podejmuję w życiu.
Zdecydowanie się zgadzam
Zgadzam się
Nie zgadzam się
Zdecydowanie się nie zgadzam
Twój wynik:
Ocena wiary religijnej: punktów

Ocena wiary religijnej (zakres: 10-40 punktów).