Tevredenheid over de levensschaal (SWLS)


Tests

Tevredenheid over de levensschaal (Satisfaction with Life Scale, SWLS) is de meest gebruikte maatstaf voor levenstevredenheid. Het bestaat uit 5 items en is ontworpen om globale cognitieve oordelen over levenstevredenheid te meten. De SWLS richt zich op de mondiale tevredenheid met het leven en gaat niet in op gerelateerde constructen zoals positief affect of eenzaamheid.

Test

1. In de meeste opzichten ligt mijn leven dicht bij mijn ideaal.
Sterk oneens
Het oneens zijn
Enigszins oneens
Noch eens, noch oneens
Enigszins mee eens
Mee eens zijn
Sterk mee eens
2. De voorwaarden in mijn leven zijn uitstekend.
Sterk oneens
Het oneens zijn
Enigszins oneens
Noch eens, noch oneens
Enigszins mee eens
Mee eens zijn
Sterk mee eens
3. Ik ben tevreden met mijn leven.
Sterk oneens
Het oneens zijn
Enigszins oneens
Noch eens, noch oneens
Enigszins mee eens
Mee eens zijn
Sterk mee eens
4. Tot nu toe heb ik de belangrijke dingen gekregen die ik wil in het leven.
Sterk oneens
Het oneens zijn
Enigszins oneens
Noch eens, noch oneens
Enigszins mee eens
Mee eens zijn
Sterk mee eens
5. Als ik mijn leven zou kunnen overdoen, zou ik bijna niets veranderen.
Sterk oneens
Het oneens zijn
Enigszins oneens
Noch eens, noch oneens
Enigszins mee eens
Mee eens zijn
Sterk mee eens
Resultaat:
Tevredenheid over de levensschaal: punten

Interpretatie

Tevredenheid over de levensschaal (bereik: 5-35 punten):
31-35 punten: Zeer tevreden
26-30 punten: Tevreden
21-25 punten: Enigszins tevreden
20: Neutrale
15-19 punten: Enigszins ontevreden
10-14 punten: Ontevreden
5-9 punten: Uitermate ontevreden