Współczesna Skala Seksizmu (MSS)


Testy

Współczesna Skala Seksizmu (Modern Sexism Scale, MSS) mierzy ukryte lub subtelne formy seksizmu (seksizm, który jest albo ukryty i potajemny, albo niezauważony, ponieważ jest wbudowany w normy kulturowe i społeczne).

Test

1. Kobiety często tracą dobrą pracę z powodu dyskryminacji ze względu na płeć.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
2. Rzadko zdarza się, aby w telewizji kobiety były traktowane w sposób seksistowski.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
3. Dyskryminacja kobiet nie jest już problemem w Polsce.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
4. Przeciętnie ludzie w naszym społeczeństwie traktują mężów i żony jednakowo.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
5. Społeczeństwo osiągnęło punkt, w którym kobiety i mężczyźni mają równe szanse na osiągnięcie sukcesu.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
6. Niezadowolenie kobiet w Polsce jest łatwe do zrozumienia.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
7. Łatwo zrozumieć, dlaczego kobiety w dalszym ciągu niepokoją się społecznymi ograniczeniami ich możliwości..
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
8. W ciągu ostatnich kilku lat rząd i media wykazywały większe zaniepokojenie traktowaniem kobiet, niż uzasadnia to rzeczywiste doświadczenia kobiet.
Zdecydowanie się nie zgadzam
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
Wynik:
Współczesna Skala Seksizmu: punktów

Interpretacja

Współczesna Skala Seksizmu (zakres: 8-40 punktów): wyższe wyniki wskazują na wyższy poziom współczesnego seksizmu.