Škála životní spokojenosti (SWLS)


Testy

Škála životní spokojenosti (SWLS) je nejčastěji používaným měřítkem životní spokojenosti. Skládá se z 5 položek a je určen k měření globálních kognitivních úsudků o životní spokojenosti. SWLS se zaměřuje na globální životní spokojenost a nezabývá se souvisejícími konstrukty, jako je pozitivní vliv nebo osamělost.

Test

1. Ve většině ohledů se můj život blíží mému ideálu.
Rozhodně nesouhlasím
Nesouhlasit
Trochu nesouhlasím
Ani souhlas, ani nesouhlas
Trochu souhlas
Souhlasit
Rozhodně souhlasím
2. Podmínky mého života jsou vynikající.
Rozhodně nesouhlasím
Nesouhlasit
Trochu nesouhlasím
Ani souhlas, ani nesouhlas
Trochu souhlas
Souhlasit
Rozhodně souhlasím
3. Jsem se svým životem spokojený.
Rozhodně nesouhlasím
Nesouhlasit
Trochu nesouhlasím
Ani souhlas, ani nesouhlas
Trochu souhlas
Souhlasit
Rozhodně souhlasím
4. Zatím jsem dostal to důležité, co jsem v životě chtěl.
Rozhodně nesouhlasím
Nesouhlasit
Trochu nesouhlasím
Ani souhlas, ani nesouhlas
Trochu souhlas
Souhlasit
Rozhodně souhlasím
5. Kdybych mohl žít svůj život znovu, nezměnil bych téměř nic.
Rozhodně nesouhlasím
Nesouhlasit
Trochu nesouhlasím
Ani souhlas, ani nesouhlas
Trochu souhlas
Souhlasit
Rozhodně souhlasím
Výsledek:
Škála životní spokojenosti: bodů

Výklad

Škála životní spokojenosti (rozsah: 5-35 bodů):
31-35 bodů: Velmi spokojen
26-30 bodů: Spokojen
21-25 bodů: Trochu spokojen
20: Neutrální
15-19 bodů: Trochu nespokojen
10-14 bodů: Nespokojen
5-9 bodů: Velmi nespokojen