Staromodna skala seksizmu (OFSS)


Testy

Staromodna skala seksizmu (Old-Fashioned Sexism Scale, OFSS) stosowana do pomiaru poparcia dla tradycyjnych ról płciowych, odmiennego traktowania kobiet i mężczyzn oraz stereotypów dotyczących mniejszych kompetencji kobiet..

Test

1. Kobiety na ogół nie są tak mądre jak mężczyźni.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
2. Czułbym się równie dobrze, mając kobietę jako szefa, jak i mężczyznę.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
3. Ważniejsze jest zachęcanie chłopców do uprawiania lekkoatletyki niż zachęcanie dziewcząt.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
4. Kobiety są tak samo zdolne do logicznego myślenia jak mężczyźni.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
5. Jeżeli oboje rodzice pracują, a ich dziecko zachoruje w szkole, szkoła powinna zadzwonić do matki, a nie do ojca.
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie zgadzam się
Nie mam zdania
Zgadzam się
Zdecydowanie się zgadzam
Wynik:
Staromodna skala seksizmu: punktów

Interpretacja

Staromodna skala seksizmu (zakres: 5-25 punktów): wyższe wyniki wskazują na wyższy poziom staromodnego seksizmu.